Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Habéreve na Pomátsko 01-06-2016

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Da kladót sâkade kiréï za urúntskï kanálove íshte ad hükümétese Giórgos Pavlídis 

Mózha godínïse da so 2016 i sâkade pa tsâlo dünyóso da umôt da fátot faf kóshtono mlógo kanálove allá si faf náshoso periféria íma éshte insána da na mózhot da fátet urúntskïse kanálove. Faf isók saháte po mlógo pa zhîse selá so vísótse pa barchínïse, 30% no ad insánane na fátot urúntskï kanálove faf kóshtono. Zattó Periferiárhizon Giórgos Pavlídis paíska ad Aléksi Tsípra i ad Níko Papá da stóret kaknána trâbava za da so kládot sâkade kiréï i da umôt vrítsi insános i pa náshïse mestá da glôdot urúntskïne kanálove faf kóshtono. 

Annó godíno naprésh Giórgos Pavlídis paíska da dadót ad hükümétese parî za da kladé sâkade kiréï allá gi inéy parî na dádaho pak trâbavasho da gi bého dáli. Inóy rábato álla trâbava nay naprésh da ye stóri hükümétes pa tsâlo Elláda i ne da ye právi Perifériasa. (Sâkotri íma háka da glôda vrit kanálovene i da so naúche za kaknása stánava pa dünyóso) víka Giñorgos Pavlídis i zattó íshte ad hükümétese da stóri kólkono po bórzho stánava kaknána trâbava za da néma níta annóga pa iséy mestá da na fáta urúntskïse kanálove. 

Imâl e faf kóshtono hashíshe i hápove XANAX

Annók chülâka na 33 godínï fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní za hashíshe i drúgï inakvîne rábatï. Astinomíena ye atishlála na inózimu kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so izuchénï da abiyískavot za hashíshe i nashlíli so 569 hñapove XANAX i 14.1 gram ne strayéna hashíshe. 

Fátiho go da íma faf dükânane tüféka i nózha 

Annók chülâka na 36 godínï fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní óti ye imâl tüféka pres ádie. Chülâkon ye imâl faf dükânane i faf tumafílene, tuféka, fishékove, nózha i drúgï inakvîne rábati i síchkono mu gu zôho ad astinomíeno. 

Ískali so da prekárot annók chülâla na skrîto ad Elláda na Turkía 

Annók chülâka na 25 godínï i annó zhóno na 25 godínï ad Germanía fáti faf Panedélnik na 30 mesetsáte akshâlmïyin to astinomíena na sínarïne za na Turkía. I dvamínana so búli sas annók tumafíle i pódili so na Turkía allá so po naprésh móchili da zômot sas tah i annóga drúga ad Siría za da go prekárot pres kinígï ad Elláda na Turkía allá gi so usétili i fátiho gi. 

Fátiho gi sas hashíshe i tüfékï faf kóshtono 

Dvamína móske faf dve selá izvón Kavála fáti faf Tórnik na 31 mesetsáte na pláden astinomíena óti so imâli pasadéna hashíshe i tüfékove pres ádie. Faf annó no sélo so fátili zhókne ye na 39 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono 6 nózhove i annó máykino ad zhîne abiyískavot za altóna i drúgï rábatï pad zemôso. Faf drúgono sélo so fátili zhókne ye na 65 godínï óti ye imâl faf kóshtono 12 góramkove hashíshe ad 10 da 60 punt za visóko, 2.3 gram ne strayéna hashíshe, annók tüféka ad zhîne hódet na ávo, annók drúga tüféka i fishékove. 

Móchili so da prekárot na Elláda insána ad drúgï hüküméte 

Dvamína móske, adínïyen na 22 godínï ad Pakistñan i drúgïyen na 40 godínï ad Elláda fáti faf Panedélnik na 30 i faf Tórnik na 31 mesetsáte astinomíena faf Rodópi óti so móchili da prekárot na Elláda insána ad drúgï hüküméte na skrîto. Ad pláden faf panedélnik so fátili nay naprésh zhókne ye na 22 godínï ad Pakistñan óti ye sas annók tumafíle káral 4 kishâh insána ad drúgï hüküméte za da gi prekára na Elláda. Faf Tórnik sabálïyin to so fátili i drúganek faf zhókne póte varvôt ad Komotiní na Xánthi óti ye imâl faf tumafílene 12 kishâh ad drúgï hüküméte i tumafílen ye bul ukráden ad Athína. Ad astinomíeno zôho dva na tumafíle i chétri telifónove.