Log in
updated 7:28 PM UTC, Feb 25, 2020
Ροή ειδήσεων :

Η άποψη μιας δασκάλας για τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη

Δύο δικές μου παρατηρήσεις αναφορικά με την προκήρυξη του ΙΕΠ

Σύμφωνα με το ΙΕΠ «    Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν Πτυχιούχοι Τμημάτων Προσχολικής Aγωγής ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.» ΚΑΙ « Σε κάθε Αντισυμβαλλόμενο θα ανατεθεί έργο σε ένα νηπιαγωγείο των νομών Ξάνθης ή Ροδόπης και συγκεκριμένα για το Νομό Ξάνθης στους Δήμους Μύκης ή Τοπείρου και για το Νομό Ροδόπης στους Δήμους Αρριανών ή Ιάσμου. Στους ανωτέρω Δήμους δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και δυσπρόσιτα νηπιαγωγεία.»

Κατά την γνώμη μου, σίγουρα τίθεται θέμα συνταγματικότητας της προκήρυξης γιατί ορίζει ότι οι νηπιαγωγοί  που θα προσληφθούν  πρέπει να είναι μέλη της μειονότητας αποκλείοντας έτσι κάθε πτυχιούχο  με επάρκεια στην (τουρκικη)  γλώσσα. 

Ακόμη, παρακάμπτεται ο πίνακας των αναπληρωτών- ωρομισθίων όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και ανοίγει δρόμο για παράλληλους διορισμούς όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και παραστεί ανάγκη(και σίγουρα για αυτούς (το προγραμμα) θα ΕΠΙΤΥΧΕΙ !!!)  Ακόμη αυτοί που θα εργαστούν στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως της συνεχειας του η όχι μελλοντικά, θα απαιτήσουν να τους αναγνωριστεί προϋπηρεσία ( εις βάρος των υπόλοιπων αναπληρωτών)

Στην προκήρυξη δεν τονίζεται ποια θα είναι η γλώσσα στην οποία πρέπει να  γνωρίζουν οι υποψήφιες/οι νηπιαγωγοί και όπως αναφέρει πολύ σωστά ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του όλοι ξέρουμε ότι θα δηλώσουν  τη Τουρκική και πόσο αδύναμοι θα είναι οι κάτοικοι Πομάκοι ή Ρομά να  προβάλλουν την μητρική τους γλώσσα. ( Άλλωστε, την επιλογή της Τουρκικής είχε υποστηρίξει και σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος  αναφορικά με την πρώτη ανακοίνωση του ΙΕΠ για το πρόγραμμα.)

Σημειωτέον ότι θα θεωρήσουν ότι οι νηπιαγωγοί του προγράμματος έχουν επάρκεια στη τουρκική γλώσσα χωρίς κάποια επίσημη πιστοποίηση αλλά μόνο με το γεγονός ότι ανήκουν στη μειονότητα.

Σύμφωνα με την προκύρηξη του ΙΕΠ «Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα συνεργασθούν με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα. Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους να συνεργάζονται με την/τον υπηρετούντα νηπιαγωγό, να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης για την υλοποίηση δράσεων, ενημέρωσης και εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων και της τοπικής κοινότητας στην πιλοτική παρέμβαση.

 Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα παραδίδουν στην Επιστημονική Ομάδα Έργου μηνιαίες ατομικές εκθέσεις του παραχθέντος έργου τους. Οι Εκθέσεις αυτές θα βασίζονται στην εφαρμογή του Οδηγού εργαλείων καταγραφής, που θα τους έχει παραδοθεί από την ΕΟΕ και θα συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση του επιμορφωτικού υλικού και στην γενικότερη αποτίμηση της πιλοτικής παρέμβασης.

Από τα παραπάνω  προκύπτουν και  δύο επιπλέον σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, παραγκωνίζεται εντελώς η νηπιαγωγός της τάξης, αφού τις δράσεις-δραστηριότητες στην τάξη θα τις επιλέγει βασικα η επιστημονική ομάδα. Ενημερωμένη για αυτές τις δράσεις θα είναι μονο η νηπιαγωγός του προγράμματος και θα υλοποιούνται σε ξένη γλώσσα από αυτή που μιλάει η διορισμένη νηπιαγωγός, η οποια περιπου θα παιζει περιπου το ρολο του κομπαρσου..   Δεύτερον, το παραγόμενο έργο θα αξιολογείται απόκλειστικα απο την νηπιαγωγό του προγράμματος ( εννοείται ότι θα θέλει να συνεχίσει  να εργάζεται οπότε σίγουρα θα το αξιολογήσει θετικά). Διερωτάται λοιπόν κανείς υπάρχει κάποιος άλλος κλάδος στην εκπαίδευση που να καταπατούνται τόσο  τα δικαιώματά του;  (οι διορισμένοι/ες με συνέντευξη νηπιαγωγοί του προγράμματος θα μπορούν άτυπα να αξιολογήσουν και την ίδια την νηπιαγωγό η οποία δεν θα ξέρει τι λέει η νηπιαγωγός του προγράμματος που θα μιλάει σε άλλη γλώσσα με τα παιδιά. Έως τώρα στα παιδαγωγικά θεματα δινουμε αναφορα μόνο στην σχολική μας σύμβουλο, η οποία μάλιστα για να επισκφθεί ένα νηπιαγωγείο και να παρακολουθήσει διδασκαλία μας ενημερώνει τηλεφωνικώς. (παρεμπιπτόντως τη συμβουλο την βγάζουν έκτος του ότι της ολης διαδικασιας του προγράμματος ) .

Σύμφωνα με το ΙΕΠ «Οι Αντισυμβαλλόμενοι θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους να συνεργάζονται με την/τον υπηρετούντα νηπιαγωγό, να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης για την υλοποίηση δράσεων, ενημέρωσης και εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων και της τοπικής κοινότητας στην πιλοτική παρέμβαση.

Διερωτάται κανείς ποιες δράσεις θα υλοποιήσουν οι νηπιαγωγοί του προγράμματος με τους γονείς και πως θα εμπλακούν οι γονείς στην πολιτική παρέμβαση;

Αν θέλουν να κάνουν πειραματισμούς με την «μητρική γλώσσα» στο νηπιαγωγείο στα παιδιά της μειονότητας ή να τους μάθουν Τουρκικά , ας βάλουν προγράμματα μετά το τέλος του υποχρεωτικού προγράμματος σαν ενισχυτική διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ή Τουρκικής ή όπως θέλουν να το πουν. Αν θέλουν να ενισχύσουν την  σχολική επιτυχία των παιδιών αυτών και να τους αντιμετωπίσουν σαν ισότιμους πολίτες αυτής της χώρας ας αφήσουν ήσυχο  το μόνο σχολείο που υπάρχει σ΄ αυτά τα χωριά και κάνει καλά τη δουλειά του με σεβασμό στην ισότητα και στο δικαίωμα στη μόρφωση.