Log in
updated 6:57 PM UTC, Jul 29, 2021
Ροή ειδήσεων :

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ: Τι ΔΕΝ ψηφίσαμε ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ: Τι ΔΕΝ ψηφίσαμε ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Κύριε δήμαρχε,
1) Γνωρίζετε αν έχουν συνεδριάσει οι σχολικές επιτροπές του Δήμου μας προκειμένου να λάβουν σχετικές αποφάσεις σύμφωναμε τις νέες ΚΥΑ για καθαριστές/καθαρίστριες των σχολικών μονάδων;
2) Αφού έχει εξασφαλιστεί ήδη η πρόσθετη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, πότε προτίθεστε και αν προτίθεστε να αυξήσετε το όριο των αιθουσών για την πληρωμή των συμβασιούχων σχολικών καθαριστριών/καθαριστών που θα απασχοληθούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων;
3) Σε ποιες ενέργειες σας θεωρείτε ότι οφείλετε να προβείτε, προκειμένου να εναρμονιστείτε για την εφαρμογή των παραπάνω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων;

Κύριε δήμαρχε:
1) Γιατί μέχρι σήμερα, τρεις μήνες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει εφαρμοστεί η απόφαση για μείωση 35% στις επιχειρήσεις;
2) Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει μέτρα και ούτε υλοποιεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την ανακούφιση των επιχειρήσεων του Δήμου μας;
3) Ποιοι ευθύνονται για την μη υλοποίηση των ειλημμένων αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου;

04ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και για έργα πυροπροστασίας από δασικές πυρκαγιές και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι ο Δήμος Ξάνθης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έχει στη διάθεσή του ολοκληρωμένη μελέτη για έργα πυροπροστασίας στην περιοχή περιμετρικά του ΣΑΜΑΚΩΒ, την οποία οφείλει να υλοποιήσει, όπως είχε υλοποιηθεί αντίστοιχα ανάλογο έργο το καλοκαίρι του 2019 για το ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ της πόλης μας.

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖOYME, ΔΙΟΤΙ α) το θέμα έχει επανεισαχθεί για συζήτηση-ψήφιση στο δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο της 31 Μαρ 2020 (9ο θέμα) και είχε καταψηφιστεί ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ β) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δεν υπάρχει αναρτημένη απόφαση, από την συνεδρίαση εκείνη του θέματος ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ γ) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου της σοβαρότητας του δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ δ) για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έπρεπε κατ’ αρχήν να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο, για την επιλογή του τρόπου αντιμετώπισης του ζητήματος της διαχείρισης των βιοαποβλήτων (Δήμος Ξάνθης ή ΣΔΑΝΞ ή ενδεχομένως άλλη πρόταση) ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ε) Δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΔΙΑΜΑΘ που είναι εν ισχύ, με την προτελευταία μάλιστα προ δεκαμήνου και την τελευταία προ διμήνου ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ στ) δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα οι καφέ κάδοι των 1100 λίτρων, που έχει ήδη προμηθευτεί και παραλάβει ο Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που εκπόνησε κατά την προηγούμενη Δημοτική περίοδο και πριν την ανάληψη θητείας της νέας Δημοτικής αρχής ΚΑΙ ΔΙΟΤΙ ζ) η λήψη απόφασης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να γίνεται με την διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης δεδομένου του ύψους του κόστους για το Δήμο, που ανέρχεται στο ποσό των 758.440€ συνολικά, στο συνολικό ποσό των 9.154.671€ που η κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 7) θα ελέγχει.

10ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως Νόμιμου Εκπροσώπου για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά Κέντρου Τουριστικής Υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας του Νέστου» στο πλαίσιο του μέτρου 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης)
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

11ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης στο πρόγραμμα WiFi4EU το πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» CEF-WIFI4EU (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης)
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, με την επισήμανση ότι είναι έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

13ο ΘΕΜΑ : Απαλλαγή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των επιχειρήσεων που επλήγησαν, λόγω λήψης μέτρων κατά της διασποράς του COVID 19 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ με την επισήμανση ότι είναι μέτρο το οποίο έχουμε προτείνει και εισηγηθεί μαζί με άλλα 12 συγκεκριμένα μέτρα για τις επιχειρήσεις, μέτρο το οποίο αφορά μόνο μια επαγγελματική ομάδα και όχι όλες και μέτρο το οποίο η Διοίκηση του Δήμου αυθαίρετα και μην έχοντας το δικαίωμα απέρριπτε επανειλημμένα και την συζήτηση και την λήψη απόφασης του και όχι μόνο αυτό αλλά όλα, αλλοιώνοντας την βούληση της πλειοψηφίας των δημοτικών συμβούλων.

Υ.Γ. Να μην ξεχάσω...
κύριε δήμαρχε μετά την 31η Μαΐου με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών σας ενημέρωσε ότι τα όργανα μπορούν να συνεδριάζουν "δια ζώσης". Με τηλεδιάσκεψη δεν θέτε, ... " δια ζώσης" θέτε; Τί θέτε;

Τελευταία τροποποίηση στιςΔευτέρα, 01 Ιούνιος 2020 20:30