Log in
updated 4:32 PM UTC, Oct 27, 2020
Ροή ειδήσεων :

Με 50 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Κύριο Με 50 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Ευμοίρου» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
04ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
05ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «βαφείο – φανοποιείο αυτοκινήτων» σε δημοτική οδό που συμβάλλει στο 1,3 χλμ της ΕΟ Κιμμερίων - Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
06ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ρυμολκούμενο» στην εγκατάσταση «έκθεση αυτοκινήτου, φανοποιείο – βαφείο και συνεργείο μηχανοτεχνίτη» σε δημοτική οδό συμβάλλουσα στο 3ο χλμ της ΔΟ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
07ο ΘΕΜΑ : 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
08ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την εταιρεία «Κοκοβίδης Φριγκοτρανς Α.Ε.», για την «Παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ”» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση καταβολής παράβολου για το ΚΗΙ 1406 όχημα Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.29340 & 29749/2018 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
11ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σε συνολικό διάστημα 12 μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.70/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.83/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.38/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
15ο ΘΕΜΑ : Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
18ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
19ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.244/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
20ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.226/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
21ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.169/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
23ο ΘΕΜΑ : Επιλογή πιστωτικού τραπεζικού ιδρύματος και υποβολή φακέλου για τη χρηματοδότηση της προμήθειας του Δήμου Ξάνθης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
24ο ΘΕΜΑ : Έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ34574/5-7-2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
25ο ΘΕΜΑ : Συμπλήρωσης – διόρθωση της με αριθμό 186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
26ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
27ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή εκπτώσεων δημοτικών τελών σε άτομα ειδικών κατηγοριών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
28ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
29ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
30ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και τη διατήρηση ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
31ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
32ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τη διατήρηση του ποσοστού για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
33ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης, και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
34ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
35ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
36ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
37ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
38ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
39ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
40ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
41ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή της τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ και τη διατήρηση της ισχύουσας για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
42ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
43ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
44ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
45ο ΘΕΜΑ : Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση σε μηνιαίες δόσεις (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
46ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
47ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Θεοδοσία Ιακωβίδου)
48ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αν. Μακ. - Θράκης (Θεοδοσία Ιακωβίδου)
49ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
50ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων & Σωματείων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τελευταία τροποποίηση στιςΣάββατο, 03 Νοέμβριος 2018 17:57