Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Habéreve na Pomátsko 05-07-2016

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Adín star chülâk so udávi faf Panedélnik na Mirodáto 

Annók stára chülâka ad 80 godínï nagóre iskáraho udávena faf Panedélnik sabálïyin to ad denizen faf Mirodáto. Chûlâkon ye atishlól itám sas druzâh stare ad Kiméria za da so kópet allá so de udávil. Kópal so ye blísko pri zhókne íma na denizen za da pamága insánomne da so na udávet allá ye ne zaftásal da mu pamógne. Attám go so atkárali na astanôno za da vídet ad kakná ye umrâl. 

Éshte faf annó kavenô náidaho máikinï sas kumáro 

Annók chülâka na 54 godínï faf annó sélo izvón Xánthi fáti faf Tórnik na 4 meset5sáte ad akshâm astinomíena za kumáro na skrîto. Chülâkon ye faf inók saháte chûval annó kavenô allá ye imâl púsnatï tri kompiúter sas zhîne máikinï umôt da igrót kumáro. Zôli mu su tri no kompiúter i mífko parî. Abiyískavot da náidot i annó zhóno na 46 godínï óti ye tóina kavenâna. 

Ukráli so annók matóra 5 mésetsi naprésh allá gi fátiho isâ 

Dve kópeleta na 18 i na 16 godínï ad Kavála fáti astinomíena za krádenie. I dvamínana na annó so ukráli 5 mésetsi naprésh annók matóra ad Lidía. Matórane go náidaho i dádahosi go zhómune ye bul.  

Fátiho go óti ye imâl tütüne pres fóro faf kóshtono

Annó kópele na 20 godínï ad Komotiní fáti faf Panedélnik na 3 mesetsáte na pláden astinomíena óti ye imâl faf kóshtono tütüne pres fóro. Ad astinomíeno so atishlíli faf kóshtono sas annó ad zhîne kúcheta so nauchéni da abiyískavot inakvïne rábatï i nashlíli so 390 gram tütüne allá ye za inók tütüne kópele no ne pláshtalo hükümétüse fóro.  

Igráli so na skîto kumáro na kavenô faf Xánthi 

Dvamína móske na 45 i 43 i annó zhóno na 25 godínï fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte faf Xánthi astinomíeta za kumáro. Zhanána ye faf inók saháte chûvala annó kavenô allá ye imâla kládenï na dve kompiúter zhîne máikinï umôt da igrót kumári i faf inók saháte so igráli dvamínana móski. Pres mehkemô she pamína i adín druk chülâk na 33 godínï óti ye tógava kavenâna. 

Móchili so da prekárot na Elláda 8 kishâh ad Pakistán 

Dvamína móske na 27 i na 23 godínï ad Siría fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte sabálïyin to astinomíena na Lávara óti so prekárali na skrîto na Elláda 8 kishâh ad Pakistán. Dvamínana móski so búli sas annó míchko púlminko sas tabélï ad Vulgaría i imâli so uvótre annó ápayrï nagadéno mâsto za da krîyet zhâhne prekáravot na skrîto na Elláda. Itám so imâli i 8 no kishâh ad Pakistán. Ad astinomíeno mi zôho tumafílene i tri telifóna. 

Móchili so da prekárot na Elláda 13 kishâh ad drúgï hüküméte 

Dvamína móske na na 27 i na 20 godínï fáti faf Sóboto na 2 mesetsáte sabálïyin to astinomíena faf Évro óti so pamágali 13 kishâm, 12 no kishí ad Afganistán i adínïyen ad Siría da paminót na Elláda. Kaárali gi so pres râkono ad Turkía na Elláda sas dve náelon várkï. Ad astinomíeno mi zôho dve ne várkï i annók telifñona