Log in
updated 4:45 PM UTC, Nov 19, 2019
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018

Πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ για βιολογική κτηνοτροφία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 δράση  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020.»(ΑΔΑ-68ΥΗ44653ΠΓ-ΡΙΩ).

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνεται ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η δράση της βιολογικής κτηνοτροφίας του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ύψους 200 εκατ. ευρώ, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018.Για την Περιφέρεια ΑΜΘ η κατανομή του ποσού είναι και για τις δύο δράσεις  18.000.000,00 €.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 19/03/2018 έως και 11/04/2018 ώρα 00:00.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω  σύστημα γίνεται στον ιστότοπο : https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων,  στον ιστότοπο :  https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

• Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ).

• Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης

Νικόλαος Κολάτσος

Με 16 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο  «Εξασφάλιση Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» της Δράσης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη στον Προϋπολογισμό του Δήμου της Δημόσιας Σύμβασης «e-SOHECA» του προγράμματος «INTERREG GR-BG» προϋπολογισμού 211.520 ευρώ.(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια υλικών οδοποιίας».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

6ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ Απόδοση Α΄ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου , Σχολικές Εφορίες και Σχολικούς Τροχονόμους για το Β’ Εξάμηνο 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

11ο ΘΕΜΑ Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες  εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

12ο ΘΕΜΑ Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

13ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την υποβολή, σύνταξη τευχών και υλοποίηση της πράξης έργου ¨Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου¨.(Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

14ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ΄αριθμό 3/2018 απόφασης του ΔΣ του  Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου  για ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του  Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου, απαιτουμένου εξειδικευμένης γνώσης (Άρθρο 281 παρ. 3Ν. 3463/2006). (Εισήγηση: Δήμαρχος )

15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Τζελεπάκης Θεόδωρος)

16ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Ειδικού Γραμματέα (Πρακτικογράφου) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος )

Με 30 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης) 

04ο ΘΕΜΑ : Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και παράδοση στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος της απογραφής των παγίων του ΔΞ που αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου) 

05ο ΘΕΜΑ : Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού της γενικής λογιστικής του Δήμου Ξάνθης με την παραχώρηση των παγίων της Ύδρευσης – Αποχέτευσης του πρώην Δήμου Σταυρούπολης στη ΔΕΥΑΞ (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)

06ο ΘΕΜΑ : Διαβίβαση αιτήματος 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης περί διαγραφής προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης  (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

07ο ΘΕΜΑ : 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

08ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση όρου ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων περί αναπροσαρμογής (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά) 

09ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020», πράξη «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» (ACRONYM: CERTOUR II) (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)

10ο ΘΕΜΑ : Μίσθωση ακινήτου που στεγάζει το 1ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

11ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

12ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ 314 του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

13ο ΘΕΜΑ : Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

14ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.10/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης Κιμμερίων (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου 4/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

23ο ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Μύκης (εισηγητής Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος)

24ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)

25ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και οργάνωσης εκδήλωσης στη ΔΚ Ευμοίρου, ΔΚ Κιμμερίων και ΔΕ Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

26ο ΘΕΜΑ : Ανάθεση παροχής εργασιών ταφών – εκταφών και καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Κοιμητήρια Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

28ο ΘΕΜΑ : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση πανελλήνιου πρωταθλήματος τζούντο (εισηγήτρια Μήτσου Ελισάβετ)

29ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

30ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στα χέρια της αστυνομίας 3 διακινητές λαθρομεταναστών

Συνελήφθησαν χθες (22-2-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες, στον οικισμό Ελληνοχωρίου Έβρου, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, τρεις (3) αλλοδαποί, ένας 24χρονος υπήκοος Συρίας, μία 25χρονη υπήκοος Πορτογαλίας και μία 34χρονη υπήκοος Γερμανίας, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβιβάζουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, έντεκα (11) μη νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να τους προωθήσουν, παράνομα, στην ενδοχώρα.

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα

Κατασχέθηκαν 340 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Συνελήφθησαν χθες (22-2-2018), στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δύο ημεδαποί ηλικίας 80 και 49 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, στη πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής, πραγματοποίησαν έλεγχο στην επιχείρησή του 49χρονου, όπου βρέθηκαν 20 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, συνέλαβαν τον 80χρονο, διότι τον εντόπισαν να κατέχει και να διαθέτει προς πώληση 320 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

Η πολιτική ατζέντα της ΝΔ σήμερα

Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  στη Βουλή για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για την Novartis

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήθελα ξεκινώντας να πάρουμε μια απόσταση από αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Διότι η σημερινή συζήτηση δεν γίνεται σε ένα χρόνο πολιτικά ουδέτερο. Ο χαρακτηρισμός της συγκυρίας στην οποία βρισκόμαστε ως κρίσιμης δεν είναι πια σχήμα λόγου. Το κεκτημένο της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου βρίσκεται πια σε αμφισβήτηση. Η Τουρκία κατ’ επανάληψη επιδεικνύει μια προκλητική επιθετικότητα, με αποκορύφωμα τον πρόσφατο διεμβολισμό του Λιμενικού σκάφους. Κι όμως η Κυβέρνηση, πριν από δύο μόλις μήνες πανηγύριζε «για την επιτυχία» φυσικά της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα.

Στην Κύπρο αμφισβητούνται ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ίδια ακριβώς περίοδο, η Κυβέρνηση άνοιξε το θέμα της σχέσης μας με τα Σκόπια με τον πλέον λανθασμένο τρόπο. Χωρίς να διαμορφώσει εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Χωρίς να ενημερώσει τους Πολιτικούς Αρχηγούς εκ των προτέρων. Και κυρίως, χωρίς να έχει θέσει εξαρχής ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη μιας λύσης την αλλαγή του Συντάγματος των Σκοπίων. Κι όταν υπήρξαν αναμενόμενες αντιδράσεις της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας, φτάσατε στο σημείο να χαρακτηρίζετε ως ακροδεξιούς, να περιγράφετε ως όχλο, τους πολίτες οι οποίοι απλά διαδήλωσαν, γιατί δεν σας εμπιστεύονται και γιατί με αυτό τον τρόπο εκφράζουν την πατριωτική τους ευαισθησία. 

Πριν από λίγες μέρες στο Μόναχο, συμμετείχα στην πιο σημαντική παγκόσμια ετήσια διάσκεψη για την ασφάλεια. Πολιτικές ηγεσίες, Αρχηγοί Κρατών, Αρχηγοί Κυβερνήσεων, αλλά και κορυφαίοι ειδικοί μίλησαν για τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Με μια πραγματική αίσθηση κατεπείγοντος, συζήτησαν για το πως θα αντιμετωπισθεί η πρωτοφανής ρευστότητα και αστάθεια που δοκιμάζει όλο τον κόσμο. Υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες συγκυρίες, η χώρα μας θα μπορούσε να λειτουργεί ως ένας πραγματικός πυλώνας σταθερότητας ως ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε μια ταραγμένη περιοχή. Θα το πω απλά: Εάν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει την αναπτυξιακή τροχιά των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, αν οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένος , πάλι βλέπω ότι απουσιάζει από μια κρίσιμη συζήτηση, είχαν την στοιχειώδη αίσθηση ευθύνης και μπορούσαν να κατανοήσουν σήμερα - περισσότερο από κάθε άλλη εποχή - οι ανάγκες του έθνους απαιτούν να βάλουν πάνω από το κομματικό συμφέρον το εθνικό, δεν θα ήμασταν σήμερα μια ασθενής χώρα, σε μια περιοχή που φλέγεται. 

Με άλλα λόγια, αν η Ελλάδα είχε γίνει μια κανονική χώρα, όπως θα μπορούσε να είναι ήδη από το 2015, θα είχε ήδη επανακτήσει την αυτονόητη θέση που της αξίζει. Θα ήταν μια ελκυστική σύμμαχος, ένα σημείο αναφοράς, μια χώρα που θα έσπευδαν όλοι να προσεταιρισθούν, αλλά και να υπερασπισθούν κάθε φορά που θα το επέβαλλε η συγκυρία. Μόνο που δυστυχώς κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα δεν είναι κανονική χώρα σήμερα, γιατί δεν έχει μια κανονική Κυβέρνηση. Γιατί αντί να απαντάμε ενωμένοι στο πως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εμβολίστηκαν μεσοπέλαγα έξω από τα Ίμια, με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, αναλωνόμαστε σε ένα κυνήγι μαγισσών. Γιατί το πάθος σας για την εξουσία σας έχει οδηγήσει σε τέτοιες θεσμικές υπερβολές και ακρότητες ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση να το θέτετε εσείς οι ίδιοι σε αμφισβήτηση το νέο σας αφήγημα ότι η χώρα τάχα επιστρέφει στην κανονικότητα. Αυτό που ευλόγως απασχολεί σήμερα τους πολίτες είναι ότι σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία, όπως η σημερινή, το ελληνικό πολιτικό σύστημα εμφανίζεται σπαρασσόμενο και αυτό γίνεται με αποκλειστική δικιά σας ευθύνη κ. Τσίπρα. Και αυτό δυστυχώς έχει ανυπολόγιστο κόστος για τη χώρα.

Νομίζετε ότι αυτά που γίνονται σήμερα στη Βουλή δεν τα βλέπουν οι γείτονές μας που αποθρασύνονται κάθε μέρα;  Νομίζετε ότι αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες  με αυτή την έξαρση της τοξικότητας στον πολιτικό διάλογο δεν τα βλέπουν οι ξένοι επενδυτές που επιζητούν σταθερότητα και εν τέλει την οικονομική τους δραστηριοποίησή σε μια χώρα που μπορεί να εγγυάται την πολιτική ομαλότητα; Δεν το βλέπουν αυτό το κλίμα οι ίδιοι, οι Έλληνες πολίτες που αναζητούν λύσεις στα προβλήματά τους και όχι τοξικές συζητήσεις από τις οποίες κανείς τελικά μπορεί να μην βγαίνει κερδισμένος; Αλλά αυτό θέλετε τελικά κ. Τσίπρα. Θέλετε να σπιλώσετε τους αντιπάλους σας μέσα από στημένες κατηγορίες, που γνωρίζετε και ο ίδιος ότι δεν αποδεικνύονται, αλλά έχουν ως μόνο στόχο να αφήσουν σκιές και υποψίες. Καταλαβαίνουν όλοι πια γιατί το κάνετε. Θέλετε να μεταθέσετε τη συζήτηση από τα μεγάλα προβλήματα στην οικονομία που εσείς προκαλέσατε. Αλλά και από τους επικίνδυνους χειρισμούς σας στα εθνικά ζητήματα που τόσο απερίσκεπτα ανοίξατε. 

Ανοίγω μια παρένθεση, σήμερα ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αλλά εδώ είμαστε στη Βουλή να μιλάμε για την Novartis.

Και βέβαια, καταφεύγετε εσείς, οι Υπουργοί σας, σε αυτό το οποίο δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα ξέρετε να κάνετε πολύ καλά. Να διχάζετε τους Έλληνες. Σε καλούς και κακούς. Έντιμους και κλέφτες. Πλούσιους και φτωχούς. Φθαρμένους και άφθαρτους. Το είχατε πει κ. Τσίπρα και πριν από τις εκλογές. «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Ε λοιπόν - να σας το πω να το καταλάβετε - σε μια Δημοκρατία δεν μπορείτε «να τελειώσετε» τους πολιτικούς σας αντιπάλους όσο και να το θέλετε, όσο και να το προσπαθείτε. Εσείς θα τελειώσετε πολιτικά κ. Τσίπρα και μάλιστα σύντομα. Με τον μόνο τρόπο κυρίες και κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ , που αλλάζουν οι Κυβερνήσεις στις Δημοκρατίες. Με εκλογές. Διότι, ό,τι και να κάνετε, εκλογές θα γίνουν. Με μία κάλπη και όχι με δέκα, όπως κάνετε σήμερα. 

Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι πολίτες που σας ψήφισαν είναι βαθιά απογοητευμένοι από την ανευθυνότητα, τους τυχοδιωκτισμούς και από τα τεράστια βάρη που έχετε προσθέσει στη ζωή τους. Σας έχουν οριστικά εγκαταλείψει. Αλλάξατε τον εκλογικό νόμο, αλλάξατε τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, στήσατε ένα παρακράτος που συκοφαντεί, απειλεί και διώκει πολιτικούς αντιπάλους, αλλά υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να αλλάξετε όσο και να το θέλετε: Τη βούληση του λαού. Κάλπες θα στηθούν κ. Τσίπρα. Και τότε δεν θα έχετε απέναντί σας μόνο την Αντιπολίτευση. Θα έχετε απέναντί σας τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Ο οποίος θα σας το πει ξεκάθαρα με την ψήφο του. Ως εδώ. Αξίζουμε καλύτερα.   

Οι πολίτες δεν πείθονται πια από τις σκευωρίες και τα σόου που στήνετε. Το μόνο που ευλόγως θέλουν να ακούσουν είναι πειστικές προτάσεις για το μέλλον τους. Για το πως θα δημιουργήσουμε δουλειές, πως θα κάνουμε το Κράτος να δουλέψει καλύτερα προς όφελος του πολίτη, πως θα χτίσουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης για τους πιο αδύναμους. Σας είχα προειδοποιήσει από τον Οκτώβριο του 2016 σε μία ομιλία για τη διαφθορά.  Σας είχα πει τότε ότι «όσο τα κοινωνικά και δημοσκοπικά δεδομένα θα αλλάζουν προς το χειρότερο για εσάς, τόσο πιο νοσηρή θα γίνεται η αντίληψή σας περί εξουσίας και θεσμών». Δυστυχώς για τη χώρα επιβεβαιώθηκα πλήρως.  

Αποδεικνύεται πια περίτρανα ότι δεν είστε μόνο επικίνδυνοι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την ίδια τη Δημοκρατία. Παρεμβαίνετε απροκάλυπτα στο έργο της Δικαιοσύνης. Διορίσατε την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου επικεφαλής του νομικού σας γραφείου μια μέρα μετά τη συνταξιοδότησή της. Ποια γραμμάτια εξαργυρώνετε άραγε; Η οποία Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν υπεύθυνη του νομικού σας γραφείου επιμένει συστηματικά να παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης και προκαλεί τις αντιδράσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων -  είναι η πολλοστή ανακοίνωση που έχουν βγάλει- και στην τελευταία λένε ξεκάθαρα ότι η παρέμβαση της κυρίας Θάνου είναι αφενός θεσμικά ανεπίτρεπτη και αφετέρου νομικά εσφαλμένη. Αυτά λένε οι ίδιοι οι Δικαστές και Εισαγγελείς για τις παρεμβάσεις της προϊσταμένης του νομικού σας γραφείου.

Έχετε μετατρέψει τη δημόσια τηλεόραση σε εργαλείο απροκάλυπτης κυβερνητικής προπαγάνδας. Εργολάβοι και φοροφυγάδες του διαδικτυακού στοιχήματος προσπαθούν να ελέγξουν για λογαριασμό σας μέσα ενημέρωσης. Τους προσφέρετε φυσικά πάντα τις απαραίτητες διευκολύνσεις. Καλλιεργείτε ένα κλίμα ακατάσχετης συνωμοσιολογίας που υπονομεύει τον ορθό λόγο και προωθεί τη χυδαιότητα - συχνά τη χυδαιότητα του διαδικτύου την οποία αναπαράγετε στις επίσημες ανακοινώσεις σας - προωθεί τη χυδαιότητα στη θέση του πολιτισμένου πολιτικού διαλόγου. Ανέχεστε τη βία όταν αυτή σας βολεύει και υπηρετεί τους πολιτικούς σας σχεδιασμούς. Και βέβαια στοχοποιείτε μεθοδικά και συστηματικά τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Δεν εξαιρείτε ούτε τις οικογένειές τους. Το κάνετε ανερυθρίαστα, χρησιμοποιώντας πληρωμένα φερέφωνα τα οποία τα ταΐζετε από τα παχυλά διαφημιστικά κονδύλια των ΔΕΚΟ που ελέγχετε. Το κάνετε χρησιμοποιώντας τη Δικαιοσύνη ως εργαλείο. Όχι για να μάθουμε την αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά για να λοιδορήσετε, να σπιλώσετε και να συκοφαντήσετε με κατασκευασμένα δημοσιεύματα. Για να χτίσετε το αφήγημα με το οποίο θέλετε να πάτε στις εκλογές. Αφού αποτύχατε παντού, αφού εξαπατήσατε τους πολίτες και προδώσατε τα όνειρά τους, ειδικά τα όνειρα μιας νέας γενιάς που κάποια στιγμή σας πίστεψε, αφού βουλιάξατε τη χώρα κάτω από ένα βουνό φόρους, παριστάνετε ότι είστε καθαροί και ηθικοί. 

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κ. Τσίπρας δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια. Το μόνο που θέλετε είναι να επιτεθείτε στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδιαίτερα στη Νέα Δημοκρατία που αποτελεί την μοναδική αξιόπιστη λύση απέναντι στην σημερινή Κυβέρνηση. Αν στοιχειωδώς θέλατε, κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, την αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί εξαιρείτε τον κ. Κουρουμπλή από τη διερεύνηση της υπόθεσης; Εξηγείστε σε κάθε καλοπροαίρετο πολίτη πώς γίνεται ένας νυν Υπουργός να υπογράφει ο ίδιος, για τον εαυτό του, ότι παραγράφηκε το δικό του ενδεχόμενο αδίκημα απιστίας περί την υπηρεσία, και ταυτόχρονα να κατηγορεί άλλους που ήταν Υπουργοί πριν από δέκα χρόνια. 

Θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι, αν όντως πιστεύετε ότι ο κ. Κουρουμπλής είναι αθώος, να επιδιώκετε τη διερεύνηση των πεπραγμένων του. Θα έπρεπε να το ζητήσει ο ίδιος ο κ. Κουρουμπλής, όπως το ζήτησαν τα δικά μας στελέχη. Να μην προστατεύονται από το νόμο περί ευθύνης Υπουργών. Θα έπρεπε να το ζητήσει ο ίδιος ο κ. Κουρουμπλής πόσο μάλλον όταν όλοι έχουν καταλάβει ότι με την επιλογή του να μην εκδώσει δελτίο τιμών για το 2015, διευκόλυνε τη Novartis και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες. Για αυτό στήσατε 10 κάλπες και όχι 11. Θέλετε να απαλλάξετε άρον άρον τον κ. Κουρουμπλή και ποιος ξέρει ποιους άλλους. Θέλετε να καλύψετε τις ευθύνες σας και να συκοφαντήσετε τους αντιπάλους σας. Και στόχος σας είναι να μετατρέψετε την επόμενη εκλογική αντιπαράθεση όχι σε μια συζήτηση για το μέλλον της χώρας και τη ζωή των πολιτών, αλλά σε ένα πόλεμο λάσπης μέσα από τον οποίο ελπίζετε να επιβιώσετε πολιτικά. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτό το κλίμα ακραίας πόλωσης διχασμού το οποίο σκόπιμα επιχειρείτε να στήσετε, έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις για την Πατρίδα μας. 

Ποιος θα επενδύσει σε μια χώρα με τόσο τοξικό πολιτικό περιβάλλον; Ποιος θα πειστεί ότι η Ελλάδα και το ελληνικό πολιτικό σύστημα ωρίμασε και έκανε βήματα μπροστά; Ποιος θα σεβαστεί, αλλά και ποιος θα φοβηθεί μια χώρα που αντί να στέκεται ενωμένη και ισχυρή, την βυθίζετε κ. Τσίπρα στην πόλωση και το διχασμό; Όμως η στρατηγική σας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Όχι μόνο γιατί συγκρούεται με την αλήθεια και γιατί δεν έχετε το ηθικό ανάστημα να την υποστηρίξετε, αλλά κυρίως γιατί ήσασταν κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ - ακόμη και πρόσφατα - από την λάθος πλευρά της Ιστορίας. 

Όταν το Κράτος μεγάλωνε, εσείς το θέλατε ακόμα μεγαλύτερο. Όταν μέναμε πίσω στην ανταγωνιστικότητα, εσείς ήσασταν απέναντι σε κάθε μεταρρύθμιση. Όταν εμείς δρομολογούσαμε πολλά από αυτά που σήμερα εσείς ο ίδιος κ. Τσίπρα δεσμεύεστε να κάνετε, κάποιοι σύντροφοί σας καίγανε την Αθήνα. Όταν ξεκινούσαμε μεγάλες επενδύσεις και ιδιωτικοποιήσεις εσείς φωνάζατε «δεν πωλείται». Και όταν εμείς - για να έρθουμε στο θέμα μας - μειώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη, οι πρώτοι που αντιδρούσατε πάντα ήσασταν εσείς. Εσείς συμμαχήσατε κ. Τσίπρα  με τις φαρμακοβιομηχανίες. Εσείς μας φωνάζατε να μην τολμήσουμε να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη.  Και σας προκαλώ  αν τολμάτε να με διαψεύσετε να μου φέρετε μία ανακοίνωσή σας που να ζητάτε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν υπάρχει ούτε μία. Πάει πολύ, λοιπόν, να παριστάνετε τον αρχάγγελο της κάθαρσης εσείς που πολεμήσατε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού ενός συστήματος, που εγώ πρώτος θα συμφωνήσω ότι ήταν προβληματικό. Όσο και να προσπαθείτε να το κρύψετε και να μεταλλαχθείτε, είστε - για να δανειστώ μια ορολογία ιατρική - το «πολιτικό γενόσημο» του παλιού συστήματος, κύριε Τσίπρα. Φτιαγμένος από τις ίδιες ουσίες του ψεύδους, του λαϊκισμού, των πελατειακών πρακτικών και της δημαγωγίας. Μόνο που σήμερα οι μάσκες έπεσαν. Και οι κουκουλοφόροι της πολιτικής εκτροπής αποκαλύφθηκαν σε όλο τον ελληνικό λαό.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Για την ουσία της υπόθεσης που συζητάμε σήμερα επιτρέψετε μου να κάνω τις εξής επισημάνσεις: Σκάνδαλο Novartis υπάρχει. Δεν το ανακάλυψαν όμως τα «λαγωνικά» της Κυβέρνησης, αλλά οι Αμερικάνικες Αρχές, η Αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το FBI. Είναι παγκόσμιο σκάνδαλο και ερευνάται σε περισσότερες από 15 χώρες - και στην Ελλάδα. Παντού, σε όλες τις χώρες η Δικαιοσύνη ανιχνεύει τις περίφημες «αθέμιτες πρακτικές», επικαλείται τους κανόνες ανταγωνισμού της αγοράς, επιβάλλει ποινές, πρόστιμα και εταιρικές συμμορφώσεις. Παντού, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι μέθοδοι προώθησης των φαρμάκων. Παντού, λοιπόν, οι δικαστές και οι διωκτικές αρχές εξετάζουν ένα σκάνδαλο οικονομικό, εντοπίζουν ύποπτους και τιμωρούν ενόχους. Και από την πλευρά τους, όλα τα σοβαρά Κράτη, διαπιστώνοντας τα δικά τους κενά στο κύκλωμα φαρμάκου, σπεύδουν να τα θεραπεύσουν. Απλά, στοχευμένα, έγκυρα και αποτελεσματικά. 

Παντού, εκτός από εδώ που οι ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ επεδίωξαν να συσκοτίσουν το πραγματικό σκάνδαλο μετατρέποντάς το σε μια δίωξη προσώπων με κουκουλοφόρους μάρτυρες. Κι αυτή η θεσμική εκτροπή, η αλυσίδα των ενεργειών με τις οποίες ετοιμάστηκε ο φάκελος Novartis, συνιστά μεγαλύτερο ακόμη πολιτικό σκάνδαλο από το αρχικό. Την ώρα που κάποιοι στήνουν γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, εσείς στήνετε γκρίζες ζώνες μέσα στη Βουλή. Εκδώσατε ήδη το γκρίζο σας πόρισμα για τους αντιπάλους σας χωρίς να υπάρχει ψήγμα απόδειξης. Για να σπιλωθούν στην συνείδηση των πολιτών χωρίς να τους έχει δικάσει κανένα δικαστήριο. Ένοχοι μέχρις απόδειξης της αθωότητας τους, όπως εννόησε ο κ. Κοτζιάς, μέχρι που να ανασκευάσεις άρον άρον σήμερα. 

Η δική μας θέση είναι καθαρή. Φως στο σκοτάδι. Να μάθουμε την αλήθεια, να ξηλώσουμε το κύκλωμα, να τιμωρηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται, όπου και αν είναι. Να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις από την εταιρία για τη ζημιά που προκάλεσε στα ασφαλιστικά ταμεία και στον κρατικό προϋπολογισμό. Και να προχωρήσουμε σε εκείνες τις νομοθετικές αλλαγές που θα εξασφαλίσουν ότι ανάλογα φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Εσείς όμως δεν κάνετε αυτό κ. Τσίπρα. Αντί να διασφαλίσετε τα συμφέροντα του Δημοσίου, χρησιμοποιήσατε την υπόθεση για να πλήξετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Μας πρωτομιλήσατε για την υπόθεση Novartis ακριβώς πριν ένα χρόνο για πρώτη φορά την 1η Φεβρουαρίου και πιο αναλυτικά στις 10 Φεβρουαρίου σε μια ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού την οποία είχε καταθέσει ο κ. Θεοδωράκης.

Δεν θα αναφερθώ στο προφανές του πως γνωρίζατε από τότε τις λεπτομέρειες του σκανδάλου όταν αυτό αποκαλύφθηκε στη δικογραφία έντεκα μήνες μετά. Θα πω κάτι άλλο: Από τότε που εσείς επισημάνατε ότι υπάρχει πραγματικό σκάνδαλο Novartis, τι κάνατε ακριβώς; Πόσους ελέγχους ξεκινήσατε; Ποια μέτρα πήρατε κατά της εταιρείας; Τι κάνατε για το κύκλωμα των γιατρών και τις υπερσυνταγογραφήσεις; Ποιος παραπέμφθηκε; Ποιος ξηλώθηκε; Εσείς που υποτίθεται ότι νοιάζεστε τόσο πολύ για τους απλούς πολίτες και τους ασθενείς, πείτε μας τι μέτρα πήρατε για την δική τους προστασία. Και κυρίως, πείτε μας αν με κάποιο τρόπο έχετε προχωρήσει ήδη σε αγωγή κατά της εταιρείας ζητώντας αποζημίωση. Δεν σας ζητώ να μας πείτε τι «ΘΑ» κάνετε στο μέλλον αλλά τι έχετε κάνει ήδη για την ουσία του σκανδάλου; Δεν προλάβατε κ. Τσίπρα; Ή μήπως αξιοποιήσατε το χρόνο για να κατασκευάσετε πολιτικά κατηγορητήρια; 

Ο τζίρος και τα κέρδη της Novartis αυξήθηκαν, επί των ημερών σας όπως δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας. Και την ίδια ώρα δεν κάνετε απολύτως τίποτε για να μειώσετε την υπερσυνταγογράφηση που αποτελεί διαχρονική εστία διαφθοράς και προκαλεί μεγάλη  οικονομική αιμορραγία στα δημόσια ταμεία. Το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι από τα καλύτερα και πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το υλοποιήσαν οι προηγούμενες «κακές» μνημονιακές κυβερνήσεις.  Δεν το είχατε ψηφίσει όπως δεν είχατε ψηφίσει τα υπόλοιπα εργαλεία συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης - μάλλον δεν το γνωρίζετε αλλά να σας ενημερώσω - διαθέτει ενσωματωμένα εργαλεία για την ανίχνευση, την πρόβλεψη και την αποτροπή της απάτης. Αυτά τα εργαλεία παραδόθηκαν στην ΗΔΙΚΑ - το κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας - τον Νοέμβριο του 2015. Με δική σας ευθύνη τα εργαλεία αυτά παραμένουν ανενεργά. Και ο αριθμός των συνταγών αυξάνεται από τα 5,3 εκ. μηνιαίως το 2014, σε 6,3 εκ. μηνιαίως το 2016, με αυξητική τάση και το 2017. Τα στοιχεία δεν λένε ψέματα. 

Πίσω από τις φωνές και τα παραμύθια για το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς, η Κυβέρνηση με τις παραλείψεις της ευνοεί το πάρτι στις προμήθειες στην Υγεία. Ενώ για να συγκαλύψει την δική της ανικανότητα κατηγορεί όσους τιθάσευσαν την υπέρμετρη φαρμακευτική δαπάνη και έβαλαν τα θεμέλια για τη δραστική μείωσή της. Αν θέλετε κ. Τσίπρα να κάνετε κάτι δραστικό για το πρόβλημα της διαφθοράς στην Υγεία δεν έχετε παρά να υλοποιήσετε  την Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Υγεία η οποία είχε παρουσιασθεί από τον τότε  Υπουργό Υγείας, τον κ. Βορίδη τον Νοέμβριο του 2014. Ένα εξαιρετικό κείμενο το οποίο συντάχθηκε από δημοσίους υπαλλήλους σε συνεργασία με την task force και το οποίο περιγράφει μια σειρά από αναλυτικές δράσεις για το πως μπορεί να αντιμετωπισθεί η διαφθορά στην Υγεία. Δεν έχετε κάνει πρακτικά τίποτα από αυτό το σχέδιο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Για την  ουσία της υπόθεσης έχουν ήδη αναφερθεί αναλυτικά οι εκπρόσωποί μας στη συζήτηση, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα που επιχειρεί να εμπλέξει η Κυβέρνηση. Πιστεύω ότι όσοι καλόπιστοι συμπολίτες μας παρακολούθησαν τη συζήτηση έβγαλαν τα συμπεράσματα τους για το πώς η Κυβέρνηση έχει μεθοδεύσει αυτήν την υπόθεση παρεμβαίνοντας με πρωτοφανή τρόπο στη Δικαιοσύνη με μοναδικό στόχο να πλήξει τους αντιπάλους της. Αλλά κ. Τσίπρα δεν ήσασταν εδώ να τους ακούσετε. Δεν είχατε το θάρρος να τους κοιτάξετε στα μάτια. Δεν είχατε το θάρρος να ήσαστε εσείς εδώ που κατηγορείτε 10 ανθρώπους και στήνετε κάλπες. Να ήσασταν εδώ να κοιτάξετε στα μάτια τον κ. Πικραμμένο που με τρεμάμενη φωνή στάθηκε σε αυτό εδώ το βήμα να υπερασπιστεί την αθωότητά του απέναντι στη λάσπη. Δεν είχατε το θάρρος κρυφτήκατε στο γραφείο σας. Αλλά και τα κατεβασμένα βλέμματα των βουλευτών σας, όσο μιλούσαν, αποδεικνύουν ότι αν υπάρχουν ένοχοι σε αυτήν την αίθουσα αυτοί είστε εσείς. Ένοχοι μίας συστηματικής απόπειρας δολοφονίας χαρακτήρων. Και σήμερα οι κατηγορούμενοι που στάθηκαν σε αυτό εδώ το βήμα έγιναν κατήγοροι και οι κατήγοροι έγιναν απολογούμενοι.

Ο τρόπος που χειρίστηκε και χειρίζεται η Κυβέρνηση αυτήν την υπόθεση δεν είναι μόνον θεσμικά και πολιτικά ανήθικος. Υπονομεύει ευθέως τη διάκριση των εξουσιών στη χώρα μας. Διότι όλοι πια αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ιστορία έτσι όπως έχει εξελιχθεί δεν έχει καμία σχέση με την ποινική δικονομία, με αδιάβλητες διαδικασίες, με ανεξάρτητη δικαστική έρευνα. Η Κυβέρνηση κατηγορεί 10 πολιτικούς - μεταξύ τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Έλληνα Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργούς - με αποκλειστικό τεκμήριο τρεις ανώνυμες μαρτυρίες, πράγμα πρωτοφανές στα νομικά χρονικά. Λέτε ότι «ενδεχομένως» να τέλεσαν το αδίκημα της απιστίας. Το οποίο, όμως, δεν μπορεί να διερευνηθεί διότι η ίδια η πρόταση αναγνωρίζει ότι παραγράφεται. Και δεν τολμήσατε να κάνετε καν πρόταση για διώξεις, όπως ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής. Αλλά παρά ταύτα στήσατε δέκα κάλπες. Ξεχνώντας όλως τυχαίως μόνο τον κ. Κουρουμπλή. Και χθες με ανακοίνωση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μαθαίνουμε το θεσμικά αδιανόητο. Ότι το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος χορηγήθηκε από τον αντιεισαγγελέα στις 9 Φεβρουαρίου. Δηλαδή 5 μέρες μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή.  

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρωτοφανή δικονομικό χειρισμό και αυτά που σας λέω τα ομολογούν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα στους διαδρόμους χαμηλόφωνα. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι επιθυμούμενα συσταθεί αυτή η Προκαταρκτική  Επιτροπή για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μετά και τις χθεσινές εξελίξεις, και το νομικό ακροβατισμό ενός αντιεισαγγελέα που παράνομα δίνει καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει πια μόνο η Βουλή. Μετά το χθεσινό ακροβατισμό, η παρουσία των τριών κουκουλοφόρων μαρτύρων στην επιτροπή είναι απολύτως επιβεβλημένη. Θα αποκαλύψουμε στην επιτροπή αυτή την άθλια σκευωρία. Και σας προειδοποιούμε, το έχω ξαναπεί, το λέω και πάλι σε αυτή την αίθουσα, να μην τολμήσετε να κλείσετε την Προκαταρκτική Επιτροπή χωρίς να έρθουν όλα στο φως. Διότι αυτό καταλαβαίνω ότι σχεδιάζετε. Δικαιοσύνη με ανώνυμες κατηγορίες και κατασκευασμένα κατηγορητήρια δεν υπάρχει σε μια Δημοκρατία. Οι μάρτυρες πρέπει να έρθουν και να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής και κατ’ αντιπαράσταση με τους εγκαλούμενους πολιτικούς. Εδώ στη Βουλή. Μπροστά σε αυτούς που κατηγορούν.

Και σταματήστε να κρύβεστε πίσω από τους προστατευόμενους μάρτυρες και να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία ότι δήθεν δεν σέβεται το θεσμό. Πρώτον, γιατί όπως αποδείχθηκε, οι μάρτυρες δεν είχαν καν τεθεί σε καθεστώς προστασίας, όταν έδωσαν τις καταθέσεις. Και δεύτερον διότι, ο θεσμός των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος αφορά κατά κανόνα πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις τρομοκρατίας, ναρκωτικών και υποθέσεις που αιτιολογούν το φόβο των μαρτύρων ακόμα και για τη ζωή τους. Θέτω ξανά το αυτονόητο ερώτημα που παραδόξως η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός αρνείται να απαντήσει. Οι τρεις κουκουλοφόροι μάρτυρες τι ακριβώς φοβούνται; Να βιαιοπραγήσει σε βάρος τους ο κ. Πικραμμένος;  Ή να τους δείρει ο κ. Στουρνάρας; Αν πραγματικά φοβούνται, αν αισθάνονται ότι απειλούνται, ας έρθουν κ. Τσίπρα να καταθέσουν και με κουκούλα, με αλλοιωμένη φωνή, ας έρθουν να καταθέσουν όπως θέλουν οι ίδιοι. Αλλά να έρθουν να καταθέσουν. Γι’ αυτό και λέμε πάλι: Όλα στο φως! Αλλά δεν θα νομιμοποιήσουμε μια διαδικασία που έχει ως μόνο στόχο τη δημόσια διαπόμπευση. Γι’ αυτό σας είπαμε εξ αρχής και επιμένουμε μέχρι τέλους. Στήστε όπως οφείλετε να κάνετε με βάση την πρόταση την οποία εσείς έχετε καταθέσει, μια κάλπη με ένα και μόνο ερώτημα. Ναι ή όχι στη σύσταση της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Αυτό ζητάτε στην πρότασή σας, αν έχετε μπει στον κόπο να την διαβάσετε.  Και σε αυτό το ερώτημα ψηφίζουμε ναι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνω με τις εξής παρατηρήσεις. Όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την υπόθεση θέτουν σε αμφισβήτηση την σημαντικότερη κατάκτηση μας και αυτή δεν είναι άλλη από το Κράτος Δικαίου. Και μάλιστα αυτό γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία που τα κύματα της γεωπολιτικής αστάθειας χτυπούν την πατρίδα μας. Και που η Ελλάδα δυστυχώς, παραμένει εγκλωβισμένη σε οικονομική στασιμότητα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει προφητικά ότι «η Δημοκρατία κινδυνεύει από αυτούς που την επικαλούνται περισσότερο». Ο Εθνάρχης μιλούσε σε ταραγμένους καιρούς που όλοι ελπίζαμε ότι είχαμε αφήσει πίσω μας. Όμως ο τροχός της ιστορίας το έφερε έτσι, ώστε η Δημοκρατία μας και πάλι να κινδυνεύει από αυτούς που, επικαλούμενοι το καλό του λαού, υπονομεύουν συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς. Από αυτούς, που στο όνομα της δήθεν ρήξης με το παλιό, αναπαράγουν τις χειρότερες συνήθειες της παθογένειας. Από αυτούς που, μπρος στο φάσμα της εκλογικής τους συντριβής, μετέρχονται όλα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα, για να παραμείνουν για λίγο ακόμη στις καρέκλες τους. Από αυτούς που εξισώνουν την Κυβέρνηση με την εξουσία.

Καταλάβετέ το καλά κ. Τσίπρα: Στις Δημοκρατίες οι Κυβερνήσεις λειτουργούν στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Κυβερνούν, δεν εξουσιάζουν. Λειτουργούν σε ένα πλαίσιο κανόνων, δεν ηγεμονεύουν. Η ισχύς τους εξισορροπείται και κυρίως ελέγχεται από άλλες εξουσίες και από τις ασφαλιστικές δικλείδες του Συντάγματος και των κεντρικών, βασικών κανόνων της φιλελεύθερης αστικής Δημοκρατίας. Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε την Ελλάδα μια τριτοκοσμική αποικία. Το Κράτος Δικαίου τελικά πάντα επιβάλλεται στο παρακράτος. Η Δημοκρατία δεν θα σκύψει το κεφάλι σε μια αδίστακτη παρέα που κάνει τα πάντα για να μείνει στην εξουσία. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η υπόθεση της Προκαταρκτικής Επιτροπής αφήνει βαριά πίσω της, την απωθητική οσμή μιας σκευωρίας αλλά βαθύ το τραύμα στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς και στην πολιτική ζωή της χώρας. Όσοι κοιτάμε μπροστά είμαστε αποφασισμένοι όλα αυτά να μείνουν στη συλλογική μας μνήμη ως ένα θλιβερό κεφάλαιο της Ιστορίας, το οποίο οι Έλληνες θα κλείσουν πολύ σύντομα. Διότι σε αυτό προσμένουν οι πολίτες σήμερα. Σε μια μεγάλη και ουσιαστική πολιτική αλλαγή. Μια αλλαγή που δεν θα εγγυηθεί απλά την επιστροφή στην οικονομική ευημερία αλλά θα θωρακίσει τους θεσμούς της Δημοκρατίας μας ώστε να είναι πάνω από πρόσωπα και στενές κομματικές επιδιώξεις. 

Η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να ξαναδώσει στην πολιτική το χαμένος κύρος της. Να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης χωρίς κ. Τσίπρα, να μπερδεύει τους ρόλους των Εισαγγελέων με αυτούς των Υπουργών ή με εκείνους των μυστικών υπηρεσιών. Να επαναφέρει τη Βουλή στην αποστολή της και την κομματική αντιπαράθεση στο ήθος που την κάνει γόνιμη και παραγωγική. Να προσφέρει στη χώρα αλήθεια, κανονικότητα και εύρυθμη λειτουργία, μακριά από διχασμούς. Εμείς είμαστε η ήρεμη πολιτική δύναμη που εξασφαλίζει σταθερότητα και εγγυάται την ασφάλεια και την αξιοπιστία της χώρας. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Αξίζουμε καλύτερα. Σύντομα οι Έλληνες πολίτες θα πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Και ο θλιβερός σας επίλογος θα είναι ο αισιόδοξος πρόλογος μιας σύγχρονης, δίκαιης και προοδευτικής Πατρίδας.

 

Με τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, με τον Πρόεδρο της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ιρλανδίας. Έγινε, επίσης, ευρεία ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον της Ευρώπης και τις προκλήσεις που δημιουργούν το Brexit και η μεταναστευτική κρίση. 

Ακόμη, συζητήθηκε ο ρόλος της διασποράς για τις δύο χώρες, ενώ έγινε αναφορά και στην επίδραση της οικονομικής κρίσης σε Ελλάδα και Ιρλανδία.

 

Σημεία ενημέρωσης των Πολιτικών Συντακτών από την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη

Α. Για τη συζήτηση στη Βουλή

Β. Για τις δηλώσεις Καμμένου σχετικά με το Σκοπιανό

Γ. Για την πρόταση Εξεταστικής σχετικά με το σκάνδαλο Καμμένου

Δ. Για τη συνάντηση Μέρκελ – Ζάεφ

Ε. Για τη λειτουργία της Προκαταρκτικής Επιτροπής

ΣΤ. Για το ενδεχόμενο να ζητήσει ο Πρόεδρος της Ν.Δ. συναντήσεις με Πολιτικούς Αρχηγούς

Ζ. Για την προειδοποίηση Α. Σαμαρά ότι ο κ. Τσίπρας θα λογοδοτήσει

Η. Για την αναβάθμιση από τον Moody’s

Α. Για τη συζήτηση στη Βουλή

Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή εξελίχθηκε σε Βατερλό για την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι κατήγοροι έγιναν τελικά κατηγορούμενοι και η επιχείρηση ποινικής δίωξης των αντιπάλων είναι προφανές ότι δεν ήταν τίποτε άλλο από πολιτική δίωξη. Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση να μην κλείσει άρον – άρον την Προκαταρκτική Επιτροπή, όπως ήδη έχει προαναγγείλει ο κ. Τσίπρας. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτος όρος ενώπιον της Προκαταρκτικής Επιτροπής να εξεταστούν κατά αντιπαράσταση οι μάρτυρες με τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν παραπεμφθεί. 

Β. Για τις δηλώσεις Καμμένου σχετικά με το Σκοπιανό

Θυμίζω ότι ο κ. Καμμένος δήλωσε επί λέξη: Διαφωνώ με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης στο Σκοπιανό και θα κάνω τα πάντα για να μη δοθεί το όνομα «Μακεδονία». Η Νέα Δημοκρατία ερωτά τον κ. Καμμένο: Θα ρίξει την Κυβέρνηση; Η Νέα Δημοκρατία ερωτά τον κ. Τσίπρα: Προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής και στη συνάντηση με την Καγκελάριο Μέρκελ ως πρωθυπουργός ή ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ; 

Γ. Για την πρόταση Εξεταστικής σχετικά με το σκάνδαλο Καμμένου

Όπως ξέρετε, έχει προσέλθει στην Εισαγγελέα διαφθοράς για να καταθέσει ένας πολύ κρίσιμος μάρτυρας, ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος. Ως εκ τούτου, περιμένουμε να αποτυπωθεί η πορεία αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να κινηθούμε ανάλογα. 

Δ. Για τη συνάντηση Μέρκελ – Ζάεφ

Εν μέσω διαπραγμάτευσης την ευθύνη της οποίας έχει εξ ολοκλήρου η Κυβέρνηση δεν είναι καθόλου χρήσιμο η Γερμανίδα Καγκελάριος να μη χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία της γειτονικής χώρας στον Ο.Η.Ε. - όπως αυτή υπάρχει και σε όλα τα επίσημα έγγραφα της Ε.Ε. - και να αποκαλεί τον κ. Ζάεφ «Μακεδόνα» πρωθυπουργό. Ειλικρινά απορούμε γιατί η Κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει ως τώρα αυτό το γεγονός. 

Ε. Για τη λειτουργία της Προκαταρκτικής Επιτροπής

Για εμάς είναι απαραίτητο να κληθούν οι μάρτυρες οι οποίοι αναφέρονται στη δικογραφία. Και αυτό μπορεί να γίνει είτε ως μάρτυρες με ονοματεπώνυμο, είτε ως «προστατευόμενοι μάρτυρες». Ένα καθεστώς το οποίο δεν αναγνωρίζουμε για λόγους προφανείς. Υπενθυμίζω ότι ο Αντιεισαγγελέας διαφθοράς έδωσε καθεστώς προστασίας στους εν λόγω μάρτυρες 5 μέρες μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στις 5 Φεβρουαρίου και ο αρμόδιος Αντιεισαγγελέας έδωσε την έγκρισή του για καθεστώς προστασίας μαρτύρων στις 9 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση εμείς θέλουμε να εξεταστούν οι μάρτυρες είτε ως εντός εισαγωγικών «προστατευόμενοι» είτε ως μάρτυρες με ονοματεπώνυμο. 

ΣΤ. Για το ενδεχόμενο να ζητήσει ο Πρόεδρος της Ν.Δ. συναντήσεις 

με Πολιτικούς Αρχηγούς

Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε τα στοιχεία που ο κ. Μητσοτάκης προσδιόρισε στην ομιλία του. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να επανέλθετε σε αυτήν την ομιλία, δεδομένου ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να αναδειχθεί το στοιχείο ότι μας βλέπουν. Η συζήτηση ήταν μια δημόσια συζήτηση και η εικόνα που δόθηκε από αυτήν τη συζήτηση μόνο επωφελής για την Ελλάδα δεν ήταν. 

Ζ. Για την προειδοποίηση Α. Σαμαρά ότι ο κ. Τσίπρας θα λογοδοτήσει

Ο κ. Σαμαράς, χθες, δεν είπε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη εξαγγείλει ότι θα συστήσει Εξεταστική Επιτροπή για το πρώτο καταστροφικό εξάμηνο του 2015. Έχει επίσης εξαγγείλει ότι, μετά τις εκλογές, θα ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση της ακύρωσης της πώλησης των βλημάτων στη Σαουδική Αραβία. Υπόθεση στην οποία, όπως ξέρετε, εμπλέκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Καμμένος. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει να εξεταστούν πιθανές ευθύνες του κ. Κουρουμπλή για την παράλειψή του να εκδώσει δελτίο τιμών φαρμάκων το 2015. 

Η. Για την αναβάθμιση από τον Moody’s

Η Κυβέρνηση πανηγυρίζει, γιατί μετά από 3 χρόνια και 15 δις μέτρα, η ελληνική οικονομία επιστρέφει ασθμαίνουσα στην κατάσταση που ήταν λίγο πριν το τέλος του 2014. Ο δρόμος για να σταθεί η ελληνική οικονομία στα πόδια της είναι ακόμη μακρύς και οι ενέργειες της Κυβέρνησης δεν συγκλίνουν στην επαναφορά της κανονικότητας στη χώρα.

 

Δήλωση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

Ο Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αναφορικά με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Και η φετινή έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Βορείου- Ανατολικού Αιγαίου».

Πλήρης Δήλωση

«Και η φετινή έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών του Βορείου - Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως τον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Οι διαπιστώσεις της έκθεσης δυστυχώς επιβεβαιώνουν τα όσα έχουμε επανειλημμένως επισημάνει σχετικά με την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα νησιά αυτά. Τόσο τα χθεσινά επεισόδια στη Μόρια, όσο και οι φόβοι έξαρσης ξενοφοβικών φαινομένων που εκφράζονται εντός της έκθεσης, δείχνουν το μέγεθος των προβλημάτων που δημιουργεί η υπερπληρότητα των hot-spots, καθώς και της απόγνωσης στην οποία έχουν περιέλθει οι τοπικές κοινωνίες.  

Προφανώς δεν μπορεί οι νησιώτες, που είχαν προταθεί -για την ανθρωπιστική τους δράση- για Νόμπελ Ειρήνης, να κατονομάζονται σήμερα ως ρατσιστές. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην παροιμιώδη ανικανότητα του κ. Μουζάλα και της Κυβέρνησης του να διαχειριστούν τις -μικρότερες από το 2000 μέχρι σήμερα- μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας και να προχωρήσουν στην άμεση και ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών».

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο κέντρο της Δράμας

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στο κέντρο της Δράμας, προϋπολογισμού 800 χιλ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, το έργο της κατασκευής νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην οδό 19ης Μαΐου στο κέντρο της Δράμας, προϋπολογισμού 806.508 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020.

Το έργο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των παλαιών αγωγών ύδρευσης στην οδό 19ης Μαΐου και στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από αυτήν και την αντικατάστασή τους με ένα νέο δίκτυο αγωγών τρίτης γενιάς μήκους 3090 μέτρων καθώς και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων σωλήνων αποχέτευσης με ένα νέο δίκτυο μήκους 1885 μέτρων.

Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ΑΜΘ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ

Εν όψει της λήξης της θητείας του δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου, με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου, τα οκτώ μέλη που θα εκπροσωπούν την Περιφέρεια στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται ως εξής:

 Σοφία Λαμπάκη του Κωνσταντίνου

 Κώστας Δαμιανός του Γεωργίου

 Βίβιαν Κουρμπανιάν του Σουκιάς

 Βασιλική Μαρινάκη του Γεωργίου

 Ερχάν Μολλά Αλή Μεμέτ του Μεμέτ

 Χρήστος Παπαθεοδώρου του Θεοδώρου

 Δημήτρης Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη

 Θεόδωρος Χατζηχρήστος του Γεωργίου

Ως Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Περιφερειάρχης προτείνει την κ. Σοφία Λαμπάκη, πρόταση με την οποία συμφωνούν τα μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν τα επιμελητήρια της Περιφέρειας.

Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον νέο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γ. Μαρκοπουλιώτη.

Ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΕΕκ. Γιώργος Καρανίκας συναντήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, με τον νέο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τη δραστηριότητα της ΕΣΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις UEAPME και EuroCommerce και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), καθώς επίσης και για τα κρίσιμα θέματα του ελληνικού εμπορίου. Στην κατεύθυνσηαυτή ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κατέθεσε τον επικαιροποιημένο “CommercialRoadmap”της ΕΣΕΕ που συνοψίζει τις δέκα προτάσεις της ΕΣΕΕ για ανάπτυξη με απασχόληση. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, επίσης, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςJean-ClaudeJuncker με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση της σχέσης ανάμεσα στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους πολίτες της Ευρώπης.

Τέλος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης που έχει απευθύνει η ΕΣΕΕ στην Επίτροπο Εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ ElżbietaBieńkowska για το 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ «Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα-Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης», που θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Απριλίου 2018 στην Αθήνα,τόσο ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ όσο και ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα επεσήμαναν τον κρίσιμο ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και τη σημασία που έχει το συνέδριο της ΕΣΕΕ να συμβάλει επιστημονικά και τεκμηριωμένα στον δημόσιο διάλογο.  

Το πρόγραμμα και το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης

Παρασκευή 23-2-2018 ΩΡΑ: 08:00-10:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου, Μονάδα Φροντίδας Ἡλικιωμένων «Ὁ Ἅγιος Παντελεήμων».

ΩΡΑ: 17:00-18:30 Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης.                      

ΩΡΑ: 19:00-20:30 Ἀκολουθία τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ξάνθης .

Σάββατο 24-2-2018 ΩΡΑ: 07:00-10:00 Θεία Λειτουργία  εἰς τό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίων Θεοδώρων Σαμακώβ Ξάνθης.

Κυριακή 25-2-2018 ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης.

ΩΡΑ: 18:00-20:00 Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό  Ναό τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης.

Τετάρτη 28-2-2018 ΩΡΑ: 18:30-20:00 Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Ξάνθης.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ             

«Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ»

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη σημερινή Κυριακή την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της πίστεως «κατά πασών των αιρέσεων». Και μάλιστα όχι όσων ανεφύησαν στο παρελθόν, αλλά και όσων εξακολουθούν να υπάρχουν η θα αναφανούν στο μέλλον! Είναι κυρίαρχη η πίστη της Εκκλησίας στον λόγο του Κυρίου ότι «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής». Όσοι πολέμιοι και αν αναφανούν, όσες μεθόδους και αν μηχανευτούν, η Εκκλησία θα μένει εις τον αιώνα ως το ασφαλές καταφύγιο των ανθρώπων, λιμάνι σωτηρίας και σκάλα προς τον ουρανό. Κι αυτό το έχει αναδείξει η μέχρι τώρα ιστορία!

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα προβάλλεται η εμπειρία ως ο καλύτερος τρόπος να γευθεί κανείς την πίστη. Παρουσιάζεται το παράδειγμα του απόστολου Φιλίππου, ο οποίος αν και έτοιμος και επιθυμώντας να συναριθμηθεί στους μαθητές του Χριστού, από συστολή δίσταζε. Τον διευκολύνει λοιπόν ο Χριστός και τον καλεί να γίνει μαθητής του. Κι αυτός, αφού πει το ολοπρόθυμο «ναι», φροντίζει και για τον φίλο του, τον Ναθαναήλ. Μόλις έλαβε πείρα του Χριστού, σπεύδει αμέσως να γίνει κήρυκάς του! Μαθαίνουμε έτσι κι εμείς, πως ότι ωφέλιμο δεν πρέπει να το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά να το μεταδίδουμε  και στους άλλους. Ο Ναθαναήλ όχι από απιστία, αλλά επειδή ήθελε να διασταυρώσει τα όσα του έλεγε ο Φίλιππος με τα όσα γνώριζε διδασκόμενος την πατρική του πίστη, δείχνει καλόπιστα ν' αμφιβάλλει. Τότε ο Φίλιππος δίνει αμέσως την καλύτερη λύση: «"Έρχου και ίδε»! ‘’Έλα να δεις μόνος σου. Έλα να ζήσεις. Έλα να ερευνήσεις και θα δείς’’. Η αληθινή πίστη δεν έχει τίποτε να κρύψει, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί, δεν έχει για τίποτε να διστάσει. 

Όταν ο Ναθαναήλ φθάνει να συναντήσει τον Χριστό, Εκείνος τον προσφωνεί με το «Ίδε αληθώς Ισραηλίτης εν ω δόλος ουκ έστιν». Κι όταν απορημένος ο Ναθαναήλ τον ρωτά από που τον γνωρίζει, ο Χριστός του απαντά, πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν μακριά από κάθε ανθρώπινο μάτι προσευχόσουν κάτω από τη συκιά, εγώ σε είδα. Κι αυτό ήταν αρκετό για να ομολογήσει ο Ναθαναήλ «Συ ει ο Υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ» και να καταστεί ένας από τους πλέον φλογερούς Αποστόλους! Αποστολή της Εκκλησίας είναι να ευαγγελιστεί σε όλη την κτίση το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, το οποίο δεν μπορεί να έχει επεκτατικό χαρακτήρα με ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές που δε συνάδουν με την Ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία. Στην ιεραποστολή δεν πρόκειται για επιβολή, αλλά για απλή κατάθεση μιας βεβαιότητας, μιας εμπειρίας. Σκοπός της ιεραποστολής δεν είναι η κατάκτηση του κόσμου, η εξάπλωση και η επιβολή μιας χριστανοπολιτείας που ελέγχει τα πάντα, αλλά η διακονία του κόσμου «εν ταπεινώσει».                                                         

Εκδήλωση με θέμα «Γονεῖς καί παιδιά»

Γνωστοποιεῖται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, ὅτι τήν Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018 καί ὥρα 18:00, κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Α΄ Κατανυκτικοῦ  Ἑσπερινοῦ  στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ξάνθης, θά ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Νίκων τῆς Ξενοφοντινῆς Σκήτης Ἁγίου Ὄρους, μέ θέμα: «Γονεῖς καί παιδιά».