Log in
updated 3:10 PM UTC, Nov 25, 2021
Ροή ειδήσεων :

Müslümanlîkos ye ne le klánenie i govánie

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Kak sa so ya séshtom sas mókse akîla müslümanlîkos ye ne le klánenye i goványe. Kakná da go právem ya agî so badín kláne i gové alá dáyma móchi da právi druzâmne parátiko. Tamám i ya vâravom óti nîye müslümánese trâbava da govéme, da so kláneme i da payéme Kurána alá nay naprésh trâbava da móchime da právime húbgo i da pamágame truzâmne i agî na mózhame da mi pamógneme báre da na móchime da mi stórime parátiko. Zátïn i müslümanlîkos i hristianlîkos víkot áyni rábatï. Víkot insános da na kradót, da na lózhot, da na bíyet, da na právet níkotromu zaráre. Alláh ye adín. Müslümánene go zavót alláh hristiyánene go zavót theós alá ye adín i glôdano vritsâh. Vídi i húbavo no vídi i parátiko no. Zhîyen právi parátiko alláh mu dáva parátiko, zhîyen právi húbavo alláh mu pamága dáyma na síchko no.