Log in
updated 4:06 PM UTC, Aug 5, 2020
Ροή ειδήσεων :

Néma níta annó bángasko máykino pa Pomátskïne selá

Xanthinet.gr Xanthinet.gr

Zhíne zhïvót pa inéy selá trâbava da právet i da annók saháte póte za da iskárot parî. Trâbava da vléze báre le na annó sélo bángaska máykina

Íma mlógo godínï atkák vrít bángïse kládaho izvón máykinï za da uméme sas kárto ad inéy máykinï da iskáravame parï i da na trâbava da châkame uvótre faf bángono da no dóyde sïrána za da zômeme parî. Napréshnete godínï allá mlóze gi be strah da iskáravot parî ad inéy máykinï I vlízaho uvótre faf bángono za da si stóret rábatono. Ad lâtse nasám álla zafátiho vrítsi da zímot kárto ad bángono za da umôt da si iskáravot parî ad inéy máykinï atkák za annó vréme le na dávaho parî ad bángïne i vrítsi umâhme da si iskárame parî ad bángaskokne hesápre le ad máykinï ne. 

Zhíne zhïvót faf kasabó umôt le kogîna íshtot da náydot inakvóne máykino za da iskárot parî. Íma álla i insána da zhïvót faf selá, kadéna néma níta bángo níta máykinï i za da zômot parî trábava da ídot kadéna íma inakvîne máykinï. Inîy so vrit górnese Pomátskï selá atkák paitám néma níta bángo níta máykino za da iskáravot parî i trâbava inézi insán da slízot na Xánthi za da si stóret rábatono. Zhíne sedôt faf selá blísko pri Xánthi ne so na golâma zóra atkák umôt za mífko dekakî da slézot na kasabóno allá zhíne sedót faf zhîne selá so po duléche ad Xánthi íshtot i mlógo saháte i mlógo masráfa za da slézot na kasabóno.  

Za inéze insána ye yátse belâ óti trâbava nay mífko annósh fa aftóno da dahódet na Xánthi za da zômot 420 no evró íli ad nâko bángo íli ad zhîne máykinï íma izvón bámgïne. Mífko mésetsï naprésh álla, agîta no nagádaho da zímame her gûn pa 60 evró, inézi insán tràbavasho da so nadól nagóre, da hárchet her gûn nay mífko 10 evró na benzíne za da zômot 60 evró. Da mífko godínï naprésh imâsho annó inakvóne máykino na Smínthi izvón belidióno allá ye adbáviho i attúkana na kládaho drúgo. Ad inóy máikino si práviho mlózi rábato no i na trâbavasho da slízot dur na Xánthi za da iskárot parî atkák po mlógïse kártï rábatôt na vrit bángaskine máykinïne. 

Atkák so álla adbávi itáy máikina na Smínthi, vrítsi zhíne zhïvót pa górnese Pomátskï selá, i le za da vídet vlâlïli mi so parî faf bángaskokne hesápe trâbava da slízot na kasabóso. Zattó trâbava nay mífko na annó ad Pomátskïne selá da si kladót annó bángasko máykino za da umôt insánon itám da si právet rábato no pres izéte i pres masráfa.