Log in
updated 12:28 PM UTC, Jul 5, 2020
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Απρίλιος 2018

Κόκκινα δάνεια και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκημε θέμα: κόκκινα δάνεια και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σύσκεψη εργασίας με τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ και λοιπών φορέων της Αγοράς με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.  Δραγασάκη, με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ενόψει και της επικείμενης εξόδου από τα δανειακά προγράμματα τον προσεχή Αύγουστο. Η ΕΣΕΕ την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. Βασίλης Κορκίδης, ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας και η διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ κα ΒάλιαΑρανίτου, κατέθεσε πλήρες υπόμνημαθέσεων και προτάσεων επί ζητημάτων τόνωσης της ρευστότητας και διευθέτησης των «κόκκινων» δανείων των επιχειρήσεων(επισυνάπτεται).

Η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, η οποία έλαβε χώρα σε ένα άκρως εποικοδομητικό κλίμα, επικεντρώθηκε στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η εγχώρια επιχειρηματικότητα στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, δεδομένων των έντονων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Αγορά και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Κορκίδης, επισήμανε τις σημαντικότερες παραμέτρους της περιορισμένης πρόσβασης των επιχειρήσεων στις πηγές ρευστότητας, με κυριότερες όλων την έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων στις ανάγκες της Αγοράς/εγχώριου επιχειρείν, τη διευθέτηση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και ιδιαίτερα των επιχειρηματικών και φυσικά τις απαραίτητες βελτιώσεις που πρέπει να συντελεστούν στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, οι προτάσεις της ΕΣΕΕ εστίασαν στην ιδιαίτερη έμφαση που πρέπει να δοθεί τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην προώθηση ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, κύρια γνωρίσματα των οποίων θα είναι η ευελιξία τους και η ικανοποίηση συνθηκών που εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο παραδοσιακός τραπεζικός δανεισμός αποτελεί προνόμιο λίγων μόνο ενδιαφερομένων, η ενεργοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων εναλλακτικών τάσεων όπως οι μικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venturecapital), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (businessangels) και η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), συνιστούν τη δεδομένη χρονική στιγμή τις πλέον ρεαλιστικές λύσεις.

Με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία της Eurobank και της Παγκρήτιας τράπεζας με την AFI (ActionFinanceInitiative) για τη χορήγηση μικροπιστώσεων/μικροδανείων έως 12.000 €, με χαμηλό επιτόκιο σε επιχειρήσεις, δημιουργούνται πλέον οι κατάλληλες συνθήκες ευδοκίμησης νέων πρακτικών, οι οποίες θα συνεισφέρουν ουσιαστικά και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες στην τόνωση της ρευστότητας. Η προαναφερθείσα ιδιαιτέρως ενθαρρυντική πρωτοβουλία, οι θετικές επιδράσεις της οποίας επεκτείνονται και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και στην απόκτηση τεχνογνωσίας από τους ίδιους τους επιχειρηματίες (έχει ήδη διατεθεί 1 εκ. ευρώ με την υποστήριξη 135 επιχειρήσεων, τη δημιουργία τουλάχιστον 270 νέων θέσεων εργασίας και αυτοαπασχόλησης και την εκπαίδευση 400 νέων επιχειρηματιών), θα πρέπει να αποκτήσει ανάλογη συνέχεια  και να τύχει μεγαλύτερης αποδοχής και προβολής.

Στο παραπάνω εγχείρημα, βασικός αρωγός και παράγοντας διάχυσης των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, τα νέα μέσα πρόσβασης στη ρευστότητα, αποτελεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως τονίσει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο και τη δυνατότητα μετασχηματισμού του σε αναπτυξιακή τράπεζα που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας οικονομίας.Η ΕΣΕΕ επαναφέρει επιτακτικά το θέμα εξεύρεσης λύσης και τρόπου ρύθμισης των επιχειρηματικώνδανείων που έχουν δοθεί με την εγγύηση ελληνικού δημοσίου.

Όσον αφορά στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα – ΜΕΑ) και ιδίως των επιχειρηματικών, η μικρή υποχώρησή τους στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2017, δε δημιουργεί ψευδαισθήσεις για τις δραστικές αλλαγές που πρέπει να επέλθουν στο συνολικό πλαίσιο διαχείρισής τους από τις τράπεζες.  Η ΕΣΕΕ εκτιμάει πως η έλλειψη συνεργατικού πνεύματος απέναντι στους δανειολήπτες επιχειρηματίες, σε συνδυασμό με το υψηλότατο,  σε σύγκριση με τον επικρατούντα ευρωπαϊκό μέσο όρο, κόστος χρηματοδότησης, διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό κλίμα μέσα στο οποίο οι προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Πρέπει να καταστεί σαφές πως η παροχή ευελιξίας και η προώθηση του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν, το οποίο έχει δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα από το 2009 έως σήμερα, ωφελεί πρωτίστως τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί ένα ενιαίος τρόπος «κουρέματος» των κόκκινων δανείων και μάλιστα για διαφορετικού τύπου δάνεια, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οριοθέτησης ενός πλαισίου το οποίο θα διέπεται από τις μέχρι σήμερα δικαστικές αποφάσεις.

Προς την ίδια κατεύθυνση, η θέσπιση ενός προστατευτικού πλαισίου των υπερχρεωμένωνεπιχειρήσεων, με σημείο αναφοράς τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνιστούσε πρωτοβουλία και αίτημα της ΕΣΕΕ ήδη από την έναρξη της κρίσης. Εντούτοις, οι δομές και ο τρόπος λειτουργίας του υφιστάμενου Μηχανισμού, χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων, με βασικότερες όλων την ελαστικοποίηση των αυστηρών κριτηρίων ένταξης σε αυτόν, τη συρρίκνωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την επέκταση της διάρκειας ισχύος του. Η υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων θα καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση ολοένα και περισσότερων ενδιαφερομένων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα κρατικά έσοδα, παρέχοντας την ίδια στιγμή ουσιαστική «χείρα βοηθείας» στα τραπεζικά ιδρύματα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ανταλλαγή θέσεων και απόψεων στη σύσκεψη εργασίας με τον Υπουργό Οικονομίας επικεντρώθηκε στην εξεύρεση τρόπων επίλυσης των κυριότερων προβλημάτων ρευστότητας, τα οποία μαστίζουν σήμερα την πραγματική οικονομία. Η ώρα των αποφάσεων για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια έφθασε, αφού ανοίγει μια περίοδος δύο ετών για την εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων, η οποία, όμως, πρέπει να κλείσει, με στόχο την άμεση εξεύρεση «μη καταστροφικών ρυθμίσεων» για τη διάσωση των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο να αναδειχθούν οι βασικές συνιστώσες στις οποίες θα στηριχθεί το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Δηλώνω την πρόθεσή της ΕΣΕΕ να συμβάλλει σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία που θα αναληφθεί για την «επαναλειτουργία» του τραπεζικού συστήματος προς όφελος του εγχώριου μικρομεσαίου επιχειρείν».

 

Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων της ΕΣΕΕ επί ζητημάτων τόνωσης της ρευστότητας και διευθέτησης των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων

Αθήνα, Απρίλιος 2018

Το παρόν υπόμνημα εστιάζει στο μείζον, για την επιβίωση χιλιάδων επιχειρήσεων και δη των μικρομεσαίων, πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασής τους στις πηγές ρευστότητας, η έκταση του οποίου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις. Η ανάγκη λήψης άμεσων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιτευχθεί η διόδευση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων στην πραγματική οικονομία (μέσω τραπεζικού  συστήματος και ευρωπαϊκών προγραμμάτων), γίνεται ακόμη πιο επιτακτική εάν συνυπολογιστούν οι επιπλέον επιβαρύνσεις φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου που επωμίζονται οι επιχειρήσεις. Παράλληλα όμως με τη στόχευση στη λήψη μέτρων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, εξίσου σημαντική είναι και η επιδίωξη δημιουργίας εργαλείων που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν άμεσα και αποτελεσματικά τις όποιες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας εμφανίζονται.

Η παράθεση των προβλημάτων,των βασικών διαπιστώσεων και των προτεινόμενων λύσεων αντικατοπτρίζουν την απόλυτη πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση. Περαιτέρω, αποτελούν τη μοναδική ρεαλιστική βάση, προκειμένου να στηριχθεί ο σχεδιασμός αντιμετώπισης των προβλημάτων και άρσης του αδιεξόδου, καθώς  στηρίζονται εν πολλοίς στην επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα Υποστήριξης μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συμμετείχαν σε αυτό 1.500 εμπορικές επιχειρήσεις ολόκληρης της Επικράτειας.

1.Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων / Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών

Α.«Κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

Μπορεί το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να μειώθηκε συγκριτικά με το τέλος του Σεπτεμβρίου 2017 και του Δεκεμβρίου 2016 αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 1), αγγίζοντας τα 94,4 δις €ή το 48,6% των συνολικών ανοιγμάτων, η βελτίωση όμως της υφιστάμενης προβληματικής κατάστασης κρίνεται ως μη ικανοποιητική. Αν και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του προαναφερθέντος απειλητικού φάσματος, με την κυριότερη να αποτυπώνεται στη βελτίωση και στην προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, τα αποτελέσματα κρίνονται ως ανεπαρκή και σε κάθε περίπτωση χαμηλότερα των προσδοκιών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οφειλές και βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους δεν τυγχάνουν της προσήκουσας αντιμετώπισης από ταπιστωτικά ιδρύματα. Ζητείται από τον δανειολήπτη να είναι «συνεργάσιμος» - και αυτό είναι σωστό – αλλά τις περισσότερες φορές οι ίδιες οι τράπεζες δεν είναι συνεργάσιμες. Έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός περιπτώσεων, που, ενώ ο πελάτης υποβάλλει έγγραφο αίτημα ρύθμισης στην τράπεζά του, είτε δεν παίρνει ποτέ απάντηση, είτε η τράπεζα, μέσω εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων, συνεχίζει τις ενέργειες αναγκαστικής είσπραξης, είτε στην καλύτερη περίπτωση λαμβάνει μία απόφαση ρύθμισης που καταφανώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον υπόχρεο. Το αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις είναι η οφειλή να προσαυξάνεται με δυσβάστακτα επιπλέον βάρη (τόκους υπερημερίας, δικαστικά και άλλα έξοδα) και η επιχείρηση να οδηγείται στη χρεωκοπία. Η συχνότητα εμφάνισης των περιπτώσεων αυτών είναι μεγαλύτερη όσο μικρότερηείναι η επιχείρηση και όσο χαμηλότερο είναι το ύψος των οφειλών, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι τράπεζες, για δικούς τους λόγους, δίνουν προτεραιότητα στις μεγαλύτερες σε ύψος απαιτήσεις τους.

Πίνακας 1:Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα τέλη του 2017(Πηγή: ΤτΕ)

              Υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων      (ΜΕΑ  πριν από προβλέψεις, σε δις €)    Απολογιστικός Δείκτης ΜΕΑ

(%)        Υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων      (ΜΕΑ  πριν από προβλέψεις, σε δις €)             Απολογιστικός Δείκτης ΜΕΔ

(%)

Σύνολο 94,4       48,6%   65,1       33,5%

Στεγαστικά        27,6       43,5%   20,6       32,4%

Καταναλωτικά  11,6       57,9%   8,9         44,5%

Επιχειρηματικά 55,2       49,8%   35,6       32,1%

Επισημάνσεις Πίνακα 1:

            Εξαιρουμένων των εκτός ισολογισμού στοιχείων και ενήμερου στο Ελληνικό Δημόσιο δανείου, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τη στοχοθεσία, το ύψος των ΜΕΑ ανήλθε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017 στα 94,4 δις € ή στο 48,6% των συνολικών ανοιγμάτων. 

            Κατά το 2017, οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει για τη μείωση των ΜΕΑ (Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2017, τα ΜΕΑ αγγίζουν τα 94,4δις € ή 1,6 δις€ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο, με το δείκτη ΜΕΑ να κυμαίνεται στο 48,6%, περίπου στο επίπεδο της πρόβλεψης για το εν λόγω τρίμηνο (48,5%). Οι συγκριτικά καλύτερες από το αναμενόμενο επιδόσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υψηλή θεραπεία δανείων (curing), καθώς και στις υψηλότερες από το αναμενόμενο διαγραφές και εισπράξεις, ενώ οι πωλήσεις κινήθηκαν στα αναμενόμενα επίπεδα με βάση το σχεδιασμό των τραπεζών.

            Στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΕΑ παρατηρείται στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 65,4%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ - δείκτης ΜΕΑ: 57,0%). Σταθερά καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 22,9%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 35,0%).

            Επιπρόσθετα, οι τράπεζες πέτυχαν για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο το στόχο, σε απόλυτα νούμερα, για τα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (ΜΕΔ), τα οποία έφτασαν τα 65,1 δις € (περίπου 0,8 δις € υπέρβασητου αρχικού στόχου) στα τέλη του 2017. Εντούτοις, Ο δείκτης ΜΕΔ βρίσκεται στο 33,5%, οριακά υψηλότερος συγκριτικά με την πρόβλεψη του 33,3%, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου συνολικών δανείων για την εξεταζόμενη περίοδο.

❖Αναντίρρητα, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της περιορισμένης πρόσβασής τους στις πηγές ρευστότητας. Η έντονη διαφοροποίηση του μέσου επιτοκίου δανεισμού των επιχειρήσεων  στην Ευρωζώνη, έως και 2,5 φορές χαμηλότερο, σε σύγκριση με την Ελλάδα (δεν υπερβαίνει το 1,8% - 2,0% έναντι 4,6% στην Ελλάδα: νέα δάνεια Δεκέμβριος 2017,) θέτει ζητήματα επιβίωσης για τις εξωστρεφείς και υγιείς εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα όμως, η αναντιστοιχία επιτοκίων προκαλεί πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, από τη στιγμή που η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωζώνης είναι απρόσκοπτη και αισθητά φθηνότερη.

Ακόμη μία πτυχή της περιορισμένης πρόσβασης των επιχειρήσεων στις πηγές ρευστότητας, αποτελεί η συνολική μείωση κατά 18,5% ή κατά 18,6 δις € της χρηματοδότησής τους από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα την περίοδο 2017/2012. Τα αντίστοιχα μεγέθη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Εμπορίου εκτιμώνται σε μία συρρίκνωση της τάξεως των 4,3 δις € ή 19,3% στη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου.

❖Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας των «εντός της κρίσεως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων», στο οποίο θα εντάσσονται εκείνοι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι  εξαιτίας των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης που άρχισαν να γίνονται απτές το 2009, δηλώνουν αδυναμία ανταπόκρισης στις ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Το πλαίσιο που θα εφαρμοστεί, στη διαμόρφωση του οποίου θα μπορούσενα συνδράμει και η ΕΣΕΕ, οφείλει να διακρίνεται από μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και ελαστικότητα και από τη θέσπιση  ηπιότερων όρων  μεταχείρισης των εντασσόμενων σε αυτό, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οφείλει ακόμη να εξασφαλίζει την παροχή στον δανειολήπτη αντικειμενικής αξιολόγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης στη λήψη των αποφάσεων, που μπορούν να τον οδηγήσουν με ασφαλή τρόπο στην υλοποίηση της συμφωνημένης ρύθμισης και στη βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

❖Τα δανειακά τραπεζικά προϊόντα που προτείνονται για την υλοποίηση των ρυθμίσεων θα πρέπει να αποκτήσουν την απαραίτητη ευελιξία για να προσαρμόζονται στις λογικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης. Πολλές μικρές ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν έντονο εποχικό χαρακτήρα (επιχειρήσεις π.χ. των νησιών και των τουριστικών περιοχών της χώρας μας). Σε αυτές τις επιχειρήσεις ένα δοσολόγιο που προβλέπει ισόποσες μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.Για την εξεύρεση λύσεων, οι οποίες προφανώς δεν είναι εύκολες, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, με τη βασική κατεύθυνση να είναι ευθύνη της πολιτείας. Η ΕΣΕΕ, μέσω του υλοποιηθέντος Προγράμματος Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων, παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στις επιχειρήσεις προκειμένου να καταστεί εφικτή η γρήγορη προσαρμογή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οι κατευθυντήριες αρχές προς τις επιχειρήσεις αποσκοπούσαν:

            Στην εφαρμογήαποδοτικότερων μεθόδων οικονομικής διαχείρισης και μείωσης του λειτουργικού τους κόστους.

            Στην κατανόησητων πραγματικών αναγκών ρευστότητάς τους και στην αναζήτηση της κατάλληλης κάθε φορά πηγής χρηματοδότησης.

            Στην αντιμετώπιση του συνόλου των υποχρεώσεών τους με τον ενδεδειγμένο, ανάλογα με τις συνθήκες, τρόπο και στον καθορισμό ρεαλιστικών προτεραιοτήτων.

            Στον ορθολογικό προγραμματισμό των ταμειακών τους ροών, ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

            Στην ενημέρωση/πληροφόρησή τους για τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και τις τάσεις του ανταγωνισμού, προκειμένου να προβαίνουν έγκαιρα στην ευέλικτη προσαρμογή του σχεδιασμού τους. Εφαρμογή τεχνικών αποτελεσματικότερης εσωτερικής οργάνωσης και αξιοποίησηςσύγχρονων τεχνολογικών μέσων και μεθόδων.

Με λίγα λόγια, η ΕΣΕΕ υποστηρίζει εμπράκτως τον επιχειρηματία, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός, δημιουργικός και συνεργάσιμος. Θα πρέπει όμως και από την άλλη πλευρά να δημιουργηθεί ένα φιλικότερο περιβάλλον για την ελληνική μικρή και μεσαία επιχείρηση, μέσα στο οποίο θα της δοθεί η δυνατότητα όχι μόνο να αντλεί την αναγκαία κάθε φορά ρευστότητα αλλά και να βρίσκει αποτελεσματική διέξοδο από το σημερινό φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και των μη εξυπηρετούμενων οφειλών.

Β.Βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων.

Η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου ρύθμισης και ένταξης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και ελ. επαγγελματιών προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις Τράπεζες και τους Προμηθευτές αποτελούσε, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της ΕΣΕΕ. Μάλιστα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας συμμετέχοντας ενεργά στη διαβούλευση επί του επικείμενου Νομοσχεδίου, είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, η ουσία των οποίων μπορεί συνοπτικά να αποδοθεί ως εξής:

            Θέσπιση ημιαυματοποιημένων κριτηρίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα είναι περισσότερο ευέλικτα, αξιολογώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά στοιχεία/μεταβλητες της επιχείρησης, το επιχειρηματικό της σχέδιο (BusinessPlan) και τις προοπτικές ανάπτυξής της (καλή συναλλακτική συμπεριφορά και ιστορική διαδρομή της επιχείρησης, έμφαση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και όχι στην κερδοφορία.

            Η ισχύς του Νόμου θα πρέπει να έχει διευρυμένη διάρκεια (επέκταση ισχύος του και μετά τις 31/12/2018).

            Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από το 2009 και μετά, στη διάρκεια δηλαδή της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μέχρι το προαναφερθέν χρονικό διάστημα εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της εκάστοτε επιχείρησης, υπό το πρίσμα των δυσμενών επιπτώσεων της ύφεσης και του μειωμένου κύκλου εργασιών.

            Να απαλλάσσεται η οφειλή από καταχρηστικές ή υπερβολικές χρεώσεις με τις οποίες έχει επιβαρυνθεί.

            Να προτάσσεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης έναντι του χρόνου εξόφλησης της οφειλής, γεγονός που ισοδυναμεί με τη δυνατότητα αναπροσαρμογής (προς τα κάτω)  του αρχικώς προβλεπόμενου ύψους των δόσεων.

            Ο περιορισμός του γραφειοκρατικού κόστους, η διευθέτηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και η οριστική και σαφής ρύθμιση μίας σειράς θεμάτων όπως η νομική κάλυψη των τραπεζικών στελεχών και των δημοσίων υπαλλήλων.

            Διευκόλυνση των υπερχρεωμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων επιθυμούν το τερματισμό της λειτουργίας τους (κυρίως λόγω συνταξιοδότησης).

Η όχι και τόσο ικανοποιητική πορεία υποβολής οριστικών αιτήσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, δεν ξεπερνούν τις 765,στους περίπου εννέα μήνες ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3/8/2017 - 5/4/2018), καταδεικνύει την ανάγκη σημαντικών βελτιώσεων που πρέπει να λάβουν χώρα.  Η ελαστικοποίηση των οριζόμενων αυστηρών κριτηρίων αποκλείει από τις ευεργετικές ρυθμίσεις τη μεγάλη πλειοψηφία των ενδιαφερομένων, καθώς η πρόβλεψη ύπαρξης μίας τουλάχιστον κερδοφόρας χρήσης και η θέσπιση αυτοματοποιημένων μόνο κριτηρίων, υποβιβάζοντας τη σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου (BusinessPlan), δε λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματική κατάσταση της Αγοράς.

Η εφαρμογή λύσεων οριζόντιου χαρακτήρα ευνοεί τους οικονομικά ισχυρότερους, οι οποίοι αποτελούν τη μειοψηφία, ενώ αφήνουν εκτός τη συντριπτική πλειοψηφία των δυνητικά δικαιούχων. Προς αυτή την κατεύθυνση, μία δίκαιη και ρεαλιστική συνολική λύση στα προβλήματα των επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την οικονομική πραγματικότητα, η οποία διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων.

Σημεία στα οποία απαιτείται άμεση βελτίωση όχι μόνο των προβλεπομένων από το Νόμο διατάξεων αλλά κυρίως του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής του, συνοψίζονται:

            Στην απλοποίηση των ζητουμένων στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν από τους δανειολήπτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τον υφιστάμενο τρόπο είναι πρακτικά αδύνατον για την μικρή επιχείρηση να ολοκληρώσει την αίτηση χωρίς εξωτερική εξειδικευμένη βοήθεια, μίας διαδικασίας που συνεπάγεται υψηλό κόστος, ενώ η υποβολή μέρους  των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα μπορούσε να γίνεται στη διάρκεια της διαδικασίας και όχι υποχρεωτικά στην αρχή με την υποβολή της αίτησης.

            Σε πληθώρα γραφειοκρατικών προβλημάτωνπου αποδίδονται στη δυσκολία χειρισμού της πλατφόρμας και της ανταλλαγής των δεδομένων μεταξύ των μερών, τα οποία σε αρκετές των περιπτώσεων είναι εσφαλμένα (Τειρεσίας, ΚΕΑΟ, ΑΑΔΕ, τράπεζες κ.α.)

            Στην εξέταση και πρακτική εφαρμογή θεμάτων που προβλέπονται μεν από τον Νόμο αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί (λόγω του μεγάλου αριθμού των περιπτώσεων) στα ακόλουθα:

            Αναγνώριση και συνάθροιση στη ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που ενέχονται στις επιχειρηματικές οφειλές είτε ως εγγυητές είτε ως συνοφειλέτες. Στην πλειοψηφία των προσωπικών επιχειρήσεων (ΟΕ, ΕΕ, Μονοπρ. ΕΠΕ κλπ) τα επιχειρηματικά τους δάνεια τα έχουν εγγυηθεί οι φορείς και μέλη των οικογενειών τους. Η ρύθμιση λοιπόν των στεγαστικών, για παράδειγμα, δανείων των εγγυητών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης των επιχειρηματικών δανείων. Άλλωστε κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική, μία τράπεζα θα λάμβανε οπωσδήποτε μέτρα για τη συνολική δανειακή επιβάρυνση όλων των ενεχομένων στην επιχειρηματική δανειοδότηση.

            Αναγνώριση και συνάθροιση στη ρύθμιση των οφειλών των συνδεδεμένων με την υποβάλλουσα την αίτηση επιχείρηση άλλων επιχειρήσεων. Ενώ το συγκεκριμένο προβλέπεται από τον Νόμο, δεν έχει υλοποιηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή βρίσκονται στο στάδιο υποβολής της αίτησης, να μην μπορούν να προχωρήσουν καθώς - αυτονόητα - το επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί εξετάζει τη βιωσιμότητα όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Αποτελεί άλλωστε συνήθη τραπεζική πρακτική να συνεξετάζονται οι οφειλές των συνεργαζομένων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση δανειοδότησης ή ρύθμισης.

2.Πρακτική εφαρμογή&λειτουργία του Ειδικού Επιχειρηματικού Λογαριασμού/Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Α.Πρακτική εφαρμογή & λειτουργία του Ειδικού Επιχειρηματικού Λογαριασμού

Παρά το γεγονός πως στο Νομοσχέδιο για το «Πλαστικό Χρήμα», υπάρχει διάταξη αναφορικά με τη θέσπιση του «Ειδικού Επιχειρηματικού Λογαριασμού», εντούτοις η ουσιαστική λειτουργίατου, μέσω τηςέκδοσης των απαραίτητων ερμηνευτικών εγκυκλίων, δεν έχει ακόμη τεθεί σε ουσιαστική εφαρμογή προκειμένου να διευκολύνει το σύνολο των επιτηδευματιών.  Η ΕΣΕΕ από καιρού έχει προτείνει τη θεσμοθέτηση του επαγγελματικού λογαριασμού με πρόβλεψη ειδικού προστατευτικού καθεστώτος, έναντι των κατασχέσεων για τις επιχειρήσεις. Η κατάσχεση για οφειλές σε Εφορίες, Ασφαλιστικά Ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στην αδυναμία λειτουργίας της.

Θα πρέπει, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών, να παρέχεται στην κάθε επιχείρηση η δυνατότητα γνωστοποίησης ενός επαγγελματικού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών). Ο συγκεκριμένος λογαριασμός θα συνδέεται με τις εισπράξεις της επιχείρησης από πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της χρήσης τερματικών μηχανημάτων αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών (POS), ενώ το ύψος του προστατευτικού ορίου θα καθορίζεται βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

Β.Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών/Χρήση POS/Πλαστικό Χρήμα

Η παρατηρούμενη, μετά την επιβολή των CapitalControls, εκτόξευση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες αλλά και ηλεκτρονικά μέσα, συνιστά αδιαμφισβήτητα μία θετική εξέλιξη. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων στατέλη του 2017 οι συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» προσέγγισαν  τα 23 δις€ από 15,5 δις€ το 2016 (δαπάνη που πραγματοποιείται από κάρτες που εκδίδονται μόνο από τις ελληνικές τράπεζες), με τον αριθμό τους να προσεγγίζει πλέον τα 15,5 εκ

Ο εμπορικός κόσμος τάσσεται υπέρ των ηλεκτρονικών πληρωμών και της γενικευμένης χρήσης «Πλαστικού Χρήματος», υπό την προϋπόθεση βεβαίως της χαλάρωσης των τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών για τις σχετικές συναλλαγές και την προσαρμογή τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αφορμή για τη διατύπωση του συγκεκριμένου αιτήματος, αποτελεί ηυποβολή παραπόνων από εμπόρους ανά την Επικράτειαγια υπερβολικές τραπεζικές χρεώσεις, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η προαναφερθείσα παράμετρος σε συνδυασμό με την καταγραφή κρουσμάτων απάτης με τερματικά POS, από τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα υφιστάμενα κενά ασφαλείας, αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια μαζικοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η πληθώρα μεθόδων εξαπάτησης των ανυποψίαστων ενδιαφερομένων επιτηδευματιών, ώθησε την ΕΣΕΕ στη σύναψη συνεργασίας με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την υλοποίηση της καινοτόμου δράσης «FeelSafe». Η δημιουργία του σχετικού ιστότοπου www.cyberalert.gr/feelsafe/αποσκοπεί στην από κοινού συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν για το εμπόριο και τους καταναλωτές από τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιδίωξη αμφότερων των μερών αποτελεί η ενημέρωση εμπόρων και καταναλωτών για τους διαδικτυακούς κινδύνους και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στις εμπορικές συναλλαγές και τις διαδικτυακές αγορές.

 1. Επενδυτικά προγράμματα και αναπτυξιακά εργαλεία/ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Α. Θέματα ανάληψηςεπενδυτικών πρωτοβουλιών και προώθησης αναπτυξιακών εργαλείων (καινοτομία, εξωστρέφεια κλπ).

Σημαντική προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής χρήσης των κεφαλαίων που διατίθενται μέσω των προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και επιδότησης δανεισμού ή εγγυοδοσίας.Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού μηχανισμού, οι βασικές αρχές του οποίου θα πρέπει  να διακρίνονται από:

            Απλότητα και σαφήνεια των προβλεπόμενων διαδικασιών.

            Την πλήρη ενημέρωση και την άρτια εκπαίδευση του  τραπεζικού δικτύου.

            Την παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες.

            Την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης των αιτημάτων, με βαρύτητα στην απόδοση και βιωσιμότητα και όχι στις εξασφαλίσεις.

            Ταχύτερη διεκπεραίωση δημοσίευσης των προκηρύξεων δράσεων ώστε να έχει αξία η συμμετοχή των επιχειρήσεων.

Η προφανής αιτία της μειωμένης, λόγω πτώσης του κύκλου εργασιών, ρευστότητας των επιχειρήσεων ευθύνεται για ένα μέρος μόνο του προβλήματος, δηλαδή του σχεδόν πλήρους αποκλεισμού της μικρής επιχείρησης από την αξιοποίηση των Προγραμμάτων. Σημαντική ευθύνη έχουν επίσης:

            Οι έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες και η έλλειψη διάθεσης, εκ μέρους των τραπεζών, στην υποδοχή αιτημάτων για αξιοποίηση προγραμμάτων, είτε κρατικών/κοινοτικών ενισχύσεων, είτε των προγραμμάτων της ΕΤΕΑΝ. Το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, στην πλειοψηφία του, δε διαθέτει την αναγκαία γνώση και εμπειρία αλλά και κίνητρα ώστε να  ενημερώνει σωστά, να κατευθύνει τους πελάτες στις κατάλληλες επιλογές και να εξυπηρετεί εγκαίρως τα αιτήματα.

            Σημαντική συνιστώσα του αυξημένου διοικητικού κόστους, αποτελεί η έλλειψη μίας απλής στη χρήση και ουσιαστικής πλατφόρμας αιτήσεων που συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στα τραπεζικά ιδρύματα και η απουσία ενός κοινού report που θα μπορούσαν να εκδίδουν σε μηνιαία βάση οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης (π.χ. ΕΤΕΑΝ).

            Οι όροι που τίθενται από τις τράπεζες για την ικανοποίηση αιτημάτων χρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων είναι υπερβολικά δυσμενείς. Για τη χορήγηση π.χ. μιας εγγυητικής επιστολής, που θα χρησιμοποιηθεί για τη λήψη προκαταβολής επιχορήγησης από εγκεκριμένο πρόγραμμα, ζητείται ως κάλυμμα ισόποση δέσμευση στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, κάτι που είναι προφανές ότι ακυρώνει εντελώς τη διευκόλυνση λήψης της προκαταβολής. Μέρος του προβλήματος θα επιλυθεί με την αξιοποίηση του escrow account που λειτουργεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών, χρειάζεται όμως ενημέρωση και βελτίωση των διαδικασιών.

            Οι τράπεζες για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να στηρίζονται στην αξιολόγηση των παρεχομένων εξασφαλίσεων (εμπράγματων και προσωπικών) και όχι στην αξιολόγηση των προοπτικών της επένδυσης και της βιωσιμότητας της επιχείρησης (π.χ. BusinessPlan).

Β. ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη μετασχηματισμού του ΕΤΕΑΝ σε ένα εργαλείο που θα έχει ως αποκλειστικό στόχο την χορήγηση πιστώσεων αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα αποτελέσει ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα που θα καλύπτει ολόκληρο το φάσμα χρηματοπιστωτικής εξυπηρέτησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας οικονομίας.Στην πραγματικότητα, υπάρχει πρόσφορο έδαφος ανάδειξης της ΕΤΕΑΝ ως το κυριότερο μέσο διευκόλυνσης της πρόσβασης του εγχώριου επιχειρείν όχι μόνο στα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και σε εναλλακτικές πηγές ρευστότητας (μικροπιστώσεις, crowdfunding, venturecapital, businessangelsκ.α.).

Οι ισχύουσες και προγραμματιζόμενες δράσεις του Ταμείου (ΤΕΠΙΧ: ταμείο εγγυοδοσίας, επιχειρηματική επανεκκίνηση - ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ - , νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα, ΤΕΞΟΙΚ- μείωση ενεργειακού κόστους επιχειρήσεων), μπορούν να εμπλουτιστούν μεσύγχρονα και ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα, συνεισφέροντας στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση των αρχικά διαθέσιμων πόρων. Ενδεικτικά, η υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να επέλθει μέσω:

            Της διεύρυνσης του δανεισμού από περισσότερες τράπεζες με την χορήγηση μικροπιστώσεων μέχρι 12.000 €.

            Της πρόβλεψης πιο ευέλικτων εγγυοδοτικών προϊόντων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

            Της διεύρυνσης της συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων (VentureCapitals), όχι μόνο για τα “start ups”, τα οποία εν πολλοίς εκλείπουν από την ελληνική αγορά αλλά και για τα “follow ups” και τα “restarts”.

Οι πηγές άντλησης κεφαλαίων του νέου αναπτυξιακού φορέα θα μπορούν να προέρχονται από τον συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των διαρθρωτικών ταμείων. Πηγές για το Ταμείο μεταξύ άλλων, θα μπορούσαν νααποτελέσουν κεφάλαια από ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και ιδρύματα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων της ΕΤΕΠ, το EBRD κ.α.  Απώτερος στόχος της προτεινόμενης μετεξέλιξης του ρόλου του ΕΤΕΑΝ είναι η διευθέτηση, έστω μέρους, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι επιχειρήσεις, αναφορικά με  την πρόσβασή τους στις διαθέσιμες πηγές ρευστότητας, με τα κυριότερα εξ’ αυτών να συνοψίζονται:

            Στην ελλιπή πληροφόρηση.

            Στην ασυμμετρία προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίων.

            Στον κατακερματισμό των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

            Στις καταγεγραμμένες αποκλίσεις των επιτοκίων χορηγήσεων.

            Στους αυστηρούς όρους χορήγησης πιστώσεων, ιδίως σε χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα.

            Στις ζητούμενες υπέρμετρες προσωπικές και εμπράγματες εγγυήσεις ως προϋπόθεση χρηματοδότησης.

Εν ολίγοις, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η ανεύρεση και ο σχεδιασμός νέων/εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της Αγοράς, καθώς επίσης και η άντληση πόρων με χαμηλό κόστος για τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες του αναβαθμισμένου ρόλου που θα κληθεί να διαδραματίσει το Ταμείο.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των κυριότερων λόγων μειωμένης αποτελεσματικότητας των μέχρι σήμερα μέσων πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαθέσιμες πηγές ρευστότητας αλλά και της ταυτόχρονης επισήμανσης λύσεων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης, επιδιώκει στη διαμόρφωση ενός πλασίου περισσότερο φιλικού προς τις επιχειρήσεις. Η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών αλλά και από την υιοθέτηση των προτάσεων των παραγωγικών φορέων, των καθ’ ύλην αρμόδιων οργάνων αποτύπωσης της εικόνας και των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα και το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ξάνθης

Κυριακή 22-04-2018 ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Διομηδείας.

ΩΡΑ:   19:00-20:30Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Νέου Ζυγοῦ.                                             

Δευτέρα 23-04-2018 ΩΡΑ: 07:00-10:30 Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ξάνθης.         

 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ»

Άπειρες είναι οι στιγμές της ζωής μας κατά τις οποίες βρισκόμαστε σε αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνουμε. Αν και ξέρουμε ποιό είναι το σωστό, αν και αισθανόμαστε ποιό είναι το ηθικά επιβεβλημένο, αν και συνειδητοποιούμε τι περιμένει από εμάς ο Άγιος Θεός, παρά ταύτα πράττουμε κάτι τελείως διαφορετικό, αν όχι και αντίθετο, η στεκόμαστε αναποφάσιστοι, μόνο και μόνο επειδή συνυπολογίζουμε τις αντιδράσεις των ανθρώπων, το προσωπικό μας συμφέρον η τυχόν πιέσεις που ποικιλοτρόπως μας ασκούνται.

Η σημερινή ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Μυροφόρων προβάλλει και αναδεικνύει τη μορφή του Ιωσήφ του από Αριμαθαίας. Τον προσδιορίζει κατ’ αρχήν ως «εύσχημονα βουλευτή». Ο χαρακτηρισμός του ευσχήμονος παραπέμπει στον χρηστό και κόσμιο τρόπο συμπεριφοράς, η  ιδιότητα του βουλευτή παραπέμπει στο μέλος του Συνεδρίου, του ανώτατου οργάνου διοικήσεως του λαού του Ισραήλ, αλλά και του Ναού του Σολομώντος.

Ο Ιωσήφ λοιπόν ήταν επιφανές μέλος της ιουδαϊκής κοινωνίας, και μάλιστα σεβαστό και καθολικά αποδεκτό από όλους. Είναι από τις μορφές που, αν και πλούσιος και ασκών εξουσία, το Ευαγγέλιο επαινεί, για να καταφανεί ότι ο πλούτος και η εξουσία δεν είναι εξ ορισμού κακά, ούτε δαιμονοποιούνται κατά την αντίληψη της χριστιανικής ηθικής. Και αυτός ο επιφανής, ο πλούσιος, ο δυνατός, την κρίσιμη ώρα νοιάζεται για κάποιον φαινομενικά αδύναμο. «Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού».

Αλλά και ο Πιλάτος φαίνεται αλλαγμένος. Αν και συνυπεύθυνος στην άδικη καταδίκη, αν και με πλήρη επίγνωση συνέπραξε στο μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, αν και την κρίσιμη στιγμή για λόγους ιδιοτέλειας φίμωσε τη συνείδησή του, τώρα κάνει αυτό που πρέπει.

Και αφού διαπιστώνει ότι πραγματικά πέθανε, παραδίδει το σώμα του Χριστού στον πιο έντιμο άνθρωπο του ιουδαϊκού Συνεδρίου. Προσοχή στο ρήμα που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο: «εδωρήσατο». Ήταν συνήθης πρακτική, επειδή τα σώματα των καταδικασμένων να πεθάνουν με τον πλέον ατιμωτικό θάνατο της σταυρώσεως δεν παραδίδονται σε ταφή, αλλά κατά τον νόμο έπρεπε να διαπομπευθούν, έπρεπε οι συγγενείς να δωροδοκήσουν τους αρμόδιους για να πάρουν το σώμα. Ο Πιλάτος δώρισε το σώμα του Χριστού, δηλαδή δεν δέχτηκε να γίνει καν λόγος για το οποιοδήποτε αντάλλαγμα,  έστω και αργά κάνει αυτό που πρέπει. Ο Ιωσήφ τολμά, αψηφώντας για τα όσα θα μπορούσε να είχε χάσει, οδηγείται στο καθήκον με μόνο του όπλο την υπακοή στη συνείδηση του. Τελικά ο Άγιος Θεός ευλογεί αυτόν που αποφάσισε κατά το θείο θέλημα, διαφημίζοντας τον στην αιωνιότητα, όπου κηρύσσεται το Ευαγγέλιο.

 

 

 

Τα αστυνομικά νέα της ημέρας στην ΑΜΘ

Συνελήφθησαν 4 διακινητές οι οποίοι, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, διευκόλυναν την είσοδο στη Χώρα μας σε μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν σήμερα (19-4-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε παρέβρια περιοχή του βόρειου Έβρου, απ ό αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, τέσσερις (4) αλλοδαποί, ένας 23χρονος υπήκοος Ιράκ και τρεις 27χρονοι υπήκοοι Συρίας, οι οποίοι, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, διευκόλυναν την είσοδο στη Χώρα μας, συνολικά σε είκοσι δύο (22) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν αρχικά τους δύο 27χρονους, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, με δύο πλαστικές βάρκες, από την Τουρκία στη Χώρα μας, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο, δεκατέσσερις (14) μη νόμιμους μετανάστες.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους άλλους δύο διακινητές, διότι τους εντόπισαν να μεταφέρουν παράνομα, με πλαστική βάρκα, από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο, οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν συνολικά τρεις (3) πλαστικές βάρκες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας.

 

Εξιχνιάστηκε άμεσα διάρρηξη καταστήματος στην Αλεξανδρούπολη

Συνελήφθησαν 4 ημεδαποί κατηγορούμενοι για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ψευδή καταμήνυση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, διάρρηξη καταστήματος, που διαπράχθηκε χθες (18-4-2018) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Αλεξανδρούπολη, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας 33, 30, 24 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ψευδή καταμήνυση και κατοχή ναρκωτικών κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δράστες ενεργώντας από κοινού, διέρρηξαν κατάστημα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται στις 7.000 ευρώ περίπου.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους τέσσερις δράστες, καθόσον προέκυψε η εμπλοκή τους στην συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ στην κατοχή του 30χρονου, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων συσκευών, οι οποίες κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν στον δικαιούχο τους.

Επιπλέον, στην οικία του 30χρονου βρέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 86 γραμμαρίων, 1 μεταλλικός τρίφτης και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 30χρονος, λίγο πριν τη διάρρηξη του καταστήματος, κατήγγειλε τηλεφωνικά στις αστυνομικές αρχές, υποτιθέμενη διάπραξη κλοπής σε περιοχή έκτος της πόλης, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς και να αποφύγουν τη σύλληψη.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης 3 διαρρηκτικά εργαλεία, 1 φακός και 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

 

Η πολιτική ατζέντα της ΝΔ σήμερα

Παρέμβαση των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, κυρία Μαρία Σπυράκη, κ. Γιώργος Κύρτσος και κ. Θοδωρής Ζαγοράκης κατά τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρουσία του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, καταδίκασαν απερίφραστα τη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης  και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Στις παρεμβάσεις τους οι Έλληνες Ευρωβουλευτές στηλίτευσαν τις προκλητικές επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων τόσο της Ελλάδος, όσο και της Κύπρου. Παράλληλα, τόνισαν ότι η Τουρκία δεν αποτελεί ένα σύγχρονο δημοκρατικό Κράτος Δικαίου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις και βίντεο των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας:

Μανώλης Κεφαλογιάννης:

https://youtu.be/jKKaWh0T1FI

«48 ημέρες μετά, ένα συνηθισμένο συνοριακό επεισόδιο έχει εξελιχθεί σε μία ιδιότυπη κατάσταση πολιτικής ομηρείας. Δύο Έλληνες στρατιωτικοί παραμένουν φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές της Αδριανούπολης ως πολιτικοί κρατούμενοι. Όπως δήλωσε και ο Μάνφρεντ Βέμπερ πρόεδρος της Κ.Ο. του Ε.Λ.Κ.

Αυτή η πολιτική ομηρεία καταργεί κάθε έννοια Κράτους Δικαίου, Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, σχέσεων καλής γειτονίας. Και αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μεγάλη αλυσίδα των διωχθέντων ξένων και Τούρκων υπηκόων που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές.

Τα επίσημα στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών ανεβάζουν τους συλληφθέντες μετά το πραξικόπημα στα 150.000 άτομα. Δικαστικοί, ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι. Χωρίς αποδείξεις ενοχής. Χωρίς δίκη. Χωρίς απαγγελία κατηγοριών.

Στην ίδια κατάσταση ακριβώς και οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί. Ζουν και αυτοί και οι οικογένειές τους με την αγωνία της επιβολής μίας εξοντωτικής ποινής. Πριν 20 ημέρες ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε. - Τουρκίας επισκέφθηκα την Άγκυρα. Κορυφαίο θέμα, σε όλες τις επίσημες συναντήσεις μου η άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων.

Επέστρεψα απαισιόδοξος και βαθιά προβληματισμένος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Ψήφισμα που θα υιοθετήσουμε με ευρύτατη πλειοψηφία δείχνει την έμπρακτη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα. Στέκεται, δίπλα στους δύο  Έλληνες στρατιωτικούς που δοκιμάζονται σκληρά.

48 ημέρες μετά. Ο Τούρκος Πρόεδρος αγνοεί συστηματικά την Ευρώπη και τα θεσμικά της όργανα. Αλλά η Ευρώπη είναι εδώ και σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει για μία ακόμη φορά στην Τουρκία. Δεν υπάρχει ενταξιακή πορεία α λα καρτ. Δεν υπάρχει ενταξιακή πορεία χωρίς Δημοκρατία. Χωρίς Κράτος Δικαίου. Δεν υπάρχει ενταξιακή πορεία με καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Με συλλήψεις και διώξεις. Με προκλήσεις και επιθετικές ενέργειες. Με παραβιάσεις εναέριου χώρου, χωρικών υδάτων, Α.Ο.Ζ. γειτονικών χωρών. Δεν υπάρχει ενταξιακή πορεία χωρίς σχέσεις καλής γειτονίας. Χωρίς σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα των άλλων χωρών. Χωρίς απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Είναι η ώρα για τον Τούρκο Πρόεδρο να μας εκπλήξει θετικά. Να προχωρήσει άμεσα στην απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Δεν αισιοδοξούμε. Ελπίζουμε».

Μαρία Σπυράκη:

 https://youtu.be/a06x1tfNnSM

 «Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να μιλήσω στα αγγλικά γιατί θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να στείλουμε ένα δυνατό και ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ως ένας θεσμός που εκφράζει τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών.   Είναι σημαντικό που διάφορα Κόμματα στο Κοινοβούλιο έχουν ήδη συνυπογράψει το κείμενο για αυτό το ψήφισμα, ώστε να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω τώρα τη συμβολή του Ε.Λ.Κ. που βασίστηκε στην πρωτοβουλία του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε πρώτος το θέμα στη Σύνοδο του Ε.Λ.Κ. τον περασμένο Μάρτιο.  Αλλά επίσης η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να σέβεται να ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Γενεύης.  

Απεναντίας, η Τουρκία είναι πλήρως υπεύθυνη για την κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο. Σήμερα, πρέπει να εξηγήσουμε στους Τούρκους ηγέτες πως δεν υπάρχει διαδικασία ένταξης α λα κάρτ.  Είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε τις βασικές μας αξίες, να προστατέψουμε τους πολίτες μας και πρωτίστως πρέπει να προστατέψουμε τους στρατιωτικούς μας. Ευχαριστώ».

Ελίζα Βόζεμπεργκ:

 https://youtu.be/d9o9oUzyPSo

 «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Σύνοδό του, τον περασμένο μήνα, ενημερώθηκε με κάθε λεπτομέρεια για το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολούθως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και την κάλεσε να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ρητή αναφορά στους στρατιωτικούς μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δέχτηκε πρότασή μου και ευχαριστώ από καρδιάς τους Έλληνες συναδέλφους μου όλων των πολιτικών ομάδων, που βοήθησαν να έρθει το θέμα στην Ολομέλεια του Σώματος.

Η συνεχιζόμενη κράτηση των Ελλήνων στρατιωτικών εντάσσεται σε μία συνειδητή και σκόπιμη κλιμάκωση της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας σε βάρος της χώρας μου με παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, της Συνθήκης της Λωζάνης και ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου.

Συνάδελφοι,

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι Έλληνες στρατιωτικοί είναι Ευρωπαίοι πολίτες και η Ελλάδα Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Στη χώρα μου, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει ανάγκη απόδειξης της  στήριξης, συμπαράστασης και έμπρακτης αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των Κρατών μελών.

Ζητούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, άμεσα, να υποχρεωθεί η Τουρκία να αποδώσει στους δυο Έλληνες στρατιωτικούς την ελευθερία τους, που έχει  παράνομα στερήσει ήδη 48 μέρες σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, χωρίς να τους έχει απαγγείλει καμία κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ».

Γιώργος Κύρτσος: 

https://youtu.be/eMQ3r2MxkyY

 «Κύριε Πρόεδρε, οι δύο Έλληνες αξιωματικοί που κρατούνται αυθαίρετα στην Τουρκία προστίθενται σε δεκάδες Ευρωπαίους πολίτες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η περίπτωσή τους όμως είναι διαφορετική γιατί δεν έχουμε μόνο καταπάτηση δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, κάτι που χαρακτηρίζει το καθεστώς Ερντογάν, αλλά και ένα μήνυμα από την Τουρκία ότι θα μπορούσε να αμφισβητήσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι Κυβερνήσεις πρέπει να τρέξουν να προλάβουν ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις γιατί η βάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι η μεταπολεμική συμφιλίωση και ειρήνευση. Όταν η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αμφισβητεί τις ίδιες τις βάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί, χωρίς κατοχύρωση κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ειρήνης στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο».

Θεόδωρος Ζαγοράκης:

 https://youtu.be/JBoAVE4rzQQ

 «Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,

Δεν θα επαναλάβω τα γεγονότα, τα έχουν ήδη αναλύσει σε βάθος οι συνάδελφοι. Θα επιμείνω όμως στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε Θράκη και Αιγαίο.

Εδώ και χρόνια μιλάμε  για την Τουρκία που δεν συμμορφώνεται, που δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή πολιτική.

Επιτέλους, πολλοί συνάδελφοι ήρθαν πλέον στα λόγια μας. Σήμερα, η Τουρκία συνεχίζει την  εχθρική της στάση απέναντι στην Ελλάδα. Συνεχώς αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ και ενάμιση μήνα, δύο νέα παιδιά, δύο στρατιωτικοί που περιπολούσαν στις Καστανιές του Έβρου, το φυσικό σύνορο της Ευρώπης με την Τουρκία, είναι αιχμάλωτοι στις τουρκικές φυλακές.

Αγαπητοί φίλοι,

Μόλις προχθές αποχαιρετίσαμε έναν ήρωα πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας, το αεροσκάφος του οποίου κατέπεσε στη θάλασσα, ενώ επέστρεφε στη βάση του μετά από κλήση για αναχαίτιση τουρκικών μαχητικών που παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι η καθημερινότητα στο Αιγαίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επιτέλους να πάρει μέτρα.

Δημήτρη και Άγγελε, σας σκεφτόμαστε και σας στηρίζουμε, είμαστε περήφανοι για εσάς, δεν σας ξεχνάμε. Ευχαριστώ».

 

Ο κ. Τόσκας βαπτίζει «συλλογικότητες» τους μπαχαλάκηδες και «τσούρμο» αστυνομικούς!

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή συνέντευξη του Υπουργού αναπληρωτή Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα (στο Ραδιόφωνο 24/7 και στην εκπομπή Παιχνίδια Εξουσίας),  έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι δηλώσεις του κ. Τόσκα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι όσο υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση οι πολίτες δεν πρόκειται να αισθανθούν ποτέ πραγματικά ασφαλείς».

Πλήρης Δήλωση

«Ο κ. Τόσκας, για μια ακόμη φορά, επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο, και να ισορροπήσει, ανεπιτυχώς, ανάμεσα στις ιδεοληψίες της Κυβέρνησης και τον ρόλο του ως υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

 • Επανέλαβε το γνωστό επιχείρημα, που μάλλον ούτε ο ίδιος πιστεύει, ότι μειώνεται η εγκληματικότητα. Οι πολίτες γνωρίζουν δυστυχώς από πρώτο χέρι ποια είναι η πραγματικότητα.
 • Συγκάλυψε τις τεράστιες ευθύνες του για την εδραίωση του αυτόνομου κράτους των Εξαρχείων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έκανε αναφορά και στη Δυτική Αττική, όπου - επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ - η εγκληματικότητα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.
 • Παρέπεμψε σε επιτροπές με ακαθόριστες αρμοδιότητες για την επίλυση του εκρηκτικού προβλήματος με το άσυλο της ανομίας στα Πανεπιστήμια, μη τολμώντας να θίξει τον εκτρωματικό νόμο Γαβρόγλου.
 • Παραδέχθηκε την αποτυχία του εκτρωματικού νομοθετήματος Παρασκευοπούλου που οδηγεί στην ανακύκλωση του εγκλήματος, ζητώντας, όμως, την τροποποίηση και όχι την κατάργησή του.
 • Τέλος, ενώ μίλησε για “ακτιβισμό” αναφερόμενος στο Ρουβίκωνα και τις άλλες “συλλογικότητες’’ στις οποίες συμμετέχουν τα ‘‘δικά τους παιδιά’’, χαρακτήρισε την ομάδα Δέλτα - που την κατάργησε η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου κατ’ απαίτηση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ - ως ‘‘τσούρμο’’, που μάλιστα ‘‘πυροδοτούσε επεισόδια’’!

Οι δηλώσεις του κ. Τόσκα έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι, όσο υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση, οι πολίτες δεν πρόκειται να αισθανθούν ποτέ πραγματικά ασφαλείς».

 

Απαράδεκτη η κυβερνητική αδράνεια στο ζήτημα της δραματικής πτώσης των τιμών γάλακτος των παραγωγών

Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Άρτας, κ. Γιώργος Στύλιος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 «Η υπερφορολόγηση, το υψηλό κόστος παραγωγής και η ανυπαρξία ελέγχων στην αγορά έχουν ως αποτέλεσμα την παράνομη ελληνοποίηση εισαγόμενου γάλακτος και οδηγούν τους παραγωγούς μας σε αδιέξοδο. Μικροί τυροκόμοι και κτηνοτρόφοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται και τα χρέη τους να αυξάνονται.

Η Κυβέρνηση, είτε από άγνοια, είτε από ανικανότητα δεν μεριμνά καθόλου για τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων και παραγωγών και περιορίζεται στο σχολιασμό των γεγονότων. Ενώ υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα χορήγησης ενισχύσεων, δεν τα αξιοποιεί. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με το οποίο η χώρα μας μπορεί να λάβει πάνω από 100.000.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει να δράσει άμεσα. Δυστυχώς για τους Έλληνες κτηνοτρόφους και παραγωγούς, οι κυβερνώντες για μία ακόμα φορά αποδεικνύονται ευαίσθητοι στα λόγια, αλλά εντελώς ανίκανοι στις πράξεις».

 

Δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, για τις δηλώσεις του βουλευτή και πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Φίλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επιτέλους, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ομολογούν, πλέον, την αλήθεια. Ότι τα πανηγύρια του κ. Τσίπρα για καθαρή έξοδο αποτελούν μια ακόμη κοροϊδία, καθώς τον Αύγουστο τελειώνει η χρηματοδότηση, αλλά όχι τα μέτρα.

Αλήθεια, όμως. Τώρα ανακάλυψαν τι περιλαμβάνει το τέταρτο Μνημόνιο όσοι σήκωσαν το χέρι και το ψήφισαν;». 

 

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο  Εξωτερικών της Τουρκίας προβαίνει δημοσίως στον απαράδεκτο ισχυρισμό ότι τα Ίμια ανήκουν πλήρως στην τουρκική κυριαρχία.

Η Κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών για τη διαρκή κλιμάκωση της προκλητικότητας της Άγκυρας.

Την καλούμε, σήμερα κιόλας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διμερείς και διεθνείς διπλωματικές ενέργειες για τη θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Πολυγλωσσία και ερασιτεχνισμοί στα εθνικά θέματα δεν συγχωρούνται».

 

Με απόφαση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Πτέραρχος (Ι) ε.α. κ. Χρήστος Βαΐτσης αναλαμβάνει σύμβουλος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα εθνικής ασφάλειας. 

Με την τοποθέτηση του κ. Βαΐτση ενισχύονται οι τομείς Άμυνας και Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Βαΐτσης θα στελεχώσει την ομάδα των συμβούλων του Προέδρου, εισφέροντας τις πολύτιμες γνώσεις και τη μεγάλη πείρα του στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της πάγιας πρότασης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο κ. Βαΐτσης ολοκλήρωσε το 2017 τη σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία με το βαθμό του Πτεράρχου, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας ως Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (2015-2017). Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδα Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων (Senior Officials Group) για την εκπόνηση της Νέας Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ και επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής επιτροπής για τον καθορισμό και εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Confidence Building Measures) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Μετά την αποστρατεία του, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια, ενώ την παρούσα περίοδο συνεργάζεται, ως σύμβουλος, με την Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ.

 

Πλήρης δήλωση του Γιώργου Κουμουτσάκου

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, σε συνέχεια της προηγούμενης on camera δήλωσής του σχετικά με τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, έκανε την ακόλουθη εκτενέστερη δήλωση:

 «Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο  Εξωτερικών της Τουρκίας προβαίνει δημοσίως στον απαράδεκτο ισχυρισμό ότι τα Ίμια ανήκουν πλήρως στην τουρκική κυριαρχία.

Η  δήλωση αυτή προσβάλλει κάθε έννοια σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας και συνιστά απολύτως απαράδεκτη πρόκληση που τοποθετεί την Τουρκία ακόμα πιο μακριά από την Ευρώπη. Εντάσσεται στη στρατηγική συνεχούς αμφισβήτησης και διαρκούς έντασης που η Τουρκία εφαρμόζει στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πολιτική αυτή έχει επικίνδυνα κλιμακωθεί  τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες.

Η Άγκυρα δοκιμάζει την πολιτική βούληση, τα διπλωματικά ανακλαστικά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας.

Της απαντάμε:

- Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο.

- Η Ελληνική κυριαρχία στα νησιά του και στις θαλάσσιες ζώνες τους είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη.

Και η Κυβέρνηση όμως δεν είναι άμοιρη ευθυνών για τη διαρκή κλιμάκωση της προκλητικότητας της Άγκυρας. Την καλούμε, λοιπόν, να μην μείνει και πάλι αμήχανη, για να μην γίνει και μοιραία για τα εθνικά συμφέροντα. Οι ερασιτεχνισμοί στα εθνικά θέματα δεν συγχωρούνται.

Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διμερείς και διεθνείς διπλωματικές ενέργειες υποστήριξης των εθνικών δικαίων και καταγγελίας των τουρκικών προκλήσεων.

Να διαμορφώσει μια συγκροτημένη διεθνή στρατηγική προβολής των εθνικών θέσεων.

Να ξεκινήσει αμέσως σήμερα με πρώτο βήμα την διενέργεια ταυτόχρονου εντονότατου διαβήματος προς τον Τούρκο Πρέσβυ στην Αθήνα και προς τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών στην Άγκυρα.

Να δώσει οδηγίες για ενημέρωση των Υπουργείων Εξωτερικών σε όλες τις χώρες και των Διεθνών Οργανισμών όπου υπάρχουν ελληνικές διπλωματικές αρχές.

Και ο Πρωθυπουργός να αφήσει την εσωτερική προπαγάνδα περί δήθεν "καθαρής εξόδου" και να αναλάβει διπλωματικό μαραθώνιο αφού βέβαια πρώτα πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.

Η Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση για να προβάλλει και να υποστηρίξει τα εθνικά δίκαια».

 

Σημεία σημερινών δηλώσεων της Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Μαρίας Σπυράκη στο ραδιοφωνικό σταθμό News 24/7

 • Για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες στρατιώτες.

 «Είναι πράγματι μια επιτυχία της ελληνικής πλευράς να κατορθώσει να συνενώσει τις δυνάμεις της ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ψήφισμα. Το ψήφισμα θα μπει σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Το ψήφισμα -επί λέξει- καλεί την Τουρκία να προχωρήσει στην άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Καλεί την Τουρκία να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και της Συνθήκης της Γενεύης. Καλεί την Τουρκία να έχει σχέσεις καλής γειτονίας. Αναφέρεται, μάλιστα, στην περιγραφή του περιστατικού κάνοντας λόγο για ένα σύνηθες μεθοριακό περιστατικό. Είναι, λοιπόν, σημαντικό το γεγονός ότι τα πολιτικά Κόμματα στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρωτοβουλία δική μας, των Ελλήνων ευρωβουλευτών κατόρθωσαν να συναινέσουν σε αυτό το κείμενο. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε όταν, στις 22 Μαρτίου, ο κ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) έθεσε πρώτος το θέμα της απελευθέρωσης των Ελλήνων στρατιωτικών. Αμέσως, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) στην οποία, θα θυμίσω, συμμετέχουν η κ. Μέρκελ, ο κ. Γιούνκερ, ο κ. Τουσκ και άλλοι σημαντικοί Πρωθυπουργοί, εξέδωσε ανακοίνωση και ζητούσε την άμεση απελευθέρωση των στρατιωτικών. Ακολούθησε η απόφαση της Συνόδου Κορυφής, στο ίδιο πνεύμα, και μετά ήρθε η σειρά του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία. Όπως είπα και χθες, μιλώντας στην ολομέλεια, δεν υπάρχει δρόμος προς την ενταξιακή πορεία α λα καρτ. Η Τουρκία πρέπει να ξέρει πως, όταν είναι υποψήφια χώρα, συμμορφώνεται με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, με πρώτο και βασικό το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και φυσικά στη Συνθήκη της Γενεύης.

 • Για την ενίσχυση της Ε.Ε. προς την Τουρκία είτε οικονομικά είτε με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Είναι διαφορετικό πράγμα η κοινή δήλωση Ε.Ε.– Τουρκίας για το προσφυγικό. Εκεί η Τουρκία έχει δεσμευτεί να κρατήσει στο έδαφός της τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί -και είναι πάρα πολλοί- και η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να δώσει στην Τουρκία, σε συγκεκριμένο χρόνο, οικονομική βοήθεια. Χθες ο Επίτροπος Στυλιανίδης, ο οποίος εκπροσωπούσε την Κομισιόν, διευκρίνισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ούτε ένα σεντ δεν έχει πάει στην Τουρκική Κυβέρνηση. Έχουν πάει όλα στις οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για την περίθαλψη των προσφύγων. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση που έδωσε η Κομισιόν.

Το δεύτερο κομμάτι αφορά στην πορεία της ενταξιακής βοήθειας. Εκεί έχετε πράγματι δίκιο. Η τουρκική Κυβέρνηση παίρνει χρήματα ως υποψήφια χώρα. Όμως, πλέον, είναι ισχυρά τα μηνύματα. Έτσι, -με το επικείμενο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- έχουν σταλεί μηνύματα και νομίζω πως είναι σαφές ότι η θέληση των ευρωπαϊκών λαών είναι η Τουρκία να συμμορφωθεί με βάση τις απαιτήσεις της Ε.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση, όλα τα μέτρα εξετάζονται. Αλλά δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Και αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη ως Ελληνίδα ευρωβουλευτής, δεν είμαστε στο σημείο που πρέπει να διακόψει η Ε.Ε. τους διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία.

 • Γιατί σε άλλα μείζονα ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει μια κοινή μάχη των βουλευτών στην Ελλάδα;

Είναι πολύ αργά να συζητήσει κανείς για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε αυτή η Κυβέρνηση για τη χώρα. Είναι απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης το γεγονός ότι υπεγράφη και εφαρμόστηκε το αχρείαστο 3ο Μνημόνιο που επιβάρυνε την χώρα με 86 δις αχρείαστο δάνειο και συνολικά -σύμφωνα με τους Ευρωπαίους και όχι σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς- 100 δις μαζί με την ύφεση. Είναι απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης το ότι έλαβε μέτρα για μετά το 2019. Ότι δεσμεύτηκε δηλαδή και για 5,5 δις μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν τους Έλληνες. Είναι απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης το ότι υπέγραψε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5 % ως το 2022. Και είναι απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης ότι έχει υπογράψει το πλαίσιο της επίτευξης αυτών των πλεονασμάτων, δηλαδή τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου. Δεν είναι δουλειά της Αντιπολίτευσης αυτό. Αυτό έγινε με ευθύνη της Κυβέρνησης. Με την αδυναμία της εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών και κυρίως, όμως, με την αδυναμία που έστειλε ως μήνυμα στο εξωτερικό εξαιτίας των παλινωδιών της. Της αδυναμίας της δηλαδή να αλλάξει την οικονομική δομή της χώρας. 

 • Για τις θέσεις Φίλη ως προς τη μείωση των στόχων του πλεονάσματος για τις συντάξεις και το αφορολόγητο.

Καταρχάς είναι πάρα πολύ αργά για δάκρυα. Δεύτερον, για να μιλήσουμε σοβαρά, όταν έχεις δεσμεύσει τη χώρα με συγκεκριμένες συμφωνίες για να πάρεις το δάνειο, δεν μπορείς εκ των υστέρων να εμφανίζεσαι ότι θέλεις να αναθεωρήσεις τη δανειακή σύμβαση. Το μόνο που μπορείς να κάνεις -και αυτό θα κάνει η Ν.Δ. ως Κυβέρνηση από την ημέρα που θα εκλεγεί- είναι να απελευθερώσεις όλες σου τις δυνάμεις για να έχεις ανάπτυξη. Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Έχοντας υψηλότατο ρυθμό ανάπτυξης κι αφού αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης -το έχει πει ο ίδιος- θα ξαναβάλει στο τραπέζι το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Για να μπορέσει κανείς να συζητήσει με το πιστωτή, θα πρέπει πρώτα και κύρια ο ίδιος να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες στην οικονομία του ώστε να έχει την αξιοπιστία να διαπραγματευτεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οτιδήποτε άλλο γίνεται, γίνεται μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Εδώ, όμως, μιλάμε για ένα ζήτημα στο οποίο εμπλέκονται η Ευρωπαϊκή Ένωση -εννοώ η Κομισιόν και ο ESM- και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι, δηλαδή, κάτι που αφορά ένα ψήφισμα ή μία απόφαση της ελληνικής Βουλής.

 • Για τις πιθανότητες συνεργασιών.

Μετά τις εκλογές -και το ξαναλέω, αφού γίνουν εκλογές- υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων με όλες εκείνες τις δυνάμεις, που προσβλέπουν στην ανάταξη της χώρας. Υπάρχουν περιθώρια συναινέσεων, είτε η Ν.Δ. είναι αυτοδύναμη, πράγμα το οποίο επιδιώκουμε,  έτσι κι αλλιώς. Ακόμα κι αν είμαστε αυτοδύναμοι, εμείς θα επιδιώξουμε συναινέσεις. Ο κ. Μητσοτάκης το έχει καταστήσει σαφές και μιλώντας στο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής.

 • Για το αν εξαιρούνται πρόσωπα που έχουν «βεβαρυμένο πολιτικό παρελθόν».

Αυτό είναι μια επιλογή που θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης και έχει δώσει ήδη απαντήσεις σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη  συγκεκριμένων προσώπων στα ψηφοδέλτια. Από κει και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για την ευρύτερη πολιτική, οι συγκλίσεις επιτυγχάνονται προγραμματικά και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα θα περάσει στην επόμενη μέρα και θα αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μιλάμε για την ανάπτυξη σαν να είναι ένα πράγμα ουδέτερο, αλλά στην πραγματικότητα αφορά την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, ώστε οι νέοι άνθρωποι να μην προσλαμβάνονται με μισθό κατώτερο από 590 ευρώ. Μιλάμε για την προσπάθεια να μην υπάρχει ο μισός μισθός, που σήμερα υπάρχει. Χιλιάδες Έλληνες αμείβονται με το μισό βασικό μισθό. Μιλάμε για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που μπορούν να προκύψουν από πολλές, πάρα πολλές αποκρατικοποιήσεις και όχι μόνο εκείνες που μπορούν να συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχουν, λοιπόν, πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Αν αυτά δεν γίνουν τώρα, η Ελλάδα θα μείνει πίσω. Αν γίνουν, όμως, η Ελλάδα θα στείλει ένα πολύ σαφές και καθαρό μήνυμα στους πιστωτές. Τότε -για να επιστρέψω στην αρχική σας ερώτηση- μπορούμε να βάλουμε πολλά στο τραπέζι. Αφού, όμως, στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα, που δεν θα αφορά ισχνή, αναιμική ανάπτυξη -βλέπετε ήδη ότι αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών- αλλά θα αφορά μία χώρα, η οποία θα αναπτύσσεται με ρυθμούς που θα τη βγάλουν μπροστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα της δώσουν τη δυνατότητα  να ατενίσει με αισιοδοξία το μέλλον.

 • Για τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι θράσος του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο να μιλά για έξοδο από τα Μνημόνια.

Γιατί τελειώνουν τα λεφτά, αλλά δεν τελειώνουν οι δεσμεύσεις. Τις δεσμεύσεις τις οποίες σας τις περιέγραψα και πριν τις έχει επωμιστεί ο κ. Τσίπρας, αλλά στο όνομα των Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας τις υπέγραψε για να φύγει και οι Έλληνες θα μείνουν να πληρώσουν 5,2 δις ευρώ μέτρα, με περικοπές συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου, που θα ισχύσουν καταρχήν μετά το ’19. Υπάρχει αυτό που λέμε μια ισχυρή εποπτεία, στενή παρακολούθηση από την πλευρά των πιστωτών και μετά τον Αύγουστο. Είναι αυτό το «πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης», που λέει ο Τσακαλώτος. Μετρητά δεν παίρνουμε απλώς. Δηλαδή δεν έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, αλλά έχουμε σίγουρα επιβεβλημένη παρακολούθηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και φυσικά μέτρα. Μέτρα που θα επηρεάσουν τις τσέπες μας. Τις τσέπες όλων.

 • Για την ενδεχόμενη έξοδο στις αγορές.

Η Νέα Δημοκρατία τελείωνε το πρόγραμμα στις αρχές του 2015. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Όλα τα άλλα από την ημέρα των εκλογών του 2015 και μετά είναι ευθύνη του κ. Τσίπρα και του κ. Καμμένου που είναι ο συνεργάτης του στην Κυβέρνηση.

Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Κυβέρνηση αυτή έκανε την επιλογή να μπει σε ένα πρόγραμμα αχρείαστο, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην οικονομία. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Κυβέρνηση αυτή δέσμευσε και την επόμενη Κυβέρνηση σε μια σειρά μέτρα. Επιβάρυνε πάρα πολύ τους Έλληνες. Δεν επιτρέπει με τις επιλογές της και με τις παλινωδίες της να αναπτυχθεί η Ελλάδα.

 • Για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι συγκρίσεις που ήρθαν από την Κομισιόν και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έδειχναν σαφώς ότι η Ελλάδα τελείωνε το πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2015. Μια και με ρωτήσατε για την πολιτική πιστοληπτική γραμμή, είναι σαφές ότι η συζήτηση δεν γίνεται για την προληπτική πιστοληπτική γραμμή. Γίνεται για το ποια θα είναι η επόμενη Κυβέρνηση. Ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Ποιος θα αναπτύξει τη χώρα και με ποιο πρόγραμμα. Τι θα φέρει στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να δανείζεται απρόσκοπτα από τις αγορές με εύλογο επιτόκιο και όχι με υψηλό επιτόκιο. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει το περίγραμμα του αναπτυξιακού προγράμματος της Ν.Δ. Το επανέλαβε πρόσφατα στους ανταποκριτές ξένου Τύπου. Ό,τι μηνύματα στέλνουμε στο εσωτερικό στέλνουμε και στο εξωτερικό. Είναι απαραίτητο εδώ, να θυμίσω, ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για πάρα πολλές αποκρατικοποιήσεις, για τσουνάμι αποκρατικοποιήσεων, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του που δεν αφορούν μόνο στα μεγάλα assets του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και σε μικρότερα, όπως τα περιφερειακά λιμάνια ή οι ιαματικές πηγές. Μίλησε για ανακατατάξεις στο Δημόσιο, που δεν θα αφορούν απολύσεις, αλλά θα διευκολύνουν πάρα πολύ τους πολίτες και θα μειώσουν το κόστος του Δημοσίου. Μίλησε για μια σειρά ενέργειες στα Πανεπιστήμια.

Διανομή αγαθών στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στην Ξάνθη μέχρι την Παρασκευή

Ο Δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί  διανομή αγαθών από την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα ειδοποιηθούν με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.

Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.

Σε  περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΗΜΕΙΑ - ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Στο Δήμο Ξάνθης:

Κεντρική Αποθήκη ΤΕΒΑ (τέρμα Πανόρμου και Σάρδεων), από Τετάρτη 18/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

(Εξυπηρετούνται και οι ωφελούμενοι που παραλάμβαναν αγαθά από το σημείο διανομής στην οδό Χατζησταύρου 1)

Αποθήκη ΟΣΕ, από Τετάρτη 18/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Σταυρούπολη, Πέμπτη  19/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Στο Δήμο Αβδήρων:

Γενισέα, από Τετάρτη 18/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Στο Δήμο Μύκης:

Εχίνος, από Τετάρτη 18/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Στο Δήμο Τοπείρου:

Εύλαλο, από Τετάρτη 18/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018, ώρα: 09.00 έως 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Δ. Ξάνθης: 2541350802   /   Δ.Ε. Σταυρούπολης: 2542350100

Δ. Αβδήρων: 2541355540

Δ. Μύκης: 2541353314

Δ. Τοπείρου: 2541350606

Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.

Τα αστυνομικά νέα της ημέρας στην ΑΜΘ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό 51 Αρδανίου – Ορμενίου κατά τη διάρκεια εργασιών

Ανακοινώνεται ότι για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό 51 Αρδανίου – Ορμενίου και συγκεκριμένα στο ύψος του ισόπεδου κόμβου Δαδιάς, λόγω εκτέλεσης εργασιών σε τμήμα της οδού (από χ.θ. 24+600 έως χ.θ. 27+750).

Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας σε κυκλικό κόμβο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού, στο ύψος του ισόπεδου κόμβου Δαδιάς.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα 18-4-2018 και ώρα 17.00 και θα διαρκέσουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Υπενθυμίζεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Συνελήφθη 16χρονος ημεδαπός για κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας

Συνελήφθη χθες (17-4-2018) το πρωί, στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, 16χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 16χρονου μία δίκυκλη μοτοσικλέτα, την οποία όπως προέκυψε, είχε αφαιρέσει από την πόλη της Κομοτηνής.

Κατασχέθηκε το αφαιρεθέν δίκυκλο, προκειμένου να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη του.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

 

Συνελήφθη 47χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη χθες (17-4-2018) το μεσημέρι, στην Εγνατία Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, 47χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορούμενος για μεταφορά - προώθηση στο εσωτερικό της χώρας είκοσι πέντε (25) μη νόμιμων μεταναστών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, με πινακίδες κυκλοφορίας των βουλγαρικών αρχών και να μεταφέρει με αυτό στην ενδοχώρα, είκοσι πέντε (25) αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για την είσοδο και την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

 

Συνελήφθη 25χρονος υπήκοος Ιράκ, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθη στις 16-04-2018 το απόγευμα, στο νομό Ξάνθης, απ ό αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράκ, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας δεκατέσσερις (14) μη νόμιμους μετανάστες, υπηκόους Συρίας, Ιράκ και Μπανγκλαντές.

Ειδικότερα, στους Αμαξάδες Ροδόπης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν σήμα στάσης στον 25χρονο οδηγό Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, πλην όμως αυτός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολουθήθηκε από τους αστυνομικούς.

Πλησίον του οικισμού Σουνίου, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και διέφυγε πεζός σε παρακείμενη αγροτική περιοχή, πλην όμως συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης, μετέφερε με αυτό, παράνομα, στο εσωτερικό της χώρας δεκατέσσερις (14) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκε το παραπάνω Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης.

 

Δημόσιο ευχαριστήριο δωρητών μηνός Μαρτίου 2018 από το Γηροκομείο Ξάνθης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εργαζόμενοι και οι φιλοξενούμενοι του ιδρύματος ευχαριστούν και δημοσίως, συμπολίτες και φορείς της περιοχής  μας και όχι μόνο, οι οποίοι μας συνέδραμαν σε χρήματα, υλικά και υπηρεσίες και για το μήνα Μάρτιο 2018.

  Με τη χειρονομία τους αυτή συμπαραστέκονται και κάνουν το έργο της σημερινής διοίκησης ευκολότερο, η οποία διοίκηση προσπαθεί πάντα για την καλύτερη αξιοποίηση όλων αυτών των προσφορών. Είναι για μας πραγματικά ιδιαιτέρως σημαντικό ότι όλοι οι προαναφερόμενοι συνδράμουν με τον τρόπο τους και συνήθως από το υστέρημά τους, στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι μας, για να επιβιώσει και να «σταθεί» το ίδρυμα και να είναι ακόμη καλύτερη και αξιοπρεπέστατη η διαμονή των παππούδων και των γιαγιάδων μας στα στερνά τους χρόνια. Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοηθούν επώνυμα και ανώνυμα στην αγιογράφηση του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης του Γηροκομείου μας, όσους επιλέγουν το ναό μας ώστε να τελούνται μνημόσυνα προσφιλών τους προσώπων και όσους προσφέρουν γεύματα στους παππούδες μας εις μνήμη των αγαπημένων τους. Ευχαριστούμε  λοιπόν τους κάτωθι :

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξανθιωτών Αττικής «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την δωρεά των 50,00 €.

ΙΔΙΩΤΕΣ

 1. Τον κ. Αντώνη Αντωνιάδη για την δωρεά των 637,00 €.
 2. Τον κ. Ιωάννη Παπαχρόνη για την δωρεά των 200,00 €
 3. Την Οικογένεια Κοκκάλα για την δωρεά των 200,00 € στη μνήμη Χρυσούλας Κοκκάλα.
 4. Την κ. Αργυρή Σαμαρά για την δωρεά των 150,00 € στη μνήμη Αναστασίου
 5. Τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Εξοχής-Κυψέλης για την δωρεά των 130,00 €.
 6. Την κ. Ιωάννα Τραντίδου για την δωρεά των 130,00 € στη μνήμη Αποστολου Τραντίδη
 7. Τον κ. Ευάγγελο Δημητρακούδη για την δωρεά των 110,00 € στη μνήμη Ευστρατίου, Ελένης, Εριφύλης, Σοφίας, Δημητρίου, Μαρίκας, Κωνσταντίνου, Μαρίας και Στεργίου.
 8. Τον κ. Κωνσταντίνο Κέλλη για την δωρεά των 100,00 € στη μνήμη Μαίρης Κουρτέση
 9. Την κ. Ελισάβετ Παπαπαναγιώτου για την δωρεά των 100,00 €.
 10. Τον κ. Αντώνιο Ρούσσο για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη του πατέρα του Κοσμά Α. Ρούσσου.
 11. Την κ. Ευαγγελία Γερμανού για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Δέσποινας Μελεμενλή
 12. Τον κ. Χρήστο Μελεμενλή για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Δέσποινας Μελεμενλή
 13. Τον κ. Ευάγγελο Παρασχίδη για την δωρεά των 50,00 €
 14. Τον κ. Δημήτριο Χριστοφορίδη για την δωρεά των 50,00 €
 15. Τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Παναγιώτη Χατζηβασιλείου αντί στεφάνου
 16. Τον κ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Παναγιώτη Χατζηβασιλείου αντί στεφάνου
 17. Την κ. Ευαγγελία Παπαδοπούλου για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Παναγιώτη Χατζηβασιλείου αντί στεφάνου
 18. Τον κ. Νικόαλο Τσουρλιάνο για την δωρεά των 50,00 € στη μνήμη Παναγιώτη Χατζηβασιλείου αντί στεφάνου
 19. Την κ. Μαρία Ζωγράφου για την δωρεά των 40,00 € στη μνήμη του πατέρα της Ευσταθίου.
 20. Την κ. Σουσσάνα Κυριακίδου για την δωρεά των 20,00 €
 21. Την κ. Μελπομένη Παπαδοπούλου για την δωρεά των 20,00 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 1. Αναστάσιος Συμεωνίδης (μικροβιολογικές εξετάσεις)
 2. Αναστάσιος Καραδέδος (ιατρικές υπηρεσίες)
 3. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε
 4. Αναστάσιος Φελεκίδης (ιατρικές υπηρεσίες)
 5. Ευδοξία Σαμψωνίδου (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 6. Παπαδοπούλου Μαρία Ροζαλία (ιατρικές υπηρεσίες)
 7. Μαλκότς Χασάν (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 8. Ανέστης Πουμπουρίδης – DIAMOD PROMOTION (διανομή επιστολών)
 9. Δέσποινα Χατζηλαζαρίδου-Σταύρο Κουκουδέτσο (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 10. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ξάνθης (μερίδες φαγητού και σαλάτες)
 11. Κωνσταντινίδης Γεώργιος (170 τμχ άρτου και 124 τμχ λαγάνες )
 12. Κοκάλας Έλληνας (3 πακέτα πάνες ακράτειας)
 13. “ALTECH” Φουρλακίδης (πόρτα εισόδου)
 14. Κατάστημα-ταβέρνα «ΠΕΡΑΣΜΑ» Κουτσομιχάλης Ν.(10κιλά ψάρια)
 15. Κυριάγογλου Ιωάννης (8κιλά μοσχάρι κρέας,25κιλά κιμάς,6κιλά ρώσικη σαλάτα,13κιλά μπανάνες,4λίτρα χυμό λεμόνι,15κιλά πουρέ,35κιλά ρύζι,1κιλό κάστερ-εις μνήμην Μαρόγλου Μαργαρίτας)
 16. Ριζόπουλος Αλέξαντρος ( πάνες ακράτειας και υγειονομικό υλικό)
 17. Ξενοδοχείο «Ελισσώ» (150 μερίδες φαγητού)
 18. Μιχαηλίδου Πηνελόπη (βρακάκια ΤΕΝΑ )

19.ΑΝΩΝΥΜΟΣ (4 πακέτα υπο-σέντονα)

20.ΣώπηςΚωνσταντίνος (25κιλάπατάτες,28κιλά μπουτάκια κοτόπουλο,5κιλά κοτόπουλο 5κιλά κρεμμύδια,5κιλά ρύζι,10τμχ κομπόστες ,2κιλά κουλουράκια,1 φανουρόπιτα)

21.Τσολακίδης Απόστολος και Δήμητρα (3 πακέτα πάνες ακράτειας)

 1. ΑΝΩΝΥΜΟΣ (10μερίδες φαγητό)

23.Λογδανίδου Νίτσα (45τμχ αυγά)

24.Εκδήλωση “εκδόσεων βιβλίων Berligton” (κεράσματα καφέ )

25.Ιωσηφίδης Γεώργιος (πάνες ακράτειας , υποσέντονα, επιθέματα)

26.ΑΝΩΝΥΜΟΣ (9λίτρα χρώμα)

27.Μπακιρτζίδης Αναστάσιος (20κιλά λάδι ,1/2κιλό καφές,10κιλά κοτόπουλο φιλέτο,20κιλά πατάτες)

28.Αντωνιάδης Αναστάσιος (120 κιλά λάχανα)

29.Κωνσταντινίδου Πολυξένη (2κιλά πτι-φουρ)

 1. Δουκαλιανός Ζαχαρίας (390κιλά κρεμμύδια, 7κιλά σπανάκι,30 πασχ.λαμπάδες)

31.ΑΝΩΝΥΜΟΣ (10λίτρα ελαιόλαδο, 2,5κιλά ζυμαρικά, 2κιλά χαλβά, 1κιλό καφέ)

32.Βαϊτσούδη Πιπίνα (καφές, πίτες, κουλουράκια –εις μνήμην Αλεξοπούλου Γλυκερίας) 

33.ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ «Δημόκριτος» (2λίτρα κονιάκ)

34.”ΒΕLOTEX 95” – ΖΛΑΤΟΓΚΡΑΝΤ (είδη οικιακής ένδυσης και εξοπλισμού)

35.Κομμωτήριο “ Β και Team “ (περιποίηση-κουρέματα-χτένισμα 35 ηλικιωμένων)(χυμοί και κέϊκ)

36.Μακρής Κωνσταντίνος (τσάϊ, εις μνήμην Αλεώνη Ευαγγελία)

37.8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ξάνθης (πίτες και μπανάνες)

38.3ο ΛΥΚΕΙΟ Ξάνθης (γλυκίσματα εκδήλωσης Μπαζάρ)

39.Μίτσου Γιαννούλα (5κιλά μαρούλια,100τμχ αυγά)

40.Μπαρασόγλου Βασιλική (πάνες ακράτειας –εις μνήμην Στεφανίδου Δέσποινας )

 1. Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Ξάνθης (2κιλά κουλουράκια)

42.Τσικρίκης Χρήστος (80τμχ πίτες –εις μνήμην Δαργιαννάκη Αθανασία)

43.Παπάσοβ Αλέξαντρος (καφές ,κεράσματα )

44.Σαμαρά Ρούλα (πίτες ,εις μνήμην Αναστασίας)

45.Δαλακούρας Χρήστος (πίτες- εις μνήμην Αθανασίου)

46.Σύλλογος «Καρκινοπαθών και Φίλων»(κουλουράκια, χαλβάς, αυγά)

47.Κοσμά Δέσποινα (καφές)

48.Μετεντζίδου Νεράντσω(9κιλά κιμάς βόειος,9κιλά μερίδες μοσχάρι)

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ευμοίρου (1.000 πλαστικά «σετ» κουταλο-πίρουνα)

50.Ζαχαράκη Ευαγγελία (είδη διατροφής)

51.Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης (220κιλά ακτινίδια)

52.Πασιαδοπούλου Μαρία (2 πακέτα πάνες ακράτειας)

53.Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ» και Γονείς (γλυκίσματα, κέϊκ, πιτάκια)

54.Γεωργιάδου Αναστασία (τσουρέκια, σοκολατάκια)

55.2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ξάνθης ,Μαθητές Γ’ Τάξης (Γ2 και Γ3)(είδη διατροφής)

56.Κουνέλη Ασπασία (κεράσματα τρουφάκια)

57.3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ξάνθης (30 πασχ. Λαμπάδες)

58.Καραγιαννόπουλος Αχιλλέας (5κιλά κιμάς,2κιλά ζάχαρη,2κιλά ρύζι,5κιλά λάδι, 1κιλό καφές ,2κιλά ζάχαρη, 12τμχ γάλα διαρκείας-εις μνήμην Γεωργίου)

59.Αραμπατζής Αριστείδης (1 ψυγείο)

60.8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ξάνθης (μπανάνες, σπανακόπιτες)

61.17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ξάνθης(μερίδες φαγητού και σαλάτες)

62.Μαθητές Σχολείου Β’ Ευκαιρίας (είδη διατροφής, πάνες ακράτειας)

63.Κυριακίδου Σουσάνα (καρέ τραπεζαρίας)

64.Περίδης Νικόλαος(κουλουράκια, σοκολατάκια)

65.Καραπιπέρη Αρίστη (τυροπιτάκια, καφές)

66.ΑΝΩΝΥΜΟΣ (5λίτρα λάδι, κέϊκ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Καφούτης Γεώργιος, Αδαμίδου Βούλα, Φαρμακείο Τζώτζορα Αθανασία, Μιχαηλίδου Πηνελόπη, Ταχήρ Χαλήλ, Φαρμακείο Καραπαναγιωτίδου Κωνσταντίνα, Ζαζόπουλος Κωνσταντίνος, Στεφανίδης Δημήτρης, Μιχαηλίδου Γεωργία, Οικογένεια Βογιατζή(εις μνήμην Σταματίας Βογιατζή), Παπάσοβ Αλέξαντρος, Χαραλαμπίδης Βασίλειος , Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Ξάνθης, πελάτες Φαρμακείου Φωτιάδη Πολύκαρπου, Σιδηροπούλου Μαρία, Τσιακίρη Παναγιώτα.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους που με τις επισκέψεις-εκδηλώσεις  και τα δώρα τους έδωσαν μεγάλη χαρά στους ηλικιωμένους μας και ιδιαίτερα:

1)           ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΘΡΑΚΕΣ(ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

2)           ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΙΕΚ-ΟΑΕΔ ΞΑΝΘΗΣ (2 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ)

3)           ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ «ΒΚTEAM HAIR» ΚΑΙ ΤΗΝ κ. ΒΙΚΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ (ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ)

4)           ΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)

5)           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

6)           2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

7)           ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΞΑΝΘΗΣ

Για το Δ.Σ.         

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Παπαχρόνης         

Ο  Γεν. Γραμματέας Χαλήλ Καράνταη

Αναδρομική έκθεση με έργα του ζωγράφου κ. Δημήτρη Σταθόπουλου στο Ι.Θ.Τ.Π.

Ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, πραγματοποιεί από το Σάββατο 28 Απριλίου και ως την Κυριακή 20 Μαΐου μια αναδρομική έκθεση με έργα του ζωγράφου κ. Δημήτρη Σταθόπουλου, του σημαντικού αυτού δημιουργού ο οποίος κατέγραψε με αγάπη στιγμές και απόψεις της καθημερινότητας μας, δίνοντας μια σειρά από έργα δυνατά και λιτά με γνώμονα την αγάπη του για την Ξάνθη και τους κατοίκους της.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η ιστορικός τέχνης κα. ΚικήΧριστοδούλου.

Μια έκθεση για τον Δημήτρη Σταθόπουλο, χωρίς τον Δημήτρη Σταθόπουλο.

Σκοπός της δεν είναι μόνο να τιμήσει τη μνήμη του, αλλά και να συγκεντρώσει κατά το δυνατό έργα πολυποίκιλα ώστε, να μας γνωρίσει πτυχές της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας που ίσως δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε. Μέσα από τεχνικές και, κυρίως, θεματικές ενότητες επιχειρούμε να ακολουθήσουμε την πορεία του ζωγράφου και του ανθρώπου.

Ο Δημήτρης Σταθόπουλος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946 και κατοικούσε στην Ξάνθη. Από το 1970 έχει πάρει μέρος σε πολλές εκθέσεις, ατομικές και ομαδικές. Έχει σκηνογραφήσει θεατρικά έργα ομάδων της Ξάνθης. Εικονογράφησε βιβλία και φιλοτέχνησε πορτρέτα Θρακιωτών δημιουργών : Σ. Ιωαννίδη, Κ. Σεραμέτη, Κ. Καραθεοδώρη. Το 1999 συμμετείχε στο πρόγραμμα ΘΡΑΚΗ- ΑΙΓΑΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ δουλεύοντας σαν εκπρόσωπος ζωγράφος από την Θράκη στον Μαραθόκαμπο Σάμου.  Έργα του βρίσκονται σε συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε πολλές δημοτικές πινακοθήκες.

Έφυγε από κοντά μας την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2017.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Απριλίου στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην καπναποθήκη «Π».

Συμμετέχουν οι μουσικοί,

 • ΓιάννηςΠανταζίδης (πιάνο)
 • ΓεράσιμοςΣταθόπουλος (κλαρινέτο)
 • ΒαΐτσηςΧαροκοπίδης (κοντραμπάσο)
 • ΧρυσούλαΣταθοπούλου (φωνή)

Ώρες επίσκεψης για το κοινό, απόγευμα 17:30-21:00.

Πρωινές ώρες κατόπιν συνεννοήσεως στο τηλ. 25410-29282.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ερώτηση της Κοινωνικής Συμμαχίας για τον σταθμό ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα

Ολόκληρη η ερώτηση:

Στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 είχαμε εγκρίνει (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ) την απευθείας ανάθεση ύψους 19.592 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση  πλήρους εξοπλισμένου οικίσκου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση οργάνων αναλυτών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας. Στην συνεδρίαση είχαμε εκφράσει την θέση μας λέγοντας πως ο  σταθμός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιον χώρο μεταξύ του Χαλκερού και Νέας Καρβαλης μιας και την περίοδο εκείνη  οι διαμαρτυρίες των κατοίκων του Χαλκερού ήταν έντονες για δυσοσμία  .

Σήμερα με αφορμή τις έντονες μαζικές διαμαρτυρίες των κατοίκων της Νέας Καρβάλης για έντονη δυσοσμία και για πιθανή ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής αλλά επίσης και διαμαρτυρίες των κατοίκων Χαλκερού και Καβάλας, και λόγω του ότι έχουν περάσει 5 μήνες από την έγκριση της  ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση του σταθμού,

Επερωτάσθε κ.Περιφερειάρχα,

Εάν υλοποιήθηκε η απόφαση της επιτροπής για την αγορά και  εγκατάσταση του σταθμού ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε ποιον χώρο έχει τοποθετηθεί ;

Εάν  δεν έγινε η αγορά και η εγκατάσταση να μας εξηγήσετε τους λόγους που δε έχει υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση, μιας και έχουν περάσει  πέντε μήνες.   

Πως πραγματοποιούνται και με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες μετρήσεων επί των περιβαλοντολογικων μετρήσεων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέχρι σήμερα ;

και τέλος σε ποιες άλλες ενέργειας προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλίζονται οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης του Χαλκερού αλλά και της Καβάλας σε σχέση με τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις  βιομηχανίες της περιοχής;.

 Οι επερωτώντες

για την

Κοινωνική Συμμαχία

Καραλίδης Φώτιος

Τσαλδαρίδης Αναστάσιος

Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα- Ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Metropolitanστο Παλαιό Φάληρο, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο της ΕΣΕΕ με τίτλο «Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης».

Το Συνέδριο επιχειρεί να συμβάλλει στο διάλογο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τοποθετώντας το εμπόριο και την μικρή καιμεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο της σύνθεσης των παραδοσιακών και καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα προηγηθεί την Παρασκευή 20Απριλίου δείπνο εργασίας στην διάρκεια του οποίου θα κάνουν παρεμβάσεις οι κ.κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Κύρτσος, Ευρωβουλευτής ΝΔ και Νίκος Ανδρουλάκης Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης.

Το Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου, το οποίο επισυνάπτεται, έχει συγκροτηθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις να μοιραστούν οι επιχειρήσεις εμπειρίες και γνώση, πολύτιμα εφόδια για την επιχειρηματικότητα, ειδικά μετά από μια περίοδο βαθειάς ύφεσης. Πρόκειται για ένα Συνέδριο στο οποίο οι έμποροι και οι μικρομεσαίοι της αγοράς θα μιλήσουν μεταξύ τους για τα προβλήματα και τις λύσεις που αναζητούν. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα κατατεθούν στην Κυβέρνηση και στην Αντιπολίτευση ώστε να περιληφθούν στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.    

Τα θέματα στα οποία θα εστιάσει ο διάλογος είναι τα εξής:

            Με ποιο τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα γίνουν πιο αποδοτικές και λειτουργικές χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση τη μεγέθυνση αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση την οργάνωση;

            Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα σήμερα για τους επιχειρηματίες;

            Ποιο είναι το πλεονέκτημα στο οποίο μπορούν να στηρίξουν την στρατηγική τους;

            Με ποιους μπορούν να συνεργαστούν;

            Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΣΕΕ, των Ομοσπονδιών και των ΕμπορικώνΣυλλόγων σε αυτή τη διαδικασία;