Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2021

«Αντιεκπαιδευτικά» χαρακτηρίζει τα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων», ακόμα μια αντιεκπαιδευτική ενέργεια από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του, καταδικασμένου από την εκπαιδευτική κοινότητα, Ν.4692/2020, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 22631/Δ2 με αριθμό Φ.Ε.Κ. 776/26-2-2021 και στη συνέχεια της εγκυκλίου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων για χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα και Πειραματικά» (1/3/2021).

Μετά την άρνηση των σχολικών μονάδων να μετατραπούν σε πειραματικές εκτυλίσσεται μια προσπάθεια διερεύνησης διαθέσεων εκπαιδευτικών και γονέων συγκεκριμένων σχολείων προκειμένου να προταθούν ως πειραματικές από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.

Όλα αυτά εκτυλίσσονται ενώ η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων μέσα στην πανδημία, αλλά αντιθέτως σπεύδει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις χωρίς κανένα διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αποφασισμένη και εμμονικά προσανατολισμένη στην εκ βάθρων αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, όχι με παιδαγωγικά κριτήρια αλλά στηριγμένη σε μια νεοφιλελεύθερη παρωχημένη αντίληψη περί επιβολής καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και απουσία ισότιμης αντιμετώπισης των μαθητών.

Στην Υ.Α. 22631/Δ6 στο άρθρο 1 παρ. 2 αναφέρεται ότι «οι σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ…». Στην ίδια, όμως, παράγραφο αναφέρεται ότι «ο χαρακτηρισμός δημόσιας σχολικής μονάδας ως Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη σχολική μονάδα.». Αυτό σημαίνει ότι οι Δ/ντές-ντριες Εκπαίδευσης μπορούν να προτείνουν, ως μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικού Σχολείου», αυθαίρετα, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η πρόβλεψη καθιστά σαφές αυτό που ήδη εκπορεύεται από κάθε ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όλοι έχουμε αντιληφθεί. Η μετατροπή των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πειραματικά δεν στηρίζεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο πολλαπλασιασμού των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πειραματικές εκπαιδευτικές μεθόδους με μια λογική αναλογικής επέκτασής τους ανά την Ελλάδα. Ο άναρχος και ευκαιριακός, τρόπος με τον οποίο επιχειρείται η δημιουργία πρότυπων σχολείων αποδεικνύει πως δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός και πως μοναδικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η αλλαγή του χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές συνέπειες στα σχολεία, στους μαθητές και στις οικογένειες τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Όσες σχολικές μονάδες μετατραπούν σε Πειραματικά σχολεία ουσιαστικά θα βρεθούν σε κυκεώνα αρνητικών ανακατατάξεων όπως:

Μαθητές χάνουν το σχολείο της γειτονιάς τους

-Η επιλογή των μαθητών που θα φοιτούν στα σχολεία αυτά δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά με κλήρωση. Οι μαθητές χάνουν το σχολείο της γειτονιάς τους, και γίνεται ανακατανομή των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες, κάτι που θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό. Επιπλέον χάνεται το πολύτιμο στοιχείο του οικείου χώρου, του «δικού μας σχολείου». Εκεί όπου τα παιδιά προετοιμάζονται να φοιτήσουν, φεύγοντας από την οικογενειακή αγκαλιά, που το θεωρούν φυσική προέκταση του σπιτιού τους, το πλαίσιο για την εμβάθυνση των ανεκτίμητων φιλιών και συνακόλουθα την κοινωνικο- συναισθηματική τους ανάπτυξη.

-Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας χάνουν την οργανική τους θέση, με βάση τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 19 παρ. 15 του Ν.4692/2021. Τα σχολεία της γειτονιάς και οι εκπαιδευτικοί τους που αποτελούν την σταθερή ανθρώπινη αναφορά και το ανθρωπογενές στοιχεία της ιστορίας και των αναμνήσεων του κάθε παιδιού και της οικογένειά τους, χάνονται! Εκπαιδευτικοί με τετραετή θητεία, θα αντικαταστήσουν ανθρώπους που είναι ενεργά κομμάτια της κοινότητας του σχολείου. Για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό βήμα προς τη γενίκευση της ελαστικής σχέσης εργασίας και τη σταδιακή απώλεια των οργανικών θέσεων για το σύνολο των εκπαιδευτικών.

-Τα πειραματικά σχολεία προχωρούν υποχρεωτικά σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση καθώς και σε προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους μια διαδικασία που ’πόρρω απέχει’ από τη βελτίωση του σχολείου και όπου έχει εφαρμοστεί έχει οδηγήσει σε αυστηρή κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Επιπλέον το ωράριο των εκπαιδευτικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη βούληση του εκάστοτε Υπουργού.

Η χρηματοδότηση των Προτύπων και Πειραματικών θα γίνεται «από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές». Με άλλα λόγια προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο να λειτουργήσουν τα σχολεία με την εμπλοκή και επίσημα των χορηγών, απαλλάσσοντας το κράτος από την ευθύνη λειτουργίας αυτών των σχολείων.

Είναι επιστημονικά παραδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να εφαρμόζουν τα προτεινόμενα από αυτά προγράμματα με βάση την παιδαγωγική έρευνα σε προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο, σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών. Η Ομοσπονδία μας η ΔΟΕ ουδέποτε υπήρξε αρνητική απέναντι σε αυτόν τον επιστημονικά πολύτιμο θεσμό, αλλά και ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή τους. Τα σχέδια, όμως, της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους. Είναι σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Ως Δ.Σ. του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, καλούμε τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης να μην προβεί σε καμία υποβολή αίτησης του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων ως Πειραματικές.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσει με την ΔΟΕ για το θέμα και μέχρι τότε να σταματήσει κάθε διαδικασία σχετική με αυτό.»

Με επιτυχία η εκδήλωση My Data της ΟΕΒΕ Ξάνθης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΟΕΒΕ ΠΕ Ξάνθης, αναφορικά με την νέα ψηφιακή πραγματικότητα που μπαίνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων από 1/7/2021 το My Data .Έγινε εκτενής αναφορά της χρήσης και του τρόπου λειτουργίας του My Data από τον κ.Αντώνη Ντίνο επιχειρηματικό υπεύθυνο του My Data και προϊστάμενος τμήματος συντονισμού και διοικητικής υποστήριξης ΔΕΛ ΑΑΔΕ.

Η ΟΕΒΕ Ξάνθης ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη συνδρομή τους την Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ξάνθης την Προέδρο κ.Ρένα Μπατζακίδου και το μέλος του ΔΣ κ.Παντελή Γρηγόρη ,και τον κ.Χριστόπουλο Γεώργιο εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων της ΠΟΦΕΕ.Η ΟΕΒΕ ΠΕ Ξάνθης σκοπεύει να πραγματοποιήσει και άλλες δράσεις για την ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΓΑ

Με την απερχόμενη Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Καβάλας κα Κατερίνα Πούπου, η οποία μετατέθηκε στο Δήμο Νέας Ζίχνης της Π.Ε. Σερρών, συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Απριλίου 2021, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης, παρουσία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ΔΑΟΚ ΠΕ Καβάλας κ.Λεωνίδα Καστανά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ευχαρίστησε την προϊσταμένη για την αγαστή συνεργασία που είχανε, για την άμεση ανταπόκριση του οργανισμού, αλλά και τις ίδιας προσωπικά, στις περιπτώσεις ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε αγροτικές καλλιέργειες στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ενώ παράλληλα την συνεχάρη για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.

Ξάνθη: Στην κεντρική πλατεία τα επόμενα rapid test

O Δήμος Ξάνθης, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, ενημερώνει ότι, από τη Δευτέρα 5, έως και την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ rapid test στην Πλατεία Δημοκρατίας (Κεντρική Πλατεία Ξάνθης), μπροστά στο Δημαρχείο.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, τα rapid test, θα διενεργηθούν στο Αμοιρίδειο Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας τους (Α.Μ.Κ.Α.) και να έχουν απαραίτητα μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ανταποκρινόμαστε στα τεστ και προστατεύουμε έγκαιρα, τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Στο παζάρι της Ξάνθης το Σάββατο δωρεάν rapid test

O Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι, Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 από τις 09:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ, rapid test, στην πλατεία της Λαϊκής Αγοράς, στο σπιτάκι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλειας τους (Α.Μ.Κ.Α.) και να έχουν απαραίτητα μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής παράνομων μεταναστών στο νομό Ροδόπης

Συνελήφθη χθες (1-4-2021) το μεσημέρι, στη Ροδόπη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο και να μεταφέρει, παράνομα, στην ενδοχώρα επτά (7) μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών στην επαρχιακή οδό Φιλλύρας – Γρατινής και ανέπτυξε ταχύτητα.

Τελικά, στην επαρχιακή οδό Γρατινής – Κάλχα το όχημα ακινητοποιήθηκε από μηχανική βλάβη και ο οδηγός – διακινητής συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Κατασχέθηκε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών Ροδόπης.

Οινοποιεία του Δήμου Παγγαίου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Την Πέμπτη 1η Απριλίου ο Αντιπεριφερειάχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης επισκέφθηκε τo «ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τους αμπελώνες του που βρίσκονται στην Κάρυανη του Δήμου Παγγαίου και συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη Βασίλη Χατζηγεωργίου. Ξεναγήθηκε στο σύγχρονο οινοποιείο το οποίο είναι εφοδιασμένο με όλο το απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και πιστοποιημένο με σύστημα ISO 22000.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: Οι επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας τοποθετούν όλο και ψηλότερα στην ατζέντα τους τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα στους φυσικούς πόρους και να ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα τους στο περιβάλλον. Παράλληλα πρωτοπορούν με νέες ιδέες στην παραγωγή και στην προώθηση των προϊόντων τους, όπως τα οινοποιεία που δραστηριοποιούνται στην Καβάλα, αναμένοντας το άνοιγμα της αγοράς. Οι επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα έχουν βάλει ψηλά τον πήχη της ανταγωνιστικότητας μέσα στο δύσκολο περιβάλλον της πανδημίας. Δείχνουνε με τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα τους πρόοδο και εξέλιξη. Βρισκόμαστε δίπλα τους σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

Συνελήφθησαν 4 μέλη σπείρας που δραστηριοποιούνταν στην πώληση ναρκωτικών στην πόλη της Δράμας

Συνελήφθησαν 4 μέλη σπείρας που δραστηριοποιούνταν στην πώληση ναρκωτικών στην πόλη της Δράμας

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν ακόμη 6 άτομα τα οποία προμηθεύτηκαν ναρκωτικά από τη σπείρα

Κατασχέθηκαν 4 φυτά κάνναβης, 202.2 γραμμάρια κάνναβης,

1 σύστημα για την καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε εσωτερικό χώρο,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό

Συνελήφθησαν χθες (31-3-2021) το απόγευμα, στη Δράμα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας τέσσερα (4) μέλη σπείρας που δραστηριοποιούνταν στην πώληση ναρκωτικών στην πόλη της Δράμας.

Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, τέσσερις ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των τεσσάρων μελών της σπείρας στην πώληση ναρκωτικών, ενώ όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιούσαν το σπίτι ενός μέλους στην πόλη της Δράμας, για να πραγματοποιούν τις παράνομες αγοραπωλησίες.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν και κατέσχεσαν:

1 σύστημα για την καλλιέργεια φυτών κάνναβης σε εσωτερικό χώρο, αποτελούμενο από δύο λαμπτήρες και θάλαμο καλλιέργειας, εντός του οποίου καλλιεργούσαν 4 φυτά κάνναβης, ύψους 40 εκατοστών έως 1 μέτρου
11 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 75,3 γραμμαρίων, από τις οποίες οι 10 περιείχαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης πρόσφορες προς πώληση
1 γυάλινο δοχείο με φύλλα κάνναβης, βάρους 116,5 γραμμαρίων
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ
3 κινητά τηλέφωνα
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλα έξι άτομα, τα οποία χθες το απόγευμα σε διαφορετικούς χρόνους, μετέβησαν στην παραπάνω οικία και προμηθεύτηκαν από τη σπείρα νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στην κατοχή τους έξι (6) νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 10,4 γραμμάριων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον Πρέσβη και τον Γενικό Πρόξενο στη Θεσσαλονίκη της Γεωργίας

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Αθήνα κ. David Dondua και τον Γενικό Πρόξενο της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη κ. Nodar Komakhidze είχε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην Κομοτηνή.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν κυρίως θέματα σχετικά με τους κατοίκους της Περιφέρειας ΑΜΘ που έχουν γεωργιανή υπηκοότητα.

Με τους Δημάρχους Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΟΕΒΕ Ροδόπης

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης αποτελούμενη από τους Κ. Βαφειάδη Ανέστη, Ευκαρπίδη Νικόλαο, Τζενετίδη Γρηγόρη και Χαβιαρά Παντελή συναντήθηκε διαδοχικά με τους δημάρχους Μαρωνείας – Σαπών, κ. Ντίνο Χαριτόπουλο και Αρριανών, κ. Ριτβάν Αμέτ, εγκαινιάζοντας μία σειρά επαφών με τους περιφερειακούς Δήμους.

Στις συναντήσεις τέθηκαν όλα τα θέματα και αιτήματα όπως προκύπτουν από την επιδημιολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και ο Νομός μας:

1. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων του Δήμου για τα έτη 2020 – 2021 με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου

2. Απαλλαγή ενοικίων, για τους μήνες που ήταν κλειστά, για τα κυλικεία τόσο στα σχολεία όσο και σε ΚΑΠΗ αλλά και αυτά που στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια και απαλλαγή τουλάχιστο κατά 50% των ενοικίων για τους μήνες που αυτά λειτουργούσαν

3. Διαγραφή – κούρεμα οφειλών των επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας, προς τους ΟΤΑ

4. Διευκόλυνση των επιχειρήσεων, με το άνοιγμά τους, για την αδειοδότησή τους για την χρήση κοινοχρήστων χώρων

5. Στήριξη κατάργησης του άρθρου 55 του Ν. 4483 / 2017 περί προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και αντικατάστασή του με απλό χρηματικό πρόστιμο

6. Την Στήριξη του Δήμου προς την ΚΕΔΕ για κατάργηση του δημοτικού φόρου 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης και εναρμόνισή τους με το 0,5% όπως και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εστίασης

7. Τουριστική ανάπτυξη των Δήμων μέσω έργων υποδομής

8. Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης, ως του κυριότερου κοινωνικού εταίρου στο Νομό, και των ΟΤΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευθύνης, μέσω των προγραμμάτων που προκύπτουν

Οι συναντήσεις έγιναν σε πολύ εγκάρδιο κλίμα και τα αιτήματα εξετάστηκαν υπό το πρίσμα των νομικών δυνατοτήτων των Δήμων.