Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Habéreve na Pomátsko 02-06-2016

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Faf Nedéle sadíme vrítsi pa annók górma za da ímame po mlógo zeléno

Faf Nedéle na 5 mesetsáse ye faf tsâlo dünyóso denôn za zelénoso i ad Belidióso faf Xánthi she razdávot vritsâm insánomne na golâmono platíe góramkove za da gi pasadôt na prústane íli kadéna drúgade íshtot. Inakvîne góramkove she razdávot i na Stavrúpoli. Akú faf inók déne pasadíme vrítsi le pa annók górma, zelénoso uvótre faf kasabóso she stñane yátse po mlógo i kasabása she pakamatné. 

Na pamína so den da na fátet bannóga sas tüféka faf Komotiní 

Annók chülâka na 35 godínï fáti faf Srâdo na 1 mesetsáte na pláden astinomíena na Komotiní óti ye imâl tüféka allá ye ne imâl i ádie za inók tüféka. Ad astinomíeno mu su nashlíli faf dükânane  annók tüféka i 50 fishékove. 

Éshte trimína ad Kavála fátiho za tütûne pres fóro 

Trimína móske na 54, 35 i 20 godínï ad dve selá izvón Kavála fáti faf Srâdo na 1 mesetsáte akshâlmïyin to astinomíena óti so imâli faf kóshtono tütüne za lugárï allá so za inók tütûne ne pláshtali hükümétüse fóro. Nay naprésh so fátili zhókne ye na 20 godínï óti mu su nashlíli faf kóshtono annón zembíle sas 285 gram tütûne. Mífko po sétno so fátili faf áyni sélo zhókne ye na 35 godínï óti ye imâl i toy faf kóshtono annók zembíle sas 198 gram tütûne. Faf annó drúgo sélo so fátili zhókne ye na 54 godínï óti ye imâl faf kóshtono annók zembíle sas 436 gram tütûne. 

Ukrál ye altónenï rábatï ad annóy stároi kóshtono 

Skóra annó godíno naprésh ye ukrál annó kóshto faf Kavála allá go náidaho isâ. Annók chülâka na 24 godínï ad Kavála fáti astinomíena óti ye laní lâtse ukrál altónenï rábatï ad annó kóshto. Faf kóshtono sedí anná stará zhaná na 80 godínï, faf inók déne ye parachíla da yi annesót ad annók dükâna kaknána yi ye trâbavalo za kóshtono. Inéy rábatï gi ye annél inazí chûlâk sas annóga drúga i agîna so astánali za mífko samí, nashlíli so i ukráli so mlógo altóneni rábatï.  

5 móske i annó zhóno ad Kavála i ad Tháso fátiho faf Srâdo  

5 kishâh móske na 54, 45, 40, 39, 35 i annó zhóno na 24 gódinï fáti pa tsâlo Kavála faf Srâdo na 1 mesetsáte astinomíena za hashíshe i drúgï inakvîne rábatï. Faf Tháso so fátili zhókne ye na 45 godínï óti ye imâl faf tóga 1.7 gram iroíni i faf kóshtono mu su nashlíli éshte 26.9 gram. Na annó sélo faf Tháso so fátili zhókne ye na 54 godínï óti ye imâl 0.8 gram iroíni. 

Faf Kavála so fátili zhókne ye na 35 godínï óti so nashlíli faf tóga 40.5 hápove VULBEGAL i LEXOTANIL. Uvótre faf Kavála so fátili i zhanóno óti ye imâla 19 hápove HIPNOSEDON. Faf Tháso so fátili zhókne ye na 40 godínï óti ye imâl faf tóga allá i faf kóshtono 18 hápove VULBEGAL. Faf Tháso so fátili i zhókne ye na 39 godínï óti so nashlíli faf tóga mífko ne strayéna hashíshe.