Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Kak uméte da so bránite ad pekáse za da so na razbalíte

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Mózha da napréshneto aftó da so na pamínasho den pres dózhda i vremôso da be ne lâtashno allá pekós dóida birdén i zafáti da so na mózha sedí pres denâne navón, kadéna néma sénko i studéno. Ad pekáse álla íma stráha mlózi da so razbalôt i zattó she tràbava da so valésavot vrítsi i ne le zhíne so bólni íli stári. 

Kak uméte da so bránite ad pekáse: 

Da piéte chôsto vódo

Da piéte kólkono po mlógo vódo uméte kakvóshedaye rábato da právite. Zhíne rábatôt mlógo trâbava da piot ad dva da chétri bardákí vódo faf sahátene. 

Da na gubíte sol ad snágoto

Kólkono po mlógo so zaznáyet insánon gubôt i po mlógo sol ad snágono i zattó she trâbava da yedót yetá po san mlógo sol. Zhíne na mózhot da yedót salénï yetá she trâbava da papîtot daktórane kakná trâbava da právet. 

Da na nósite mlógo i tôshkï drípï

Uvótre faf kóshtono trâbava da se te sas kólkono po mífko drípï stánava. Drípïne da so lôkï i sas blâdï rénkeve óti chernókïne dakáravot tóplo. Na slóntseno da ímate nadénato kapélo i da so mázhate ad zhókne mehléma bráni ad slóntseno. Inók mehléma trâbava da go mázhate ne agîna izlézete na slóntseno allá 30 dekakî po naprésh.

Da rábatite kólkono mózhate

Zhíne so ne nauchéni da rábatôt faf pekáne she trâbava da rábatôt kólkono mózhot i akú zafátet da na mózhot da vazdîshot trâbava le inagîne da spröt rábatono.   

Da sedíte kadéna ye studéno

Yátse ye húbe da ímate faf kóshtono ad zhîne máykinï dakáravot studéno allá akú némate tràbava da hódite faf zhîne saháteve yátse peché kadéna íma inakvîne máikinï za da se te na studéno. 

Da na rábatite faf zhîne saháteve peché

Akú na mózhate da se te faf kóshtono óti vo ye rábatana navón húbe ye da rábatite sabálïyin i ad pláden pak zhíne rábatôt navón pa mestána she trâbava da chínnot chôsto pad nâko sénko. Akú íma i druzâh kadéna rábatite da gi glôdate da na upátet nâko i da íma bannóga da glôda i vámi pak akú se te ad 65 godínï nagóre húbe ye da íma bannóga da dahóde kólkono po chôsto stánava za da glôda kakná právite. 

Nay íma stráha da so razbalôt i íshtot yátse valésavanie míchkïne dechiá da 4 godínï, zhíne so stári ad 65 godínï nagóre, zhíne so debéli, zhíne rábatôt yátse i zhíne so bólni i yedót làka.