Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Xanthinet.gr - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2020

Επιστολή Επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την αποκατάσταση της αδικίας από την μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 και εφεξής, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΑΜΘ ζητούν με επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας απαιτώντας την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17-07-2020.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

ΠΡΟΣ: κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό
ΚΟΙΝ: 1. κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών
2. κ. Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
3. κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, Υφυπουργό Οικονομικών
4. κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, Αν. Υπουργό Οικονομικών
5. κα Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής για την Θράκη.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136/17-07-2020).

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές και πολύ μικρές, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανέμεναν με ανυπομονησία επί σειρά ετών την αποκατάσταση της αδικίας, που είχε συντελεστεί από την αδικαιολόγητη μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 και εφεξής, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12%. Η αδικία μάλιστα αυτή, "επισφραγίσθηκε" με την απαράδεκτη έκδοση της 1331/273/21-03-2016 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 997/11-04-2016) των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με την οποία (παρανόμως) καταργούνταν όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1767/1988.

Καμία Κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το ζήτημα και ευτυχώς κ. Πρωθυπουργέ, έρχεστε εσείς και γίνεται επιτέλους πράξη με την ψήφιση του άρθρου 87 του ν. 4706/2020, όπου μετά από μακρά περίοδο αναμονής και αβεβαιότητας, γινόταν δεκτό το δίκαιο αίτημα όλων των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών, για συμψηφισμό των απαιτήσεών μας με αντίστοιχες υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο (φορολογικές - ασφαλιστικές υποχρεώσεις).

Δυστυχώς όμως, η πρόσφατη έκδοση της με αριθ. 34341/5991/18-9-2020 ΚΥΑ, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις για την διαδικασία συμψηφισμού, διέψευσε τις όποιες αρχικές ελπίδες και εντυπώσεις μας είχαν δημιουργηθεί, για την λειτουργία ενός Κράτους Δικαίου, απαλλαγμένου από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και δεν δίνει λύση για χιλιάδες επιχειρήσεις που δικαιούνται την επιστροφή των χρημάτων τους, έστω και με συμψηφισμό.

Αυτό δημιουργείται, αφού μεταξύ των προϋποθέσεων για τον συμψηφισμό τίθεται και το ότι "οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία".

Οι μόνες απαιτήσεις που δεν έχουν παραγραφεί, αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες κατατέθηκαν αγωγές σε βάρος του Δημοσίου μέχρι και το έτος 2015, με τις οποίες διεκόπη, κατά νόμο, η παραγραφή. Δυστυχώς όμως οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα και με στοιχεία των Επιμελητηρίων Δράμας και Καβάλας, αφορούν μετά βίας το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο 90% ευρισκόμενο ήδη σε οικονομική δυσκολία, αφενός μεν από την μη καταβολή της δικαιούμενης επιδότησης, αφετέρου δε από τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της περιόδου εκείνης, δεν προέβη σε κατάθεση ενδίκου μέσου, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζεται ότι δεν δικαιούται συμψηφισμού, για όλο το χρονικό διάστημα 2010-2015, αλλά μόνο για ένα μικρό μέρος αυτού. Αυτό και μόνο έχει απογοητεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέλη μας, οι οποίες αισθάνονται δυστυχώς για ακόμη μια φορά αδύναμοι μπροστά στα νομικά τεχνάσματα του Υπουργείου Εργασίας, πράγμα που βιώνουμε διαχρονικά σε πολλά ακόμη θέματα δυστυχώς που δεν είναι της παρούσης να σας αναφέρουμε.

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της αδικίας που δημιουργείται από την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Από τον Απρίλιο του έτους 2016 και εφεξής η έκδοση της ΚΥΑ 1331/273/21-03-2018 της προηγούμενης Κυβέρνησης, με την οποία καταργούνταν όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1767/1988, στερούσε από τον οποιοδήποτε το νομικό έρεισμα και τον αποθάρρυνε από το να καταθέσει ένδικο μέσο και να διακόψει την παραγραφή, αφού πλέον δεν ίσχυε κάποιος νόμος. Έτσι λοιπόν η νομοθετική πράξη της ίδιας τότε Κυβέρνησης στέρησε το δικαίωμα όλων ημών των δικαιούχων της επιδότησης, να καταθέσουμε αγωγή και να διακόψουμε την παραγραφή. Βεβαίως η ανωτέρω ΚΥΑ ακυρώθηκε πρόσφατα με την με αριθμό 305/2020 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλην όμως το επίδικο χρονικό διάστημα 2016-2020 είχε έννομα αποτελέσματα.

Και έρχεται σήμερα μια ΚΥΑ που με καταφανή απαράδεκτο τρόπο, δίνοντας προσχηματικά στον νόμο την δυνατότητα συμψηφισμού, με απαιτήσεις όμως παραγεγραμμένες, οι οποίες δεν συμψηφίζονται.

Στην παρούσα χρονική στιγμή φαντάζει εξαιρετικά οξύμωρο να θεσμοθετείται μία Διακομματική Επιτροπή για την «Θράκη» και την ίδια ώρα να στερούνται οι επιχειρήσεις της περιοχής μας χρηματικών ποσών, που δικαιούνται και που δεν τους καταβλήθηκαν από παράληψη των Κυβερνήσεων της Χώρας, απλώς και μόνο επειδή δεν κατέθεσαν ένδικο μέσο για να διακόψουν την παραγραφή, το οποίο όμως ένδικο μέσο δεν θα μπορούσαν να ασκήσουν, ακόμα και εάν το ήθελαν, αφού η προηγούμενη Κυβέρνηση μας στέρησε αναδρομικά το σχετικό δικαίωμα, με την έκδοση της ΚΥΑ 13311/273 τον Απρίλιο του 2016.

Ακόμη και σήμερα όμως, υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης της αδικίας, αφού ο ίδιος ο νόμος 4270/2014 στο άρθρο 142 προβλέπει ότι: "Η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει εμποδιστεί να ασκήσει την αξίωση". Εν προκειμένω η έκδοση της ΚΥΑ 13371/273/21-03-2016 (ΦΕΚ Β΄997/11-4-2016) αποτελεί σε κάθε περίπτωση ανωτέρω βία, καθόσον με την αναδρομική ακύρωση όλων των προηγούμενων Υπουργικών Αποφάσεων δεν υπήρχε η δυνατότητα να ασκήσουμε το οποιοδήποτε ένδικο μέσο, ώστε να διακόψουμε την παραγραφή, με αποτέλεσμα σήμερα να αδικούμαστε από την ισχύ της νέας ΚΥΑ. Επομένως είναι ορθό να θεωρηθεί ότι από την έκδοση και δημοσίευση της ΚΥΑ 13371/273/21-03-2016 (ΦΕΚ Β΄997/11-4-2016, ανεστάλη η παραγραφή, η οποία συνεχίζεται μετά την έκδοση της με αριθ. 305/2020 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ και ως εκ τούτου δεν έχει ακόμη παραγραφεί καμία αξίωση. Άλλωστε και η πρόσφατη ΚΥΑ κάνει λόγο ότι "οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία". Η ισχύουσα λοιπόν νομοθεσία περιέχει διατάξεις και για αναστολή της παραγραφής, που μπορούν, κατά τα παραπάνω, να γίνουν αποδεκτές, ώστε να αποκατασταθεί η σε βάρος μας αδικία.

Περαιτέρω, η αρχή της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικουμένου ομοίως συνηγορούν προς την ίδια ερμηνεία, διότι η ίδια η Πολιτεία απέτρεψε κατά το διάστημα μετά το 2015 τους δικαιούχους να διεκδικήσουν την καταβολή της επίμαχης επιδότησης με την απειλή και τον φόβο ότι αυτή αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση και ότι αν διεκδικηθεί δικαστικά, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να επιστρέψουν τα ποσά της ίδιας επιδότησης που είχαν λάβει μέχρι το έτος 2010, δημιουργώντας έτσι με τις ενέργειές της την εύλογη πεποίθηση στους δικαιούχους, ότι είναι περισσότερο συμφέρον να αδρανήσουν από το να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις, οι οποίες αφενός βασίζονταν σε νόμο του ελληνικού κράτους, αφετέρου αναγνωρίστηκαν πλέον οριστικά με τον Ν. 4706/2020. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ευλόγως μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δικαιούχοι είχαν τότε εμποδιστεί να ασκήσουν αγωγή, με αποτέλεσμα την αναστολή της παραγραφής των αξιώσεών τους.

Θεωρούμε ότι μπορεί η Κυβέρνηση να προβεί στην έκδοση τουλάχιστον εγκυκλίου προς τον ΟΑΕΔ, ο οποίος είναι κατά νόμο αρμόδιος για τον προσδιορισμό του υπό συμψηφισμό ποσού, για τον ορθό τρόπο υπολογισμού του χρόνου παραγραφής, κατά τ' ανωτέρω, ώστε να μην θεωρείται παραγεγραμμένο το διάστημα 2010-2015 ακόμη και για αυτούς που δεν άσκησαν κάποιο ένδικο μέσο.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

πάντα σας διέκρινε η ευαισθησία για την περιοχή μας και έχετε αποδείξει εσείς προσωπικά ότι έχετε αντιληφθεί πλήρως το δίκαιο αίτημα μας. Προσφεύγουμε ακόμη μια φορά σε σας, αιτούμενοι να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς άρση των απαράδεκτων αντιρρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, κάνοντας χρήση της προαναφερθείσας διάταξης & προς τελική αποκατάσταση της πολύχρονης αδικίας, που δυστυχώς ακόμη συνεχίζει να ταλαιπωρεί την συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Μάρκος Δέμπας
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας

Τίτλοι κυριότητας στους δικαιούχους Αναδασμού στην κτηματική περιοχή Φιλίππων

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ανακοινώνεται ότι: οι δικαιούχοι του Αναδασμού  ΤΕΝΑΓΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΥΠΕΡ Σ.Α.Α.Κ  ΦΙΛΙΠΠΩΝ»  έτους 2005, στην κτηματική περιοχή Φιλίππων Δήμου Καβάλας, μπορούν να παραλαμβάνουν τους τίτλους κυριότητας προς μεταγραφή, από το Γραφείο 658 της Διεύθυνσης ( 6ος  όροφος)-Διοικητήριο.

Εργαστήρι ξυλογλυπτικής στο Ι.Θ.Τ.Π.

Εδώ και 23 χρόνια, εκεί που χτυπά η καρδιά του πολιτισμού και της παράδοσης, στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διαφυλάττουμε και κληροδοτούμε την τέχνη της ξυλογλυπτικής στους φίλους της.

Σ ' ένα αυτόνομο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με άρτια υποδομή και φιλική ατμόσφαιρα μαθαίνουμε εδώ και πολλά χρόνια στους μαθητές μας τα μυστικά της παραδοσιακής και μοντέρνας ξυλογλυπτικής.

Αντικείμενα τέχνης σε ρυθμούς μπαρόκ, ροκοκό, ανάγλυφα και τρισδιάστατα λειτουργικά και διακοσμητικά εμπνέουν τους φίλους μας και αποτελούν κίνητρο στη μαθητεία τους. Άλλωστε, όπως είπε και ο Σαίξπηρ: «Η τέχνη δεν είναι ούτε για τους πολλούς ούτε για τους λίγους. Είναι για τον καθένα χωριστά».

Υπεύθυνος εκπαιδευτής, ΔημήτρηςΕυλαβής.

Πληροφορίες, εγγραφές καθημερινά 10:00-13:00και 17:00-21:00, από την Γραμματεία του Πολιτιστικού Πολυχώρου της καπναποθήκης «Π», στην Καπνεργατών 9 και στα τηλέφωνα 25410 26635 (απογευματινές ώρες) και στο 25410 29282(πρωινές ώρες).

Η υλοποίηση ή όχι των Εργαστηρίων του Ιδρύματος, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών.

Οκτώβριος στη ΦΕΞ

Το όνομά του σημαίνει όγδοος (octo), μάλιστα προέρχεται από το ρωμαϊκό εορτολόγιο, στο οποίο οι Ρωμαίοι έχοντας ως Πρωτοχρονιά την Πρωτομαρτιά, μετρούσαν τον Οκτώβρη ως όγδοο μήνα. Για τις αγροτικές περιοχές, όπως ήταν η Ανατολική Θράκη και η Ανατολική Ρωμυλία, αλλά και η ύπαιθρος της Ξάνθης, στην οποία οι πρόσφυγες από τα εν λόγω μέρη εγκαταστάθηκαν, το φθινόπωρο σήμαινε τη λήξη των καλοκαιριών εργασιών και της σοδειάς και εν συνεχεία την προετοιμασία του σπόρου και της επιτυχούς καρποφορίας. Γεωργικά είναι ο μήνας της σποράς (Σπαρτός), μια διαδικασία που κρατά με αρχή της το χρονικό όριο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) έως τα Χριστούγεννα: «Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις», «Οκτώβρης και δεν έσπειρες, οκτώ σπυριά δεν κάνεις», «Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη έχει οχτώ σειρές στ' αλώνι», «Άσπορος μη μείνεις, άθερος δε μένεις». Η Κυριακή του Σπορέως δεν τοποθετήθηκε τυχαία σε αυτό το χρονικό σημείο, αιτιολογούμενο και από την καινοδιαθηκική ρήση: «εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού» .

Πολιτιστικό ημερολόγιο της ΦΕΞ «Λαϊκός πολιτισμός -Ξάνθη 2018»
Καλό μήνα!

ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ

• Παναγία Γοργοϋπηκόου Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ξάνθης |Κυπριανού και Ιουστίνης παρεκκλήσιον (1 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ)

• Ι.Ν. Αγίας Κυριακής Δεκάρχου | Λουκά του Αποστόλου και Ευαγγελιστού (2 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ)

• Ι. Καθ. Ναός της του Θεού Σοφίας και παρεκκλήσιο Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης (18 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ)

• Άγιος Γεράσιμος (Κεφαλληνίας) Βαφέικων (20 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ)

• Άγιος Δημήτριος Αυξεντίου (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) (κουρμπάνι)

• Άγιος Δημήτριος Άνω Καρυόφυτου (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) (κουρμπάνι)

• Άγιος Δημήτριος Κιμμερίων

(26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ)
• Άγιος Δημήτριος Μέλισσας (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) (κουρμπάνι)

• Άγιος Δημήτριος Σταυροχωρίου (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) (κουρμπάνι)

• Άγιος Δημήτριος Τυμπάνου (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) (κουρμπάνι)

• Άγιος Δημήτριος Σαμακώβ (26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ) [παρεκκλήσιο]

• Άγιος Δημήτριος Σταυρουπόλεως (δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό που χτίστηκε από τους εργαζόμενους του σταθμαρχείου)

το φεστιβάλ του μήνα

«η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι»

Οκτώβριος 2020

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη, μια ακριτική καπνοπαραγωγική πόλη της Ελλάδας. Ο πατέρας του, Γεώργιος Χατζιδάκις, καταγόταν από τη Μύρθιο Ρεθύμνου και ήταν δικηγόρος. Η μητέρα του, Αλίκη (Βασιλική), το γένος Αρβανιτίδου καταγόταν από την Αδριανούπολη. «Από την μητέρα μου», όπως έλεγε ο ίδιος, «κληρονόμησα όλους τους γρίφους που από παιδί μ’ απασχολούν και μέχρι σήμερα κάνω προσπάθειες να τους λύσω. Χωρίς τους γρίφους της δεν θα ’μουν ποιητής...». Από την ηλικία των τεσσάρων ετών αρχίζει τα πρώτα μαθήματα πιάνου, με δασκάλα την Αλτουνιάν, γνωστή μουσικό της Ξάνθης, αρμενικής καταγωγής… Φ.Ε.Ξ. «η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι». Ενημερωθείτε από το αναλυτικό πρόγραμμα και στο www.fex.org.gr

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, η ΦΕΞ και το Μουσείο οργανώνουν την ψηφιακή πλατφόρμα «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι» με υλικό από τα προηγούμενα φεστιβάλ. Συνεντεύξεις, ημερίδες, έκθεση υλικού και αποσπάσματα συναυλιών. Ακόμη ξεναγήσεις στο μουσείο με έμφαση στην «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζιδάκι»

Ημέρες & ώρες λειτουργίας : Τρίτη έως και Κυριακή 9.30 - 14.30 με ραντεβού στο τηλ 2541025421

Είσοδος 4€ - 1€ μαθητικό Για κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541025421 ή στο στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης.


ΞΑΝΘΗ 1919 - 2020 | ΘΡΑΚΗ - ΞΑΝΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης σας προτείνει :

Δείτε τις Δράσεις του Μουσείου για τα 100 χρόνια «Θράκη - Ξάνθη Ελεύθερη»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Ξάνθης (1919-2019) και την πορεία προς την ενσωμάτωση της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα ένα χρόνο αργότερα (1920) το μουσείο παρουσιάζει με μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από ημερολόγια, έγγραφα, φωτογραφίες, βιβλία, καρτ ποστάλ και γραμματόσημα, τα ιστορικά γεγονότα μιας πολυτάραχης εποχής. που έκριναν την τύχη της πόλης μας και διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της ως μέλους της ελληνικής επικράτειας. «Μαρτυρολόγια…Οι πρώτοι Όμηροι. Τα ντουρντουβάκια… Διασυμμαχική κατοχή…»

Ημέρες & ώρες λειτουργίας : Τρίτη έως και Κυριακή 9.30 - 14.30 με ραντεβού στο τηλ 2541025421

Είσοδος 4€ - 1€ μαθητικό Είσοδος μόνο με προσκλήσεις. Για κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541025421 ή στο στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την στήριξη του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης.

Οι δράσεις της εβδομάδας

Περιορισμένος αριθμός θέσεων για τις εκδηλώσεις..

*Για κρατήσεις Θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας στο 2541025421 ή στο στείλτε mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο κινηματογράφος των δημιουργών

Τις Τρίτες 6- 13- 20 & 27 Οκτωβρίου 2020 [21.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Αφιέρωμα στον Ατόμ Εγκογιάν (Atom Egoyan, 1960-)

Το πεπρωμένο είναι γλυκό ή πικρό; Ένας Καναδός από την Αρμενία. Ο Ατόμ Εγκογιάν γεννήθηκε το 1960 στο Κάιρο από Αρμένιους γονείς και μεγάλωσε στον Δυτικό Καναδά. Το όνομα Ατόμ προέρχεται από τη Δημοκρίτεια έννοια του ατόμου.

Με τον καθηγητή του ΕΚΠΑ Σκαρλάτο Ντέντο συναντήθηκε ο βουλευτής Έβρου Α.Δημοσχάκης

Ο βουλευτής Έβρου Α.Δημοσχάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον διακεκριμένο καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Σκαρλάτο Ντέντο με εξειδίκευση & σε θέματα της Σηροτροφίας τιμώντας έτσι το...μεταξένιο Σουφλί από όπου κατάγεται!

Κυριάρχησε στη κουβέντα η αναβίωση της παραγωγής & επεξεργασίας μετάξης σε όλα τα επίπεδα καθιστώντας το Σουφλί μεταξοπαραγωγική έδρα τόσο πανελλαδικά όσο & Ευρωπαϊκά !

Συνάμα, ξεδίπλωσαν το όραμα τους όπως αυτό έχουν καταθέσει & αναδείξει ο καθένας από το δικό του μετερίζι συμφωνώντας να ενώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από την Κοινοβουλευτική Διακομματική Επιτροπή της Βουλής με στόχο την πρόοδο & την ανάπτυξη της Θράκης!!

Η συνεργασία με τον διακεκριμένο Εβρίτη πανεπιστημιακό καθηγητή είναι διαχρονική και οι προοπτικές της.....με μεγάλη δυναμική!!!!

Υπάλληλο του υποστελεχομένου Δήμου Τοπείρου θέλει στο γραφείο του ο Βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης

Έντονη αντίδραση από τον Δήμαρχο Τοπείρου

Την έντονη αντίδραση της δημοτικής αρχής του Δήμου Τοπείρου έχει προκαλέσει η προσπάθεια απόσπασης υπαλλήλου του Δήμου μας, στο Γραφείο του Βουλευτή Ν. Καβάλας κ. Μακάριου Λαζαρίδη με τον Δήμαρχο Τοπείρου Θωμά Μίχογλου σε ανακοίνωση του να κάνει λόγο για έναν Δήμο ο οποίος είναι ήδη υποστελλομένας και μια πιθανή απόσπαση υπαλλήλου με συγκεκριμένη ειδικότητα, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις σε ότι αφορά τα δρομολογημένα έργα αλλά και την εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Τοπείρου:

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία του Δημάρχου Τοπείρου Ν. Ξάνθης, που αφορά στην προσπάθεια απόσπασης υπαλλήλου του Δήμου μας, στο Γραφείο του Βουλευτή Ν. Καβάλας κ. Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο Δήμος Τοπείρου είναι ήδη υποστελεχομένος και παρουσιάζει γενικότερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γεγονός που δυσχεραίνει την διεκπεραίωση διαδικασιών κατά την καθημερινή λειτουργία του. Παρόλα αυτά το στελεχιακό δυναμικό που υπηρετεί στο Δήμο μας στέκεται αρωγός και καταβάλει μεγάλη προσπάθεια με σκοπό την εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας παράλληλα ποικίλα εργασιακά καθήκοντα.

Σήμερα, ο Δήμος μας έχει δρομολογήσει σειρά συγχρηματοδοτούμενων έργων και παρεμβάσεων καίριας σημασίας άνω των 9 εκ. ευρώ, όπως 1) Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης Δήμου Τοπείρου, 2) Αντικατάσταση Εσωτερικών Τμημάτων Δικτύου Μαγγάνων – Ερασμίου 3) Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Αβάτου και Ολβίου 4) Επισκευή – Διαμόρφωση Γηπέδου Αβάτου 5) Αναβάθμιση Γηπέδου Ερασμίου, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και απαιτούν συγκεκριμένες ομάδες διαχείρισης και παρακολούθησης για την ομαλή υλοποίηση τους.

Ενδεχόμενη απόσπαση υπαλλήλου θα έχει σαν συνέπεια την περαιτέρω απώλεια διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου μας σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται, καθώς και σε όσες πρόκειται να ακολουθήσουν.

Είναι γνωστό ότι υποχρεούμαστε και έχουμε προβεί επανειλημμένα στην σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με άλλους Φορείς με σκοπό την υποστήριξη των υπηρεσιών μας σε θέματα προμηθειών - υπηρεσιών - μελετών - έργων, καθώς ο Δήμος μας δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση του προγράμματος μας.

Η προσπάθεια και εμμονή του κ. Μακάριου Λαζαρίδη να αποσπάσει υπάλληλο του φορέα μας, που κατέχει ειδικότητα η οποία μπορεί να συμβάλει στην αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου μας, μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική μας κοινωνία.

Για το λόγο αυτό αντιδρούμε!

Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον τόπο μας να γυρίσει χρόνια πίσω, ούτε να ριψοκινδυνεύσουμε την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων που έχουμε εξασφαλίσει για την περιοχή μας.

Παραθέτουμε απόσπασμα από την παρθενική ομιλία του κ. Λαζαρίδη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όπου μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: «…Δεν είναι κράτος αυτό! Αν δεν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη δεν κάνεις τίποτα. Δεν θα γίνουμε ποτέ Ευρωπαίοι εμείς. Αυτοί, μόνο την καρέκλα τους κοιτάνε. Εμάς δεν μας κοιτάει κανείς. Κάνε με εμένα πρωθυπουργό και θα τα αλλάξω όλα σε μια μέρα…», υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες φράσεις ακούστηκαν κατά κόρον την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών.

Και συνέχισε λέγοντας «…Σήμερα ανταποκρινόμαστε σε αυτό για το οποίο παραπονιέται τόσα χρόνια, όλη η Ελλάδα! Σήμερα τους δίνουμε έναν σαφή και χειροπιαστό λόγο να πιστέψουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ότι το κράτος δεν είναι εχθρός. Είναι σύμμαχος. Ότι δεν λειτουργεί για μερικούς, αλλά για όλους. Ότι δεν είναι σκοτεινός θάλαμος δημιουργίας συμφεροντολογικών εξαρτήσεων…».

Περιμέναμε από τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο της Πολιτείας να σταθεί αρωγός στην κάλυψη αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι να υποθάλπτει την εύρυθμη λειτουργία «μικρών», ακριτικών και υποστελεχομένων Δήμων!!!

Δωρεάν τεστ μοριακού ελέγχου σε εποχικούς εργάτες της ΑΜΘ ζητά ο Βουλευτής Μπσράν Μπουρχάν

Τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού από εποχιακούς εργάτες της Ξάνθης και γενικότερα της ΑΜΘ κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό όπου και εργάζονται ως εποχιακοί εργάτες επισημαίνει σε ερώτηση του προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια ο Βουλευτής Ξάνθης του ΚΙΝΑΛ Μπαράν Μπουρχάν ζητώντας από την κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε στους προαναφερόμενους εργάτες να διενεργείται δωρεάν τεστ μοριακού ελέγχου πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις οικογένειες τους.

Προς: Τον Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: «Δωρεάν τεστ μοριακού ελέγχου σε εποχικούς εργάτες για τη διασφάλιση της υγείας στην Ξάνθη»

Είναι γνωστό πως η Ξάνθη και η ευρύτερη Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει εκροή εργατικού δυναμικού προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εποχική εργασία.

Ανησυχία προκαλεί στην τοπική κοινωνία το γεγονός ότι το δεύτερο κύμα κορωνοϊού στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης και των Ελλήνων εποχικών εργατών στις χώρες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν.

Επιπλέον, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία επίσημη οδηγία από την Κυβέρνηση για να ελεγχθούν οι εποχικοί εργάτες κατά την επιστροφή τους, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των ίδιων, αλλά βάσει των αεροπορικών οδηγιών μόνο από συγκεκριμένες χώρες είναι υποχρεωτικό το τεστ να έχει πραγματοποιηθεί κατά τις τελευταίες 72 ώρες πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Επειδή, οι εργάτες αυτοί θα επιστρέψουν μετά το πέρας της εποχικής τους απασχόλησης πίσω στην Ελλάδα και τις οικογένειες τους και ο κίνδυνος της διασποράς του ιού στην κοινότητα ελλοχεύει λόγω της απουσίας ελέγχου,

Επειδή δεν δύναται να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος της εξέτασης μοριακού ελέγχου σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα,

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την παροχή δωρεάν τεστ στους εποχικούς εργάτες που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., στις οποίες δεν είναι προαπαιτούμενο το αρνητικό τεστ μοριακού ελέγχου για την είσοδό τους στη χώρα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μπουρχάν Μπαράν

Διευκρινήσεις για έργα σε παιδική χαρά της Ξάνθης ζητάει ο Σάββας Μελισσόπουλος

Διευκρινήσεις σχετικά με τα επιπλέον έργα που πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή στην παιδική χαρά που βρίσκεται πίσω από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης ζητά με γραπτή ερώτηση του από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης κ. ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, τον Δήμαρχο Ξάνθης και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, ο επικεφαλής της παράταξης «ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Σάββας Μελισσόπουλος και συγκεκριμένα ζητάει να μάθει , τι επιπλέον έργα πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο πάρκο, με ποια απόφαση, με ποιες συγκεκριμένες μελέτες, με ποιους εργαζόμενους, με ποιο σχέδιο και με ποια προοπτική.

Ολόκληρη η ερώτηση:

Σχετικά με τη διαμόρφωση χώρου που πραγματοποιείται την περίοδο αυτή στην παιδική χαρά – πάρκο το οποίο βρίσκεται πίσω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης (Παλιά Νομαρχία), εκτός από το ήδη πραγματοποιηθέν έργο αναβάθμισης της παιδικής χαράς, την τοποθέτησης δηλαδή τάπητα, εξοπλισμού και οργάνων γυμναστικής, την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται και επιπλέον έργα διαμόρφωσης του συγκεκριμένου πάρκου τα οποία αφορούν στη κατασκευή προστατευτικού τοιχίου από σκυρόδεμα, στην αποξήλωση ασφαλτικού υλικού και τσιμεντένιων κατασκευών, σε διάφορες χωματουργικές εργασίες, στην κοπή δέντρου ή δέντρων, στην κατασκευή νέας εισόδου για το πάρκο και στην αντικατάσταση μέρους της περίφραξής του.

Επειδή οι νέες - επιπλέον του βασικού έργου – εργασίες τεχνικών έργων πραγματοποιούνται ή εποπτεύονται από την υπηρεσίας σας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αρμοδίως και γραπτά, τι επιπλέον έργα πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο πάρκο, με ποια απόφαση, με ποιες συγκεκριμένες μελέτες, με ποιους εργαζόμενους, με ποιο σχέδιο και με ποια προοπτική.

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν η κοπή του δέντρου έγινε με νόμιμο τρόπο, αν ήταν υγιές ή όχι και αν υπήρξε η απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας προκειμένου να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει κατά καιρούς ο Δήμος μας και αν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με νόμιμες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου μας, έτσι ώστε να είμαστε και εμείς ως δημοτική παράταξη ενήμεροι για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο που πραγματοποιείται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης και να συμβάλουμε με τις δικές μας προτάσεις και θέσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.

Ξάνθη 29 Σεπτεμβρίου 2020
Σάββας Μελισσόπουλος
Δημοτική παράταξη
«Ξάνθη Για ΟΛΟΥΣ»

Επισημάνεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ για την φθινοπωρινή εμβολιαστική περιόδου κατά της Λύσσας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την έναρξη της φθινοπωρινής εμβολιαστικής περιόδου κατά της Λύσσας, έτους 2020, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ο εμβολιασμός για την Περιφέρεια Αν. Μακ. και Θράκης θα υλοποιηθεί με εναέρια ρίψη δολωμάτων από τις 2 Οκτωβρίου 2020 έως και 10 Οκτωβρίου 2020 (αν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες)

Ο εμβολιασμός γίνεται με δολώματα που περιέχουν εμβόλιο έναντι του ιού της Λύσσας.

Όταν τα ζώα της άγριας πανίδας καταναλώσουν έστω και ένα δόλωμα αποκτούν ανοσία έναντι της νόσου.

H διασπορά των δολωμάτων θα διενεργηθεί στους χώρους διαβίωσης των ζώων στόχων και δεν θα εφαρμοστεί εμβολιασμός σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες

Το εμβόλιο δόλωμα:

– περιέχει εσωτερικά μία κάψουλα ή ένα σακουλάκι με το διάλυμα του αντιλυσσικού εμβολίου μέσα σε ένα περίβλημα, ελκυστικό για την αλεπού, που περιέχει τετρακυκλίνη ως δείκτη εμβολιασμού (χρωματισμός των δοντιών του ζώου)

– εξωτερικά φέρει αυτοκόλλητο με εμφανή προειδοποίηση, ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ - ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ και το τηλέφωνο 210-5212054 του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ)

Ενέργειες όταν ένα δόλωμα βρεθεί τυχαία σε κατοικημένη περιοχή, αγρούς η χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας

Σε περίπτωση εύρεσης ενός δολώματος:

• Μην το αγγίζετε, μην το καταστρέφετε και αποφύγετε κάθε επαφή με αυτό

• Για να απομακρύνετε ένα δόλωμα από μία κατοικημένη περιοχή, χρησιμοποιείστε πλαστικά γάντια μιας χρήσης ή μια πλαστική σακούλα, τοποθετήστε το σε σημείο όπου κανένα ζώο ή άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση και καλέστε άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές .

Κατά λάθος επαφή με το εμβόλιο –δόλωμα:

Κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει μόνο όταν το υγρό περιεχόμενο της κάψουλας στο εσωτερικό του δολώματος, έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές , με τραύματα , το στόμα ή τα μάτια.

Εάν από ατύχημα ή από λάθος έρθετε σε επαφή με το εμβόλιο- δόλωμα, προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

• Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι την περιοχή που ήρθε σε επαφή με το εμβόλιο. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά χρησιμοποιείστε οινόπνευμα ή ιώδιο.

• Πλύνετε με άφθονο νερό τους βλεννογόνους που ήρθαν σε επαφή με το εμβόλιο-δόλωμα.

• Αν έχετε επαφή με το υγρό του δολώματος, θα πρέπει να αναζητήσετε άμεσα ιατρική βοήθεια παίρνοντας το εμβόλιο με μια πλαστική σακούλα για να το επιδείξετε στον γιατρό.

• Αν κάποιο κατοικίδιο ή παραγωγικό ζώο (σκύλος, γάτα, βοοειδές, πρόβατο κ.α.) βρει ένα δόλωμα μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε από το στόμα του γιατί το ίδιο δεν διατρέχει κανένα απολύτως κίνδυνο, απλά προτρέψτε το ζώο να το αφήσει.

• Στην περίπτωση που το δόλωμα έχει καταναλωθεί ή όταν υπάρχει η παραμικρή υποψία γι' αυτό, προσπαθήστε φορώντας γάντια, να πλύνετε την εξωτερική επιφάνεια του στόματος του ζώου µε νερό και σαπούνι και μην έρθετε σε επαφή µε το ζώο, µε γυμνά χέρια, για τουλάχιστον µία ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νόσο στον άνθρωπο είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/disease/lyssa/) ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή (Ευρετήριο ► επιλογή στο Λ ► Λύσσα).

Επίσης πληροφορίες για το νόσημα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης (http://www.minagric.gr/) στη διαδρομή (Πολίτης► Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ► Λύσσα).

Συνελήφθησαν στους νομούς Καβάλας και Δράμας 3 άτομα για κατοχή ναρκωτικών

Κατασχέθηκαν 1.276,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθησαν χθες (28-9-2020) , στους νομούς Καβάλας και Δράμας, στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας και Δράμας, τρία (3) άτομα (δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κατοχή ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί, σε χωριό της Καβάλας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας συνέλαβαν τους δύο (2) αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να κατέχουν στ o χώρο διαμονής τους δύο (2) νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 660 γραμμαρίων, ενώ όπως προέκυψε παρέμεναν παράνομα στη χώρα.

Στη δεύτερη περίπτωση , χθες το μεσημέρι, σε οικισμό της Δράμας, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας συνέλαβαν τον ημεδαπό, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, εντόπισαν έντεκα (11) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 616,6 γραμμαρίων, μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και ένα (1) αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη αναμεμειγμένη με καπνό.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1.276,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 1 ζυγαριά και το αυτοσχέδιο τσιγάρο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου Καβάλας και το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.